R.Herman - Poselství A Michaela na červen

10.06.2009 10:20

“ŽIJTE SVÉ OSOBNÍ ODHALENÉ PRAVDY“

 

Milovaní mistři, existuje Světelná stezka, jež vás vyvede z hustoty do LEHKOSTI DUCHOVNÍCH SVĚTŮ. Klíč, jenž vám umožňuje zdolat tuto posvátnou stezku, spočívá ve vašem nitru a je označován jako váš energetický podpis neboli vaše píseň duše. Váš vibrační vzorec či energetický podpis má rezonanci, kadenci, tóny a živost, stejně jako píseň, a vaše původní píseň duše byla v dokonalé harmonii s písní nebeské duše vesmíru. Každá dimenze má unikátní rezonanci a identifikovatelný harmonický zvukový vzor. Vaše fyzická existence je realitou zaměřenou na harmonii a rovnováhu - nebo jejich nedostatek, a čím více vcházíte do hustoty, tím více disharmonickými se vaše vibrační vzorce stávají. Ve své realitě hmotné úrovně se obvykle soustředíte na hmatatelné věci, které mají podstatu či hutnost, časo-prostorovou orientaci příčiny a důsledku. Že každý z vás je stvořitelem své vlastní reality, to zvolna proniká vzorci přesvědčení masového vědomí.

Jelikož zušlechťujete svou rezonanci, postupně se stáváte multi-dimenzionálními, což znamená, že se napojujete na frekvenční vzorce několika dimenzí najednou. Aby vznikl prostor pro zdokonalené frekvence rozličných úrovní 4., 5. a vyšších dimenzí, musí dojít k očistnému/pročišťujícímu procesu. Prostřednictvím lekcí a pokynů, jež jsme vám během let poskytli, se snažíme vám předat vědomosti a nástroje potřebné ke zvládnutí stezky vzestupu s lehkostí a milostí.

Jakmile dosáhnete jisté úrovně vnitřní harmonie, otevřete dveře či brány fyzického těla k vyšším dimenzím: čakru vzestupu čili prodlouženou míchu (medulla oblongata) na základně lebky, zadní bránu svého Svatého srdce, a rozšíření otvoru korunní čakry. Toto jsou hlavní kroky procesu vzestupu, neboť obnovují vaše spojení s Řekou života obsahující Živoucí částice Světla Stvoření zvané Adamantinové částice. V tom okamžiku začínáte budovat silové pole plnospektrálního Světla, usilujete-li o to, abyste se stali mistry sebe sama a vědomými spolustvořiteli, kteří tvoří pouze ty věci, které slouží nejvyššímu dobru všech. Od tohoto bodu dále nabírají vaše dechová cvičení a afirmace zcela nový význam.

Základních sedm éterických čaker čili “vířících kol elektromagnetické energie“ bylo umístěno do fyzického těla coby schránky na vlastnosti, přednosti a ctnosti Božího vědomí vyzařovaných ze srdečního centra našeho Otce/Matky Boha přes vesmírné Velké centrální slunce. Ve své snaze o návrat k rovnováze a harmonii ve svých čtyřech tělesných systémech - fyzickém, mentálním, emocionálním a éterickém - postupně zjemníte své vibrační vzorce a zahájíte proces vzestupu do vyšších frekvencí Světla.

Systém čaker začíná nabírat záři pěti vyšších paprsků galaktického Božího vědomí, jež se stává dostupným, jakmile je váš energetický podpis dostatečně vytříbený, abyste se mohli napojit na některé z frekvenčních vzorců 5. a 6. dimenze, a popřípadě i vyšší. Těch pět vyšších Paprsků bude mít na sedm čaker 3./4D fyzického plavidla významný účinek. Nejdříve bude uvolněna zásoba Adamantinových částic Světla uložených ve světelné kouli v každé čakře. Kundalini neboli had Svatého ohně uložený v základně kořenové čakry se začně zvedat a dochází k zahájení procesu zvaného Otevírání Sedmi pečetí Vyššího vědomí. Čakry začnou vířit správně namísto stavu nerovnováhy, změní barvy, protože se vylaďují na vyšší frekvence Božího vědomí, a nabírají duhového zbarvení, jelikož budou naplněny živostí a zářivým třpytem Světla Stvořitele.

Různě zbarvené světelné Paprsky vás podpoří při integraci a vyvažování výše-frekvenčních vzorců galaktického vědomí. Čím více uvádíte do rovnováhy, harmonizujete a posilujete svůj systém čaker, tím více Božského Světla jste schopni vstřebat. Páteřní kanál se posléze stane “světlosvodem“, jímž proudy Světla Stvořitele mohou volně a bez zábran protékat, čímž dojde k významnému urychlení procesu vzestupu.

Po celém tomto vesmíru existuje mnoho vyšších paprsků Božského Světla, nicméně během současného kola zkušeností mělo lidstvo přístup k pouhým dvanácti hlavním paprsků Božího vědomí. To se s vaším postupem do jemnějších sfér Světla změní, stejně jako se již změnil Božský modrotisk, díky čemuž vás ve vaší budoucí realitě budou osvěcovat všechny tři Boží Paprsky kombinací vlastností, předností a ctností Božího vědomí, a vaše fyzické nádoby budou naprogramovány tak, aby obsáhly větší počet aktivních čaker a frekvenčních vzorců. Je důležité pochopit fyzické schéma, s nímž jste se narodili; nicméně nyní je čas si uvědomit, jaký bude váš Božský modrotisk v budoucnosti, namísto toho, čím jste byli v minulosti. Vyvíjíte se, mí přátelé, a jste určeni, abyste přijali další úroveň lidského výrazu. Více se o tom zmíníme v budoucnu. Prozatím řekněme, že časem budete velmi potěšení svým novým zdokonaleným a zářivějším fyzickým plavidlem.

POKYNY, KTERÉ VÁM POMOHOU OSVOBODIT SE OD OMEZENÍ, JEŽ JSTE NA SEBE SAMI UVRHLI:

 • Jako první se musíte snažit o to, abyste byli soustředěni ve svém srdci a zaměřeni na svou duši.
 • Afirmace - podpoří vás při přeprogramování vaší podvědomé a vědomé mysli a pomohou vám ustanovit nová pravidla, podle nichž budete žíti.
 • Musíte se vrátit k uznaným vibračním vzorcům polarity, abyste získali přístup k životním podmínkám nejvyšší 4. a nižší 5. dimenze.
 • Než cokoliv přijmete za svou pravdu, musíte rozlišovat: Jakou hodnotu má tato informace? Zní pravdivě mému vnitřnímu vedení?
 • Existuje mnoho stezek, jež vedou na stejné místo určení, nazpět do světelných sfér, odkud pocházíte.
 • Neodsuzujte ty koncepce, které nesouzní s vaší pravdou. Zvolte si cestu, jež je pro vás správná a dovolte ostatním, aby učinili totéž.
 • Vězte, že vaše Vyšší Já vás bude sledovat prostřednictvím onoho slabého vnitřního hlásku: Když uděláte něco, co není v souladu s vaší životní filozofií, ucítíte v oblasti srdečního centra/solar plexu určitou těžkost či neklid.
 • Je-li něco, co čtete, slyšíte nebo pozorujete, v souladu s vašimi přesvědčeními či zásadami, budete cítit v srdečním centru lehkost či rozpínání nebo možná vlny energie na povrchu své kůže, často se jim říká “andělská kůže“, způsobené naším poslem.
 • Pamatujte si nicméně, že existuje jedna neměnná pravda, již vaše životní filozofie musí zahrnout, a to je přikázání: “Nikomu neublížíš, včetně sebe sama.“
 • Až do vašeho vědomí pronikne opravdový Vesmírný zákon, nakonec vymaže všechny chybné myšlenky. Díky procesu evoluce jsou lidstvu zpřístupňována vyšší, mnohem dokonalejší pojetí, aby se lidstvo postupně vrátilo zpět k neměnnému Vesmírnému zákonu/pravdě.
 • Po tři milióny let žilo lidstvo v říši stínu. Jen velmi málo duším se dostalo té cti, aby získaly přístup k moudrým učením o vzestupu, jež vám jsou k dispozici dnes.
 • K čemu vám je informace, když vědomost nevyužijete k tomu, abyste dosáhli moudrosti? Musíte si přitahovat větší množství Božích částic Stvoření, aby vás podpořily při vašem pokroku na spirále vzestupu. Poté musíte svou nově získanou moudrost s druhými, abyste mohli pokročit na další úroveň osvícení.
 • Jestliže vědomě neumožníte, aby část vašich Adamantinových částic plynula z vašeho Srdečního centra ven do světa, poté, co byly aktivovány vaší bezpodmínečnou láskou, proud Božích částic bude pozvolna slábnout.
 • Jako hvězdná setba na stezce vzestupu usilujete o ovládnutí sebe sama a musíte se naučit si brát zpět svou duchovní sílu prostřednictvím Prvního paprsku Boží vůle a síly.

POKYNY, KTERÉ VÁM POMOHOU ROZVINOUT VAŠI DUCHOVNÍ DISCIPLÍNU:

 • Uvědomte si, že někdy je moudré uspokojení odložit.
 • Praktikujte přijetí odpovědnosti...
 • ... a oddanost pravdě.
 • Buďte realističtí.
 • Vždy ve všem usilujte o udržení rovnováhy.
 • Pokud nejste ukáznění a neřídíte svůj život, bude váš život řídit vás.
 • Pokud se život stává příliš snadným, dostaví se nečinnost a stanete se neproduktivními.
 • Život by měl být výzvou, která se stále rozvíjí při vaší snaze o zdokonalení sebe sama.
 • Staňte se tím, kdo problémy řeší, a postavte se ke svým problémům čelem.
 • Vybudujte si “win-win“ filozofii namísto konceptu “vítěz-poražený“ vládnoucí v realitě 3D. (pozn.: Ve win-win situaci je výsledkem spokojenost a prospěch všech stran.)

Pamatujte, milovaní, jak již bylo mnohokrát řečeno předtím, samotná moc nikoho nekazí, k tomu vede zneužití moci. Získání moci a bohatství je zkouškou vaší vnitřní síly a vaší duchovní zralosti. Umocňuje to kladné či záporné vlastnosti, které již máte. Pokud jednáte na základě chamtivosti, sobectví a úhlu pohledu “já, mně, můj“, dojde k odhalení a posílení těchto rysů. Pokud jste duchovně soustředěni ve stavu bytí “my, náš, jednota“, vaše ctnosti a kladné vlastnosti budou umocněny a rozšířeny. Ti moudří nebojují, ani se nesoustředí na peníze samotné, ani nevidí chudobu jako ctnost. Začnou tím, že se obrátí do svého nitra a zaměří na zvětšování svých vnitřních zdrojů, získávání moudrosti, aby mohli být dobrými správci vesmírného bohatství všeho druhu. Sami sobě nic nepřinášíte a nemůžete být skutečně posíleni a sloužit druhým, jestliže fungujete na základě vědomí chudoby. Musíte se stát vzorem těm kolem sebe tím, že se naučíte žít a vyjádřit své vlastní objevené pravdy.

Na závěr bychom rádi vyjasnili staré pojetí, které mátlo mnohé studenty, kteří byli vedeni ke studiu učení moudrosti dob minulých. V okultním učení moudrosti na přelomu 19. a 20. století bylo často zmiňováno Velké bílé bratrstvo. Termín Bílé bratrstvo neměl definovat barvu pleti či rasu, šlo o odkaz na Světlo Boží, které je ve svém výrazu křišťálově bílé. Ani to nemělo naznačovat, že jde o výlučně mužskou skupinu, neboť existovalo a existuje mnoho Mistrů - žen, které odedávna sloužily ve vysokých pozicích toho, co bylo nazváno Duchovní hierarchie nebo Kosmická rada.

Členové prastarého, kosmického Velkého bílého bratrstva jsou částí Řádu Melchizedeka a sestávají z nesčetných pozemských vzestoupených Mistrů, mužských i ženských, stejně jako vysoce vyvinutých, nehmotných duchovních bytostí ze všech oblastí tohoto vesmíru. V minulosti podporovali lidstvo z nejrůznějších stanovišť a ašramů, strategicky umístěných po celém světě. Tyto vznešené bytosti nyní sídlí v rozličných Nebeských světelných městech kolem světa. Ti z vás, kteří aktivně kráčí po stezce vzestupu a již do své fyzické nádoby integrovali díl 5D frekvencí, možná nyní ve svých éterických tělech za účelem urychlení svého procesu vzestupu navštěvují třídy ve Světelných městech.

Měli byste vědět, že od nynějška - aby bylo zrcadleno vyvíjející se vesmírné vědomí - se tato prestižní skupina bude nazývat Kosmická světelná rada. Ať to již přijmete za svou pravdu či nikoliv, milovaní, stáváte se galaktickými občany a jedním z budoucích kroků osvícení bude opětovné shledání s mnohými členy vaší světelné sluneční a galaktické rodiny. Buďte si jisti, že v budoucnosti někteří z vás budou požádáni, aby se připojili ke Světelné radě jako představitelé vzestupujícího lidstva a Země.

Mí věrní bojovníci, probouzíte se z přízračného snového stavu, díky němuž jste po dlouhé věky drželi hladovku a žili s dietou sestávající z polospektrálního světla. Otevřete svá srdce a své mysli a rozšiřte svůj zorný úhel, abyste mohli plně vtělit své dary ctností, vlastností a kvalit Božího vědomí. Je nám velkým potěšením vás podpořit, inspirovat a chránit při vaší zpáteční cestě do říší Světla. Vězte, že jste hluboce milováni,

JÁ JSEM Archanděl Michael

Prostřednictvím Ronny Herman   https://www.ronnastar.com

přeložila Lucka K

Zpět