Zápis do Deníku Země /Celia Fenn/

10.06.2009 10:09

Kosmické znovuspojování... a propouštění... a pohyb

Toto je čas těch nejneuvěřitelnějších posunů a změn, a vše se pohybuje tak velkou rychlostí, že je možná v tomto okamžiku těžké udržet krok! Od příchodu Diamantového Světla a opětovného spojení našeho Kosmického vědomí s Kosmickým srdcem je energie změny rychlá a neústupná.

Samotná podstata toho, kde se nyní nacházíme, se zdá odcházet. Jako bychom byli v “dimenzionální polévce“, kde různé dimenze kypí a mění se. Mám pocit, že od doby otevření portálů Vzestupu v dubnu přítok silných vysokofrekvenčních energií způsobil takové turbulence na nižších úrovních, že se dimenze zdánlivě prolínají a oddělují a způsobují nepříjemnosti a zmatek. Jako by vesmírná loď Země procházela nějakou velkou turbulencí a my všichni se museli vrátit na svá místa a připoutat se, zatímco se s tím pilot vyrovná. Ale samozřejmě, my jsme “piloty“ své vlastní cesty, takže ačkoliv si zapínáme pásy, musíme se také ujistit, že dimenzionální turbulencí manévrujeme.

Stres způsobený tímto rozbouřením a příchodem vysoké frekvence Diamantového Světla se manifestuje jako fyzické příznaky a emocionální a mentální zmatek v životech lidí. Já jsem zjistila, že vysokofrekvenční Světlo klade vysoké nároky na nervový systém a že jsem nervózní a plná obav. To taktéž způsobuje, že se mentální a emocionální systémy přetíží, takže všechno vypadá zrychlené a uspíšené.

Odpovědí právě na toto je samozřejmě zpomalit. Čím vyšší je frekvence, tím pomaleji se energie na fyzické úrovni pohybuje. Takže vhodným způsobem, jak se vypořádat s chaosem a zrychlením energie na fyzické úrovni, je věnovat čas setrvání v tichu a míru, meditovat a najít svůj střed.

Tělesné symptomy jako bolesti kloubů, bolesti v těle, nevolnost a závrať, stejně jako záchvaty úzkosti a paniky, vznikají, když je aktivováno Světelné tělo a ve vztahu k fyzické bytosti je příliš aktivní. Těmto účinkům lze čelit pitím velkého množství vody a spoustou cvičení, aby tak byla fyzická bytost hydratovaná a činorodá, a aby se tak energie na fyzické úrovni také pohybovala. I když se můžete cítit velmi unaveni, někdy je dobrým nápadem se věnovat umírněnému fyzickému cvičení, aby se energie pohybovala na fyzické úrovni stejně tak jako na úrovních jemnějších.

Byla jsem též směrována k pochopení, že v tomto ohromném dimenzionálním posunu jsme vedeni, abychom uvolnili a propustili úplně všechna spojení a závislosti, které neslouží našemu růstu a našemu vzestupu do světla. To zahrnuje též všechna očekávání týkající se toho, co si myslíme, že v této době potřebujeme nebo si zasloužíme. Několik klientů, s nimiž jsem v poslední době mluvila, bylo rozrušeno kvůli zjevnému “selhání“ projektů a vztahů, na nichž již nějakou dobu pracovali za podpory svého vnitřního vedení. Ale v tomto čase musí být vše uvolněno, abychom mohli postoupit do tohoto prostoru Nové Země.

Archanděl Michael mi řekl, že se dokonce musíme vzdát svých očekávání ohledně podoby Nové Země, a dovolit, aby se to manifestovalo v souladu s Vyšším plánem, nikoliv podle toho, co chceme nebo si přejeme. Hádám, že toto je těžké, neboť jsme toho všichni tolik vynaložili na to, co chceme sami pro sebe a pro Novou Zemi. Ale aby Nová Země byla úplně nová, musíme jí dovolit zrodit se v takové podobě, jakou potřebuje, a ne v takové, jakou by měla mít dle naší představy. Musíme být otevření a důvěřovat, a přijmout fakt, že se nyní rodí to, co je pro Nejvyšší dobro, ačkoliv ještě zcela jasně v tomto okamžiku nevidíme, co to je.

Podle AA Michaela, jestliže uvolníte a necháte odejít všechny potřeby a očekávání, propouštíte vše, co by vám mohlo bránit ve “stoupání“ do výše-dimenzionálního prostoru Nové Země. Jste vedeni ke svému místu na Nové Zemi a nemůžete si s sebou vzít staré představy ohledně sebe sama a toho, co potřebujete. Jste žádáni, abyste důvěřovali, že to, co potřebujete, je dáváno a bude poskytnuto na této Nové Zemi, jež se právě v tomto čase rodí.

Tak tedy, vstupujeme do Kosmického vědomí. Jaký je to pocit? Diamantové Světlo je čiré a zářivé a plné opravdové lásky a spojení. Pokud otevřete své Srdce, aby mohlo být nejniternější jádro vašeho Diamantového srdce naplněno Láskou z Kosmického Diamantového srdce, pak zažijete ten nejopravdovější pocit propojení a jednoty a harmonie. Jistě, některá spojení nemusí být připravena na tuto úroveň čistoty a propojení, a tak se budete muset pouštět, aby vztahy mohly být přetvořeny na vyšší úrovni Lásky a Zářivosti. Takže, pokud se z vašeho života ztrácejí lidé a spojení, dovolte si pochopit, že uvolňujete to, co nepotřebujete, a vytváříte místo pro nové spojení na vyšší světelné frekvenci.

Takže, prozatím, pouštět a prostě jít... se zdá být vhodným způsobem, jak se pohybovat s proudem energie. Přijímat, důvěřovat a nezkoušet nic ovládat či měnit, nýbrž vědět, že vše je stále v božím pořádku... takže, tady to je...

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
https://www.starchildglobal.com/

přeložila Lucka K.

Zpět