JMÉNA 1.1. - 30.6.

01.06.2009 13:36

Poselství na jména, která nejsou v kalendáři:

Matyáš - je jméno pro muže, který je hoden nosit toto jméno. Jedná se o jméno, které má velkou pověst v tom, že nosí štěstí. Jeho nositel je pod ochranou boží a ví, že musí konat jen dobré skutky, což je ovšem občas ubíjející. Jeho jméno mu nedává svobodu ani odpočinek, musí být neustále ve střehu a být vždy včas na správném místě. Jsou to vlohy bojovníka za svobodu a nezávislost, což mu dává předurčení být správcem rodu.

Ljuba - je jméno pro slovanské ženy, které se příliš často vyskytují v
dějinách. Má se naučit hospodařit s penězi, což jí moc nejde. Občas utrácí
příliš a občas zase si nedovolí věci, prospěšné pro život. Není třeba se
ubírat cestou pokání a pak zase hojnosti. Je třeba oba póly vyvážit.

**********

2. 1. Katarina – Tato žena má tendenci se uchylovat k nástrojům moci, má si uvědomit, že silou nic nezmůže. Má se naučit zmírnit tok energie a naučit se s ostatními vycházet s láskou a vůlí

3. 1. Radmila – Žena má v sobě mnoho moudrosti a umí se dobře podívat na problémy, které se týkají jiných. Občas zapomíná na sebe a proto se jí nedaří řešit svoje problémy. Má se naučit vnímat ostatní s jejich problémy mimo sebe

4. 1. Diana – Děvče zvláštní, má zvláštní vnímání a ostatní ji občas mohou považovat za podivína. Neumí se vypořádat se situacemi, kdy ten druhý k ní nevzhlíží s úctou a snaží se ho přesvědčit o tom, že je dobrá. Není třeba přesvědčovat, je třeba být sama sebou a tím získám úctu sama k sobě

5. 1. Dalimil – Tento muž bude mít v sobě více pocitu dávání než braní. Má se naučit vyvážit dávání i braní ne se stát dobročinným, to bude mít za následek jeho zkázu

6. 1. Tři Králové

7. 1. Vilma – Žena nemá ráda muže, je raději sama se sebou a neumí s nimi vycházet. Má se naučit vycházet s muži jako se sebou rovnými a nesnažit se je pokořovat. Občas se neumí vypořádat sama se sebou a zbytečně bojuje s tím, co je správné a co není. Musí najít rovnováhu a bude se jí dařit nalézat i vztah k mužům

8. 1. Čestmír – Muž, který zakouší nebezpečí skrze své poslání. Snaží se být na všechny milý a spontánní a to občas jeho okolí neunáší. Má se naučit vnímat věci s rozmyslem a ne s posvátnou úctou, zde občas ujíždí na svých představách

9. 1. – Vladan-Toto jméno se dává lidem, kteří chtějí v životě mnoho dosáhnout. Jedná se o čistou energii, která dává tomuto člověku sílu a touhu, aby dosáhl toho, čeho chce. Tento jedinec musí dávat pozor, aby vše šlo čistou cestou. Za nečistou cestu nese daleko větší důsledky než ostatní. Má se naučit prosazovat ne v rámci moci, ale v rámci svého sebevědomí

10. 1. – Břetislav-Toto jméno je tajné jméno našich předků, kteří si vždy zakládali na rodovou tradici. Tento člověk v sobě hluboko ponese rodovou tradici a bude se snažit napodobovat rodinu a snažit se vnést do svého života vše, co bylo v tomto rodu i v minulosti dobrého či zlého. Je třeba si dávat pozor na temné stránky své osobnosti, aby nenarušily vývoj tohoto jedince

11. 1. – Bohdana-Slavné jméno našich vládců a také jméno, které se dává následníkům trůnu. Lidé, kteří dostanou toto jméno jsou předurčeni k tomu, aby vládli svému svědomí a nebáli se říkat to, co cítí. Nesmí se stát, že se stanou zájmem někoho jiného a jemu začnou podléhat. Pak hrozí tomuto jedinci zkáza. Tento člověk musí být za všech okolností svůj a nesmí se bát prosazovat svůj názor

12. 1. – Pravoslav-Jak samo toto jméno praví, bude se jednat o člověka rovnocenného a přístupného všemu. Tento člověk se snaží prosadit svoji pravdu a to za každou cenu. Je třeba se mít na pozoru před tím co je pravda a co ne, aby se tento člověk nedostal na cestu nepravosti a neřídil se špatnými zákony a pravdami. Je třeba neustále zvažovat a nechat i ostatní promluvit o své pravdě

 13. 1. – Edita-Toto jméno podléhá zkáze. Je dobré ho příliš nedávat. Tento člověk to v životě nemá lehké, potlouká se světem a zdá se mu, že nikde nenachází pochopení, ale je to tím, že sám nemá pochopení pro ostatní. Musí se naučit vžít do role ostatních a přebrat svoji odpovědnost na sebe a ne spoléhat na ostatní.

14. 1. – Radovan-Šťastné jméno a dává tomuto člověku do vínku radost. Tento člověk bude šťastný v rodinném kruhu a v kruhu svých blízkých. Netouží po slávě, ale po zázemí a snaží se ho naplňovat každým činem. Je to šťastný člověk

15. 1. – Alice-Jméno pro neposlušného jedince. Bude se stále vzpírat poučení a bude se snažit věci dělat na půl. Má se naučit přičinlivosti a tomu, že bez práce nejsou koláče. Není třeba tohoto člověka příliš napomínat, život si s ním sám poradí. Jinak je povahy veselé a nespoutané.

16. 1. – Ctirad – toto jméno se dávalo lidem, kteří se zasloužili za zrod státu a také z pozice moci. Stále toto jméno bude dávat svému nositeli vysoké postavení a také možnost vysokého postu. Nesmí se však stát, že toto dotyčný zneužije, pak jeho život bude krušný a bezúspěšný. Musí se mít stále na pozoru před zneužitím svého postavení

17. l. - Drahoslav – Jméno se hodí pro muže, který si váží sám sebe a druhé nebere moc na vědomí. Bude docházet ke konfliktu s okolím skrze panovačnost a dráždivost chování daného jedince. Není dobré se s tímto příliš chlubit a dávat do popředí. Je dobré s tímto jménem spíše zůstávat nenápadný a zbytečně na sebe neupoutávat pozornost kvůli konfliktům

18. l. – Vladislav – jméno hodné bojovníka. Tento člověk se bude chtít uplatnit se svým šarmem všude kde to půjde, jedná se o člověka, který ví co chce a jde si za tím. Je třeba se občas nad tím vším zamyslet, zda to vůbec má smysl se stále někam drát. Lepší je občas vydechnout a nechat věci plynout.

19. 1. – Doubravka – sličné jméno hodné panny. Toto jméno dává její nositelce sličné vlohy pro vše a také štíhlý pas a dobré mravy. Je to jméno pro člověka, který si je vědom své hodnoty a nebude jí chtít zneužívat, ale používat správným směrem

20. 1. – Ilona – jméno pro ženu nebo-li pannu, která se občas potýká s osudem. Není jí vše dáno tak, jak by chtěla, ale může vše mít, pokud na sobě zapracuje. Je třeba se nejdříve poprat se životem, aby ve druhé části života mohla mít ustláno na růžích. Je to jméno pro člověka dobrotivého, ale také občas závistivého.

21. 1. – Běla – jméno se hodí pro ženu, která má ráda muže, který jí bude dobývat a bude se cítit dobře v blízkosti muže, který jí bude hoden. Nesnáší neschopné a slabé osoby a má ráda sílu a chuť se s ní poprat. Nebude nikdy strádat, vždy o ní bude postaráno

22. 1. – Slavomír – člověk zvučného jména, ale člověk domýšlivý. Bude se učit pokoře a neklesat na mysli, když se v životě nedaří, jak by chtěl. Bude mít dost času na přemýšlení o hodnotách života a o tom k čemu je mi sláva, když mi chybí spokojenost

23. 1. Zdeněk – jméno pro člověka, který si váží sám sebe a nebere druhé moc v potaz. Občas se potýká s tím, že o nich špatně smýšlí a myslí si, že jen on má právo na štěstí, ale druzí na něj mají také právo a on by na to neměl zapomínat. Měl by se naučit hájit nejen své zájmy, ale i zájmy druhých

24. 1. – Milena – jméno plné vášně a romantiky. Dává svému zrozenci do vínku plno vášně a empatie k druhým. Umí se vcítit do role svých bližních a pomáhat jim. Netrpí nedostatkem a také se snaží zabezpečit i druhé. Má si dávat pozor, aby si vždy počínala spravedlivě a nesnažila se druhým dávat více než si zasluhují

25. 1. – Miloš – jméno, které se hodí pro muže, který si váží sebe i druhých. Má se rád a ví, co chce. Nebojí se sáhnout i k prostředkům, které by jiní zneužili. On si naopak s těmito prostředky umí poradit a ví, že se má o co opřít. Nebojí se jít životem sám, ale také nezavrhuje družku. Má rád život a prožívá ho plnými doušky

26. 1. – Zora- jméno, které se hodí pro ženu, která má ráda muže. Občas se bojí jejich náklonnosti, ale neodolá jim. Má je ráda a nebude se chtít loučit se svobodou. Není zralá pro vztah, spíše pro flirt. Má ráda společnost a vždy si bude hledat své místo na slunci. Je třeba, aby si uvědomila, že život není o tom, že si budu neustále užívat, ale že je třeba život prožívat i srdcem a ne jen vlohami, které mám

27. 1. – Ingrid – společné jméno pro člověka, který chce být s někým spojen. Chce být neustále někomu na blízku a chce za každou cenu s ním sdílet dobré i zlé. Má se naučit nechat toho druhého i oddechnout a ne se stále snažit mu být na blízku. Je třeba si hledat své zájmy a nespojovat své zájmy se zájmy druhého

28. 1. – Otýlie – staročeské jméno, které dává svému zrozenci sílu a láskyplnost. Tento člověk je oddaný a plný klidu a lásky pro druhé. Má se naučit své kvality rozdělit mezi sebe a pár svých věrných, neplýtvat jimi tam, kde si jich neváží. Má se naučit zvažovat, kam směrovat svoji energii

29. 1. – Zdislava – proč se někdo takto nazývá? Proto, aby zakryl své neklidné vlastnosti a dával druhým najevo klid. Uvnitř to vře a tento člověk to nechce dát najevo. Chce budit moudrost a proto si nedovolí emoce. Je třeba se naučit pouštět své emoce a nesnažit se být za každou cenu korektní
 

30. 1. Robin – Toto jméno se hodí pro silného muže, který toho v životě hodně dokáže. Má v sobě hodně vnitřní síly a je si jí vědom. S tímto pocitem se vrhá do nebezpečí a nemyslí na následky. Je hodně poddajný v lásce a v něze, ale ví, kde má hledat správné naplnění v životě, ve své vůli jít si za svým cílem. Nebude v lásce příliš šťastný, neboť se vždy rozhodne pro svůj cíl

31. 1. Marika – Děvče, které je rádo mezi lidmi a ví, že její místo je ve společnosti. Nechce být v samotě. Vyhledává společnost a občas ví, že i takovou, která jí škodí. Ale lepší něco než nic. Má si ujasnit, které vztahy jsou pro ni důležité a které jí škodí. Netřeba vyhledávat za každou cenu to, co pro mě není přínosem

1. 2. – Hynek – Chlapec tohoto jména bude mít vlohy pro poezii a také pro rozvoj smyslnosti. Bude se snažit ženu opít hezkými slovy a za nimi vždy bude ukryt jeho cíl, dobýt tuto ženu. Žena by se měla u tohoto muže mít na pozoru a snažit se jednat ve svůj prospěch než ve prospěch tohoto muže

2. 2. – Nela – Jméno, která dává její zrozenkyni snahu se vyrovnat ostatním. Bude se vždy snažit být lepší než je i za cenu, která jí bude bolet. Netřeba být jako ostatní, je zapotřebí si uvědomovat svoji jedinečnost a ne následovat ostatní

3. 2. – Blažej – S tímto mužem se vždy budete cítit dobře a uvolněně. Jeho energie jsou tak lehké a svádivé, že zapomenete na vše okolo sebe. Tento muž má v sobě hodně ženské energie a proto se s ním žena bude cítit dobře v každé situaci

4. 2. – Jarmila – Žena tohoto jména prahne pro životních zkušenostech a ne vždy je jí dáno zvítězit v tom, co si usmyslí dělat. Je to proto, že její duše se chce rozvíjet a ne se zastavit a proto bude stále znovu vyhledávat svůj životní cíl. Je důležité se nezastavit a stále pokoušet své místo na slunci a jít za svým i novým cílem

5. 2. – Dobromila – jméno ctnostné a dobrotivé panny, která je předurčena k dávání. Bude se stále rozdávat až zjistí, že to pro ni není ta správná cesta. Je určena k dobrotivosti a pomoci ostatním. Je třeba, aby si více uvědomovala sebe než ostatní

6. 2. – Vanda – tato žena bude velice cudná a bude si dávat záležet na úpravu vlasů. Lpí na dekóru a její vztah k mužům je povrchní. Spíše dává přednost uhlazeným typům než mužům, kteří jí budou ukazovat klid a pomocnou ruku. Má ráda, když se okolo ní všechno točí a ona nemusí nic. Bude se snažit vdát za bohatého muže

7. 2. – Veronika – jméno ženy, která to v životě nemá sice lehké, ale hodně toho může dokázat. Snaží se poprat se vším, co jí život přináší do cesty a občas to opravdu není zrovna snadné. Ale má silnou vůli žít a bude se vždy snažit dokázat druhým, že se dokáži postarat o sebe sama a nemusím být dobrá něčí zásluhou. Váží si sebe a svých předností a je vcelku v životě spokojená, je nenáročná

8. 2. – Milada – dává si záležet na tom, aby jí rodina uznávala a ona v ní mohla spokojeně žít. Bude chtít po druhých úctu, ale sama občas nemá úctu ani sama k sobě. Má se naučit zacházet s druhými šetrněji a se od nich nechat hýčkat. Její ego se bude muset v životě obrousit situacemi, které jí budou přicházet do života. Potýká se občas mezi realitou a sněním

9. 2. – Apolena – žena tohoto jména bude statná a bude si vědět se vším rady. Má v sobě tolik síly, že si bude hledat slabé muže, aby je mohla učit. Její partner však nebude strádat, naopak si bude vážit této ženy, protože bude vědět, že se na ni může spolehnout. Má silný smysl pro odpovědnost a také pevné zdraví

10. 2. – Mojmír – muž se potýká s tím, že se mu občas nechce pracovat. Má sice vůli se postavit k práci, ale neví co ho baví. Vždy ho začne něco bavit a pak jako když utne. Potýká se s tím, že se má naučit být v životě spokojený s tím, co je a ne s tím, co bych chtěl. Pokud toto nepochopí, nebude šťastný

11. 2. – Božena – žena, která je velmi zručná a také zná mnoho věcí od přírody. Je to žena přírody a proto je pro ni dobré v ní pobývat. Spojovat se s přírodou je pro ni jako spojovat se s mužem. Je však někdy náchylná k nemocem a proto si musí dobře chránit své zdraví. Netřeba se zabývat problémy druhých, ale léčit sama své city, to je její životní cíl

12. 2. – Slavěna – žena, která je v něčem jiná než ostatní a to v tom, že se má ráda. Ví, že každý den je jejím požehnáním a proto žije život plný radosti na duši. Slaví každý den ve své duši, aniž by to ostatní věděli. Je pro ni dobré se občas ukázat taková jaká jsem a ne taková jaká se dělám

13. 2. – Věnceslav – Tento muž uznává pohodlí. Proč bych se měl starat, když se mohou starat ostatní. Spoléhá na uvědomění ostatních a ne na uvědomění své. Má pevné kořeny v rodu slavných a proto má i v životě náhled na vše shora a nechce si uvědomit, že tu ostatní nejsou pro něj, ale že on sám musí být tu i pro ostatní

14. 2. – Valentýn – jméno, která dává zrození novým zítřkům. Jméno šťastného jednotlivce, který si razí život láskou a ne vůlí. Má radost z radosti druhých a netrápí se tím, že sám strádá. Má se v životě potkat s dívkou, která ho obohatí, ale nebude s ní žít. Nemá štěstí v lásce, ale má štěstí v tom, že dává ostatním. Pokud pochopí své vlohy pro ostatní, bude ho jeho život naplňovat

15. 2. – Jiřina – jméno pro ženu, která to v životě nemá lehké, ale lehkým to umí udělat. Nedělá si příliš starosti s věcmi, se kterými by se ostatní těžko poprali. Ví, že musí zabrat a tak silou vůle zvládá svůj život s nadhledem. Nebojí se i zklamání a bere ho jako přirozenou věc. Má radost z toho, že může být druhým oporou a sama ji v nikom nehledá

16. 2. – Ljuba – jméno ženy, která má v životě mnoho vloh pro svůj kreativní život, ale neumí je využít. Spíše se upíná na muže než na své vlohy. Až ke konci života pochopí svůj omyl, ale ještě není pozdě, může vše napravit tím, co umí a není toho zrovna málo. Pokud v životě vyzraje v partnerských vztazích, může hodně dokázat

17. 2. – Miloslava – žena tohoto jména bude krásná a bude umět zacházet s muži. Muži jí budou klečet u nohou a ona si bude spíše všímat své krásy. Nebojí se stát si za svým a s muži zacházet tak, že jí patří. Až časem se naučí rovnocennosti a čeká ji spokojený rovnocenný vztah s mužem jejích snů

18. 2. Gizela – žena je hodně vášnivá a má sklony v životě hodně riskovat. Kvůli muži odkráčí třeba na kraj světa, jen aby ho dostala. Má v sobě neutichající vášeň, která touží a ona v životě se snaží tuto vášeň uhasit. Když ji časem uhasí, čeká ji spokojený život ve dvou, ale to nezaručuje, že tam nemusí být třetí

19. 2. – Patrik – Tento muž má v sobě hodně po svém dědovi, který mu dal do vínku starat se o rodinu a také se starat o to, co se dá udělat z mnoho věcí. Ví, že v životě se může postarat o vše a také tak činí. Má neustálý problém s financemi. Chtěl by všechno, ale kde na to vzít

20. 2. Oldřich – toto jméno je vhodné pro muže, který ví, co chce. Má tendence dosáhnout všeho co chce. Vše je mu nakloněno, jen nesmí jít jak se říká „přes mrtvoly“, pak je oproti druhým více kárán vesmírnými zákony. Je dobré se mít na pozoru před spravedlností

21. 2. Lenka – Žena tohoto jména bude zručná v domácích pracích a bude se snažit vše dělat dokonale, což jí ovšem škodí. Měla by si uvědomit, co je důležité dělat odpovědně a kde lpím na maličkostech, které nejsou podstatné. Má se naučit vnímat věci podstatné a uvědomit si rozdíl mezi nepodstatnými jevy v životě

22. 2. – Petr- Muž je hoden velké cti. Vždy zvítězil na boji slávy a proto jeho život je poznamenán mnoha vavříny. Nechť tento muž dále šíří slávu svého rodu a nenechá se zlákat věcmi malými, ale ať jde za věcmi velkými. Má na to.

23. 2. – Svatopluk – tento muž má tendenci hájit své zájmy a zapomíná na zájmy druhých. Nechť zanechá zbytečných sporů a začne si také všímat potřeb ostatních. I jejich potřeby jsou důležité a netřeba stále vynášet na povrch jen své klady. Učí se přátelit s ostatními a zachovávat k nim přízeň

24. 2. – Matěj – Muž je značně nervózní, má tendenci podléhat splínům a špatným náladám. Jeho stav se zlepší, pokud najde ženu svých snů a bude s ní šťasten, tam je schopný zapomenout na své chmury a začít žít hodnotný život

25. 2. – Liliána – toto jméno se hodí pro dívku vznostných tvarů a také pro dívku, která neplýtvá časem. Bude se chtít hodně učit a proniknout do všeho. Má tendenci se vzdělávat na poli hudebním a také se bude chtít více propracovat ve vědách psychologických

26. 2. – Dorota – Dívka to v životě nebude mít lehké. Bude se stále potkávat s muži, kteří jí budou zneužívat. Neumí říci ne a má se učit své hodnotě. Její hodnota nespočívá v muži, ale v její osobnosti. Musí si na to přijít sama a časem najde pro sebe více porozumění než pro muže

27. 2. Alexandr – Tento muž je muž silných kvalit a má tendenci spět kupředu. Chce svět pokořit svým přístupem a má mnoho tendencí ho změnit. Nechápe, že se vše může spolčit proti němu a že on se může tím vším zničit. Měl by se věnovat vědám a také studiu teologie, k čemuž má značné nadání

28. 2. Lumír – Tento muž bude věčně ustaraný a nebude se moc radovat ze života. Příliš si bude brát koloběh věcí a nebude se umět povznést nad události, které patří k životu. Časem se stává zatrpklý a nevěří v život v radosti. Je dobré se mít před tímto mužem na pozoru, aby si člověk zachoval svůj charakter a zbytečně nepřebral nálady druhého

29. 2. Horymír – Syn tohoto jména bude zručný především ve věcech strategie. Bude to dobrý psycholog a bude vědět jak zaujmout ostatní, aby dosáhl svého. Ví co chce a jde si za tím. Nebojí se překážek a v životě mnoho dokáže svojí pílí. Je to houževnatý a nadaný muž

1. 3. Bedřich – Bude mít v životě dosti starostí se svojí rodinou. Bude se mu sice dařit v oblastech vědy a také hudby, ale nebude mít vlohy proto, aby ukočíroval svoji rodinu a proto se mu rodinné vztahy budou rozpadat. Má před sebou slušný život, ale spíše o samotě než v rodinném kruhu

2. 3. Anežka – Svaté jméno našich předků dává této ženě značné nadání pro ostatní. Bude vzornou pečovatelkou a ochránkyní rodu a bude se také podílet na zabezpečování rodiny. Má v sobě mnoho vloh v tom, aby se stala počestnou ženou, které se bude každý muž rád dvořit

3. 3. Kamil – Je to muž, který je vytrvalý ve svých předsevzetích a má v sobě dosti sklonů k tomu, aby plýtval penězi. Občas ho přepadnou chmury a ty si léčí tím, že rád rozhazuje. Má se naučit hospodařit s penězi a netrápit se maličkostmi

4. 3. Stela – Žena, která se ráda poddává do přízně druhému. Nechce nikoho urazit a tak raději polyká hořkost života a snaží se být dobrou rádkyní a dobrou hospodyní. Není dobré se snažit vše dělat pro ostatní, má se naučit vnímat své potřeby a ne se rozdávat ve prospěch druhých

5. 3. Kazimír- Tento člověk stojí mezi dvěma světy, na pohled se zdá být uctivý, ale v nitru je zlý a snaží se všem okolo sebe škodit. Je dobré tomuto člověku příliš nedůvěřovat a mít se před ním na pozoru. Má se naučit neškodit, ale více sdílet vše s ostatními.

6. 3. Miroslav – Zvučné jméno, které praví: Já tu jsem pro vás a vy pro mne. Snaží se všem vyhovět a to někdy na úkor sebe, měl by se naučit více vstřícnosti k sobě než k ostatním. Snaží se lásku k sobě dohnat pomocí ostatním

7. 3. Tomáš – Tento muž bude vzývat hodnoty materiálních statků a nebude mít příliš velký zájem o duchovní vědy. Je třeba, aby se snažil s ostatními vycházet v rámci lásky a ne v rámci toho co ti koupím, když budeš hodná. Snaží se vše řešit financemi a ne citem

8. 3. Gabriela – Žena podléhá náladám a má často v sobě stopy smutku, když jí někdo nerozumí. Má se naučit porozumět sama sobě a nehledat porozumění v druhých. Je dobré se uchýlit do samoty a zpracovávat si smutky a neobtěžovat jimi okolí

9. 3. Františka – Žena má často vliv na okolí a to tím, že umí být vlídná a umí se dvořit ostatním. Je třeba, aby se naučila nejen vlídnosti, ale také tomu, že se bude umět otáčet ve věcech finančních a také v oblasti materiálních hodnot. Příliš často si myslí, že stačí jen přístup k druhým a vše půjde samo

10. 3. Viktorie – Žena nemá příliš velké sebevědomí a utápí se často v nedostižných snech. Je třeba sestoupit na zem a snažit se vše pojmout reálně a ne nadpřirozeně. Nežije zde a má se naučit zde žít

11. 3. Anděla – Toto jméno vypovídá, že tato žena bude vzletlá a bude se snažit každému vlichotit do přízně. Je dobré, aby se naučila vycházet se všemi rovnocenně a aby nedělila přátele na ty, se kterými se musím cítit dobře a na ty, kteří mi za to nestojí. Má se naučit přirozenosti a vnímavosti ve své oblasti citů

12. 3. Řehoř – Tento muž se rád řehní a má rád koně. Bude poslušný a úslužný ve věcech lásky a není třeba ho krotit. Pokud bude cítit, že ho chce někdo zkrotit najde si jiný objekt a bude se snažit o lásku jinde. Má se naučit neposlouchat, ale najít sám sebe

13. 3. Růžena – Tato žena bude mít úctu ke starší generaci a ráda jim bude sloužit. Nachází totiž v tom své poslání. Má se naučit sloužit sama sobě a ne druhým a pomoci jen tehdy, když je to nutné a ne kdykoliv a komukoliv. Má se naučit rozlišovat a neuznávat slepou úctu

14. 3. Rút – Žena neposlušná a nebude se chtít na nikoho vázat. Má ráda sebe a neumí si představit, že by jí někdo organizoval život. Je ráda sama sebou, přijímá společnost jako něco potřebného a snaží se v tom nalézt smysl života. Smysl života má nalézt ve věcech, které jí dělají radost a ne v tom, že mi dělá radost okolí

15. 3. Ida – Žena má zájem o stýkaní s lidmi na úrovni a opovrhuje lidmi, kteří nemají vzdělání nebo se jí zdají negramotní. Má se naučit nerozlišovat intelekt, ale duše a tím nalézt cestu k sobě a ostatním

16. 3.Elena – Žena nebude moc dobrá v oblasti vlastní hygieny a proto jí tělo bude dávat signály, že není spokojeno. Má se naučit vážit si svého těla a také o něj pečovat. Najde pak cestu do svého nitra a tam spokojenost

17. 3.Vlastimil – Muž je bodrý a má rád veselí. Snaží se ukázat ve společnosti v dobrém obraze, ale doma občas má chmury. Má rád lidi okolo sebe a bojí se samoty. Má se naučit nebát se být takový jaký jsem a vycházet s ostatními přirozeně a ne hravě

18. 3.Eduard – Muž je velice vnímavý k potřebám druhých a bude na ně vždy nahlížet okem táty. Snaží se, aby bylo o vše postaráno a bojí se nedostatku. Má se naučit žít tím co je a nestarat se o to, co bude zítra, což je při jeho povaze záchranáře těžké

19. 3. Josef – Jméno pro chlapce, který bude zdatný a bude si umět obratně počínat na poli lásky, umí dávat lásku a umí si ji i brát. Má se naučit nespoléhat na ostatní, ale umět se sám postarat o sebe. Občas se rád vozí po ostatních

20. 3. Světlana – Žena tohoto jména bude ráda volit mezi mužem a kariérou. Má ráda svůj šarm, kterým dokáže v životě získat to, co chce. Je si vědoma svých kvalit a má možnost v životě hodně dokázat. Má si dát pozor na to, aby ve svých nárocích nezašla příliš daleko

21. 3. Radek – Muž se bude rád zaobírat problémy druhých a bude se snažit je řešit. Má se naučit jen naslouchat druhým a neřešit za ně věci, které se ho netýkají. Má rád pohodlí a pěstuje si syndrom politikaření a pletichaření

22. 3. Leona – Žena bude mít problémy s muži, příliš často si myslí, že každého uloví a když se jí to nedaří má výčitky svědomí, že není tak dobrá, jak si myslela. Má pochopit, že její sebevědomí nespočívá v tom, zda zaujmu, ale v tom, že se cítím dobře a nemám potřebu být oceněna pohledy druhých

23. 3. Ivona – Proč tato žena je v životě nešťastná? Příliš často zachází do věcí, kde jí hoří půda pod nohama. Má se naučit být více opatrná ve svých rozhodnutích a nevrhat se zbytečně střemhlav do situací, ve kterých se nemusí cítit dobře jen proto, že si to přeje ten druhý

24. 3. Gabriel – Jméno pro svatého muže. Tento muž bude pořádku milný a bude mít rád okolo sebe čisto a uklizeno. Bude milovat ženu, která bude dobrou hospodyní a nebude mu příliš zasahovat do života. Má se naučit ctít ostatní jako sobě rovné a nechtít po nikom žádnou službu

25. 3. Marián – Muž bude mít v životě problém s vnímáním reality. Občas bude mít chuť uniknout z tohoto světa prostřednictvím jiných látek a možností a bude mít chmury na duši z toho, že ho ostatní nechápou tak dobře, jak by si přál. Má nízké sebevědomí a potřebuje ho posílit prací

26. 3. Emanuel – Tento muž bude zdatný a bude si dobře počínat v lidských právech, umí obhájit svoji osobu a nebojí se jít do věcí, ve kterých si není jistý. Má před sebou velký a důležitý životní úkol, najít ženu, která si ho bude vážit a bude s ním šťastna

27. 3. Dita – Příznivé jméno pro ženu, která se nenechává unášet iluzemi, ale snaží se naplňovat věci reálně. Nebojí se jít do projektů, které jsou náročné. Ona ví, že to zvládne a nebojí se zklamání. Věří si a má jistotu sama v sobě, což je pro život důležité, má hodně v životě co do činění se zákony, ale vždy si umí poradit

28. 3. Soňa – Žena, která má ráda pohodlí a nebojí se za něj vyměnit svoji životní jistotu v tom, že už nebude sama sebou, ale loutkou v rukou druhého. Ať se snaží více pracovat a nebojí se být i sama než se stát loutkou druhého, který ji může zneužívat

29. 3. Taťána – Nebude to mít v životě lehké, bude se muset opřít sama o sebe v mnoha životních situacích, kdy jí nebude pomoženo odnikud. Ona ví, že tento úděl je těžký, ale sama si ho vybrala proto, aby se posílila a naučila spoléhat na sebe. Ať se nebojí, vše zvládne a čeká ji odměna

30. 3. Arnošt – Muž bude mít v lecčems navrch nad ostatními, ale má si dávat pozor na jazyk, občas je prostořeký a má to špatný vliv na jeho osobnost. Má se učit mluvit, kdy je to vhodné a ne kdy to cítí. Učí se diplomacii

31. 3. Kvído –Bude pro něj důležitá druhá polovina života, kdy se učí zacházet s věcmi opatrně a ne s nimi hazardovat jak to dělal dříve. Má se naučit vnímat věci více v podstatě a ne v tom, co se mi hodí. Má v životě docela na růžích ustláno, ale musí se snažit být obezřetný, aby o vše nepřišel svojí lehkomyslností nebo nedůtklivostí

1. 4. Hugo – Muž je značně vzdělaný a má vlohy pro poezii. Snaží se druhé obelstít svým projevem a snaží se vše vnést pro svůj prospěch. Má se naučit myslet i na ostatní a ne jen na sebe. Učí se dělit o své poznání s ostatními a ne se nad nimi vyvyšovat

2. 4. Erika – Tato žena má hodně co do činění s politickou scénou. Má se zaobírat otázkami cti a také sbírat informace ekonomického charakteru. Bude velice dobře činná v politice a bude se umět zaobírat otázkami financí. Je dobré se mít na pozoru před muži, kteří touží po bohatství a nenechat se zneužívat

3. 4. Richard – Muž, který je zvyklý, že ho vždy někdo poslechne. Má se naučit nenechat si sloužit, ale mít v sobě slušný potenciál pro povinnosti. Vyhýbá se jim a má snahu do nich namočit druhé. Když se naučí odpovědnosti, může být dobrým partnerem pro život

4. 4. Ivana – Žena bude mít nesnáze v oblasti vztahů. Neví co je dobré a co je špatné. Pokládá za samozřejmost, že jí partner má sloužit a neuvědomuje si, že tím ubližuje i sobě, neboť pak se dostává do role, kdy cítí, že by měla konat i ona pro partnera. Má se naučit vnímat sebe a pak partnera a tím vyloučit využívání jednoho druhým

5. 4. Miroslava – Bude velice zručná v domácích pracích a bude si umět poradit se vším, co se bude týkat titěrných prací. Má ráda kolem sebe ruch a sama si volí odpočinek v ruchu, čímž si moc neodpočine. Má se naučit nebát se samoty a více odpočívat v pokoji

6. 4. Vendula – Snaha být lepší než ostatní a snaha vynikat, to je heslo této ženy. Ne vždy se jí to podaří a občas se trápí pro své nedostatky, neboť si myslí, že právě ony jsou důvodem jejího neúspěchu. Má se naučit neprahnout po věcem, které mi nepřinášejí užitek, ale spokojit se s málem, co je mi více ku prospěchu než přebytek

7. 4. Heřman – Tento muž bude zdatný sportovec, je dobré posilovat svaly a stále je mít v pohotovosti, neboť pokud zanedbává své tělo chřadne i na duchu. Bude mít i úspěch žen pro své tělo, které bude zdatné a bude mít výdrž. Nepropadat slávě, ale snažit se stále být nenápadný

8. 4. Ema – Tato žena bude mít v životě tendenci být dobrou hospodyní a bude chtít chválu ostatních. Pokud se jí chvály nebude dostávat, bude chřadnout. Má se naučit nesnažit se o chválu okolí, ale sama sebe chválit za maličkosti a tím se učit mít se ráda

9. 4. Dušan – Tento muž je zdatný v domácích pracích a bude dobrým manželem. Má vlohy pro vytvoření šťastného domova. Má rád dobré lidi okolo sebe, ale neumí rozlišovat. Má se naučit rozlišovat lidi a nenechat si škodit ostatními

10. 4. Darja – Žena znalá v sexuálních praktikách, což má dáno od narození z minulých životů. Hodí se spíše pro život ve dvou než pro život v páru. Má ráda svobodu a nenechá si ji vzít. Muž by se měl vyhýbat jejím svodům pokud to nemyslí vážně, neboť se může stát, že bude polapen v jejích sítích

11. 4. Izabela – Jemné něžné stvoření, které trpí samomluvou. Ráda rozmlouvá sama sebou a nevadí jí, že jí okolí pozoruje. Má ráda výstřednosti a sama se nechává ve společnosti opečovávat mnoha muži, což jí škodí. Měla by upřednostňovat krásu a ne jen požitky

12. 4. Julius – Tento muž bude mít problémy s politikou. Nebude se mu líbit doba, ve které žije a bude jí chtít změnit. Bude se muset smířit s mnoha věcmi během svého života a bude se mu občas zdát, že svět není takový, jaký by ho chtěl mít

13. 4. Aleš – Muž si ví rady se vším, co mu přijde do ruky. Rád se nechává opečovávat, ale má se naučit spoléhat na sebe a nemít v sobě zlost proto, že mu druhý nevyhoví. Je zdatný ve všem a má se naučit spoléhat na sebe a své vlohy než na druhé

14. 4. Vincenc – Muž je marnotratný. Mnoho peněz zbytečně utratí a neumí hospodařit. Má se naučit lépe hospodařit s penězi, což občas je pro něho problém, neboť nevidí předem ztráty, které jeho hospodaření může přinést. Bude mít život o hospodárnosti a řízení se systémem hodnot a ne nahodilými událostmi

15. 4. Anastázie – Tato žena má v sobě mnoho podivného. Bude občas nesnášenlivá, ale občas bude úplný andílek. Její nevyrovnanost jí dává její nevyváženou povahu. Bude se muset učit najít svůj vlastní střed, aby ona i okolí nabylo spokojenosti

16. 4. Irena- Tato žena bude mít problémy s muži. Stále chce, aby muž byl podle jejích představ a bude muset od svých představ upustit a smířit se s druhým takovým, jakým je. Nemá se zbytečně pouštět do věcí, které jí přinášejí neklid, ale má hledat klid ve vnitřním naplnění sama sebe

17. 4. Rudolf – Muž tohoto jména bude vděčný za pohlazení, má rád, když mu druzí dávají najevo, že ho mají rádi. Je to muž celkem nesmělý a bude mít problémy s navázáním známosti. Je dobré se snažit zesílit situacemi, které se mi nelíbí. Tím, že se je naučím řešit, nalézám sílu a odvahu v životě být sám za sebe a nemusím hledat oporu v druhých

18. 4. Valerie – Cudná žena, která má ráda, když se okolí k ní chová cudně a nesnáší kritiku. Vyhýbá se všemu, co by mohlo narušit její rovnováhu. Sama prahne po věcech rázu obscézního, ale dává všem najevo svoji nedotknutelnost. Má se naučit více žít životem v realitě než v upnutých vzorcích chování. Dopřát si i své představy a ne je jen mít v mysli

19. 4. Rostislav – Bude mít značný zájem na tom, aby si jeho partnerka rozuměla s jeho matkou, na které dosti lpí a nechce se od ní odloučit. Má se naučit nenechat se chránit matkou, ale převzít svůj život do svých rukou. Bude mít těžkosti nalézt sám sebe bez matky

20. 4. Marcela – Zvučné jméno pro ženu, která má ráda veselí a hluk okolo sebe. Ráda pobývá ve společnosti a má ráda, když je okolí ní veselo. Bude se muset naučit i trávit čas o samotě, aby nestrádala na duchu tím, že teď zrovna není nikdo okolo mne a já se cítím sama.

21. 4. Alexandra – Bude mít těžkosti s tím, určit si svůj životní cíl. Bude značně přelétavá a každou chvíli bude chtít v životě něco jiného. Má se naučit vnášet do svého života jistotu a pořádek a ne chaos. Ujasnit si hodnoty a to co nemusím mít a to co chci mít a za tím si jít i přes překážky a nebát se zklamání

22. 4. Evženie – Staročeské jméno, které se hodí pro pannu, která je ráda ve společnosti jen s jedním mužem. Nesnáší, když se okolo ní motají další muži. Vybere si jednoho a tomu se zasnoubí. Má se naučit sdílet svůj život s ostatními a neupínat se jen na jednoho muže

23. 4. Vojtěch – Tento muž bude mít štěstí u žen, věří si a to je dobré pro život. Jeho život bude pestrý a bude se mít dobře. Jen musí zachovávat úctu k darům, které mu život nabízí

24. 4. Jiří – Muž tohoto jména bude mít ve svém životě prostor pro dělání věcí, které jsou mu blízké. Ve vztahu bude dávat přednost práci a jeho vztah bude až na druhém místě, ale to neznamená, že o ženu nebude pečovat. Jen by si měl dát pozor, aby věnoval všemu jen tolik úsilí, kolik úsilí si to zaslouží

25. 4. Marek- Muž bude mít blízko k vědám. Je pro něho dobré studovat a zabývat se poznáváním věcí a také různých věd. Baví ho studium a má pro to předpoklady. Jen si musí dávat pozor, aby se před druhými necítil méněcenný nebo naopak příliš vyvýšený, to mu bude pak v životě škodit a věci se budou vyvíjet jinak než by chtěl

26. 4. Oto – Muž má problémy ve svém vnímání světa. Občas si myslí, že vše okolo něho je v pořádku a nevidí to, co by měl vidět. Měl by si poopravit vnímání věcí a bude se muset více zamyslet nad tím, co vlastně od života očekává a co opravdu chce

27. 4. Jaroslav – Bude mít problémy s matkou, příliš času věnuje vnímání rodiny a to mu škodí. Neměl by se tolik zabývat tím, co chce matka ode mě a já od ní. To mu pak nabourává vztahy. Je dobré v životě vědět co chci já a to si dávat do života, tím usměrní své vášně a emoce vůči partnerce

28. 4. Vlastislav – Muž má v sobě ambice to někam dotáhnout, ale bude záležet na jeho úsilí, zda to v životě vzdá nebo naopak zda se popere s nepřízní osudu a půjde tvrdě dál za svými cíly. Má se přestat bát a sebrat odvahu v konání

29. 4. Robert- Má v sobě vlohy dostát svému slovu, ale občas činí opak, to mu pak škodí. Má se naučit dostát svým slovům a obrátit je v činy. Jeho fantazírování by ho mohlo dovést k záhubě

30. 4. Blahoslav – Blahoslavený muž tohoto jména. Toto jméno je jméno předků, kteří si dávali do svého vínku nárok na slávu. Celý život se potýkali s tím, jak se nejvíce přiblížit k bohu a to jim dávalo i značnou slávu a občas i nárok na to, být blahořečený

1. 5. Svátek práce

2. 5. Zikmund – Není dobré s tímto mužem příliš špásovat. Nerozumí srandě a vše by se mohlo zle obrátit vůči vám. Je dobré k němu zachovávat odstup, ale zároveň i úctu. Je to muž dobrých zásad a také pevných mravů

3. 5. Alexej – Je to muž, který ví, co chce a jde si za svým cílem. V životě může při své snaze o lepší, mnoho dosáhnout. Není dobré se přátelit s nižší společností, to by ho mohlo odradit od jeho cílů a on by nemusel naplnit svá přání, mohl by podlehnout slabším

4. 5. Květoslav – Vznikl ze jména květena a to znamená roztodivný, ale zároveň i mnohotvárný. Je to muž, který se rád pohybuje ve společnosti lidi, se kterými si má co říci, občas se sice jeho zájmy míjejí s jeho cíly, ale jinak je v životě šťastný i s málem a jeho život se podobá rostlině, občas je vícekvětý, ale občas je chudobný

5. 5. Výročí

6. 5. Radoslav – Mít radost ze života by neměl být problém pro tohoto muže, občas si dělá rád legraci z druhých, ale neumí ji přijímat. Má se naučit nebýt tak důtklivý a má se snažit s druhými nalézt společnou řeč. Netřeba se vyhýbat veselí, ale je zapotřebí se ho naučit prožívat

7. 5. Stanislav – Je muž přímého jednání, má rád společnost a nebojí se uznávat své pocity a také pocity druhých. Pokud dokáže dostát svému slovu, má šťastný a svobodný život. Jeho partnerky budou spíše zájmů jiných a tak se může stát, že raději zůstane sám, než by živořil. Jeho osud je v jeho jednání a ne v jednání druhých. Má si dávat pozor na jednání druhých a nepodléhat jejich zájmům

8. 5. Den osvobození

9. 5. Ctibor – Muž, který nemá rád, když mu někdo zasahuje do jeho soukromí. Rád se povaluje a nemá rád moc práci. Má se naučit vnímat věci v rámci své cti a nenechat se druhými živit. Má se naučit vnímat své potřeby více než vnímá. Nemá rád, když mu někdo něco vnucuje, ale měl by se naučit sám sobě vnutit práci a výkonnost pro sebe, aby mu mohlo býti pomoženo

10. 5. Blažena – Žena, která si myslí, že vše okolo musí být v jejím duchu a to znamená v duchu blaha. Má se naučit v životě vnímat i potřeby druhých a nechtít je dostat na svoji stranu za každou cenu. Měla by se naučit vnímat více věci reálně, co je možné, to bude a co není, to tedy nebude. Občas chce své sny uskutečnit za každou cenu a neví, že občas se dává do rukou šarlatánů, kteří jí slibují nemožné a ona je jim schopna uvěřit

11. 5. Svatava- Má mít na růžích ustláno, neboť její jméno je svaté. Vzniklo v dávných dobách, kdy ženy byly uctívány jako nositelky božství a její původ tedy souvisí s tímto posláním. Má se naučit ve svém životě vnímat sebe jako osobnost a ne ty druhé. Občas se jí stává, že se chce zavděčit a tím se stát dobrou v očích ostatních, ale její poslání je v tom, nechtít se zavděčit, ale vydobít si úctu tím, že budu moudře vědět, kdy se mám zavděčit a kdy nikoliv. Není dobré se snažit druhé naplnit úctou tím, že jim budu dávat dary

12. 5. Pankrác – Tento muž bude dobrý v rukách ženy, která to s ním bude umět. Žena, která si získá jeho srdce, bude šťastná. Bude ji naplňovat dobrý osud s tímto člověkem. On totiž není ziskuchtivý, ani podlézavý, on je prostě svůj, přirozený a to je pro život ve dvou opravdu potřebné. Ať se vyhýbá pochybných známostí a ať nechce druhé přivést na dobrou cestu, tam si může uškodit

13. 5. Servác – Je to muž, který ví, že vše co dělá, dělá protože to chce udělat a nic mu nebude stát v cestě. Ani srdceryvné vzlyky jeho milé ho nepřimějí odstoupit od svých činů. Je to muž, který si razí cestu svobody a nechce se na nic a na nikoho vázat. Má poměrné dobré srdce, ale nesmí ho nikdo omezovat

14. 5. Bonifác – Je to muž vlivného jména. Má za sebou řadu nebezpečných rolí v životě a umí si tudíž poradit se vším, co mu život přináší. Má se dívat na vše okolo sebe soucitně a ne povýšeně vzhledem ke svému jménu

15. 5. Žofie –Žena, která má ráda pohodlí a nechce se hnout ze svého klidu. Nebude se zbytečně drát do věcí jí nepříjemných, spíše bude čekat v ústraní jak to vše dopadne. Má se naučit nečekat, ale sama si život řešit bez pomoci druhých

16. 5. Přemysl – Je muž, který má ve svém jméně mnoho předků a to mu dává vliv na manipulaci s ostatními. Nemá se zbytečně nechat vnést svými zájmy do vlivu na ostatní, to mu škodí a nepřísluší

17. 5. Aneta – Tato žena má o sobě neblahý dojem a snaží se na veřejnosti vystupovat sebevědomě až povýšeně. Je zapotřebí sklonit hlavu a upřít pozornost na to, co doopravdy chci a na to, co pro mě není důležité. Občas prahne po věcech, které jí nepřinášejí radost

18. 5. Nataša – Zvučné jméno pro ženu, která si bude ráda hrát s muži. Má v sobě důvtip a ten umí dobře použít ve společnosti muže, který je její krásou a vlahou náklonností omámen. Je zapotřebí nevyužívat svých vloh, ale snažit se působit příjemně a nenuceně.

19. 5. Ivo – Jméno je třeba dát muži, který se bude potýkat s lidmi stejného pohlaví a to nejen na pracovišti, ale i v životě. Má rád v sobě klid a ten mu přináší jedině osoby jemu blízké, ostatní lidé mu vnášejí do života chaos

20. 5. Zbyšek – Je třeba důvěřovat tomuto muži, má v sobě přímé jednání a nebojí se zradit i toho, kdo nepřímo jedná. Je to věrný a spolehlivý pracovník

21. 5. Monika – Je srdnaté děvče, které ví co chce a v životě její cesty vždy vedou k cíli. Nemá zábran a nebojí se zklamání, má otevřenou cestu ke všemu co chce, jen nesmí zapomínat na to, že zde není sama a že je třeba brát v úvahu i potřeby a přání druhých

22. 5. Emil – Stojí se zastavit u tohoto jména, neboť je to jméno nebývalé chvály. Tento muž má ve svém vínku nemalé úspěchy z minulých životů a dává mu více síly a rozumu dosáhnout svého cíle. Také ve vztazích se ženami si příliš neláme hlavu, má své cíle a netřeba si je nechat tříštit pro druhé

23. 5. Vladimír – Muž tohoto jména bude zručný v ručních pracích a nebude se bát dát druhým tolik lásky až je tím bude doslova omezovat. Má se naučit nechat druhé jít jejich vlastní cestou a nebát se o ně. Z jeho strachu o druhé si zbytečně přivodí nesnáze

24. 5. Jana – Žena, která má ráda, když se muži točí okolo ní a nebojí se jim říci o svoji přízeň. Má se naučit tolik nepodbízet ostatním, ale hledat si svůj vlastní směr bez závislosti na druhých a především na mužích. Je příliš slabá ve svých předsevzetích a to jí v životě vždy přivodí zklamání, nebát svých tužeb a jít za nimi, netýká se mužů

25. 5. Viola – zvučné jméno pro ženu, která je zásadová a nedá se příliš přesvědčit v přáních ostatních a to jí dává do vínku značné snahy nebát se v životě postavit na vlastní nohy bez pomoci druhých. Jedná se o statečnou a sebevědomou ženu, která ví co chce a hlavně se nebojí

26. 5. Filip – Snad se tento muž nebojí? Je křehký a hned ho vše rozhodí. Má se naučit nebát se situací a do nich se vložit. Nečekat až se do nich vloží ostatní. Život mu bude udílet zkoušky, ve kterých bude muset obstát sám bez pomoci druhých

27. 5. Valdemar – Je muž, který má značný rozsah působení na ostatní a to ve všem co dělá. Vše dělá s vervou a to se mu příznivě vrací zpět. Nebojí se také druhým odkrýt své myšlenky a podřídit svůj život ve prospěch svůj a ne druhých, nebojí se odsouzení a jde si za svým

28. 5. Vilém – Tento muž je příliš zaujatý sebou, stále se hlídá ve všem, ve svém projevu ve svých schopnostech a příliš si nevěří. Potřebuje získat sebedůvěru a to tím, že se bude střemhlav vrhat do věcí i těch, které mu nejsou příliš příjemné, netřeba otálet, třeba se stávat silnějším

29. 5. Maxmilián – Tento muž rád holduje alkoholu, což je jeho zkáza. Musí se držet na uzdě, neboť nezná svoji míru a také svoji cenu. Rád se opije do němoty a neví, co tropí. Je třeba se mít před tímto mužem na pozoru, neboť se učí ještě poznávat svět a není příliš znalý

30.5. Ferdinand – Bude mít nadání na velení a oslovování druhých. Ví, jak si poradit v těžkých dobách a jeho příjemné vystupování má vliv na ostatní, kteří mu jdou rádi na ruku. Umí příjemně a jemně vystupovat ve společnosti, což má i příznivý vliv na přízeň dam. Nemá chtít moc, jen přiměřeně, ale také ne málo. Má se naučit rovnováze ve všem, co činí

1. 5. Kamila – Zvučné jméno ženy, která si pro svoji skromnost zaslouží uznání. Ráda tvoří pro druhé a zanedbává sebe. Má se naučit nejen tvořit svoji budoucnost prostřednictvím druhých, ale také pro sebe si dávat více času a snažit se pro sebe dělat více než pro ostatní. Neumí to a to se musí naučit

1. 6. Laura – Bude to mít v životě těžké, neumí žít sama a snaží se žít prostřednictvím druhých, což ji vysiluje, aniž si to uvědomuje. Myslí si, že by neměla sílu žít sama a tak se nechává druhými hýčkat až ztrácí jejich péčí půdu pod nohama, neboť si neuvědomuje, že se jim dává v šanc

2. 6. Jarmil – Muž, který bude mít pochybnosti o tom, co se okolo něho děje. Nevěří jen tak něčemu a trvá dlouho než se o něčem přesvědčí. Má rád pohodlí a nechce věřit tomu, že je třeba i zarábět. Nerad se nechává unášet sny druhých, raději si žije svoji realitu a ty druhé nechává na pokoji. Nebrání se změnám, ale napřed je musí přijmout, což nemusí být pro něho lehké a může to trvat i delší dobu

3. 6. Tamara – Žena, která se bude tvářit, že je vše v pořádku i v době nepokoje. Nechce dát druhým nahlédnout do své duše, ale to se právě musí naučit, odkrývat sama sebe a své pocity i druhým, bez toho se špatně žije a časem jí unaví se stále přetvařovat. Je zapotřebí se nebát shodit masku a být taková jaká jsem

4. 6. Dalibor – Muž, který dává přednost druhým před sebou. Když se bude ucházet o ženu, klidně ji přenechá tomu druhému, protože si myslí, že si ji on nezaslouží. Má se naučit více se poprat se svými touhami a nevzdávat se zbytečně. Jeho naplnění je v tom dosáhnout svých cílů

5. 6. Dobroslav – Muž, který má rád dobro a toto dobro vidí ve všem a v každém. Má se naučit neposuzovat věci jen zvenku, ale má se naučit více nahlédnout do duše lidí okolo sebe. Je příliš důvěřivý a zbytečně rozmařilý ve svém počínání

6. 6. Norbert – Bude mít rád ženu, kterou nebude moci získat. Je pojatý láskou k múze, která ho činí celý život nešťastným, neboť touží po něčem, čeho nemůže dosáhnout. Má se naučit přistát na zemi a žít to co je a ne být stále ve snu

7. 6. Iveta – Žena si bude dobře počínat v oblasti financí. Umí si dobře vše spočítat a nebere ohledy na druhé. Snaží se ze všeho co nejvíce získat a přitom si neuvědomuje, že potřebuje úplně něco jiného než finance a na to právě má v životě přijít

8. 6. Medard – Toto jméno dává tomuto člověku vláhu a to ve všem co dělá. Má v sobě dosti citu a ten umí rozdávat druhým. Není to však na zmar druhým, ale vždy tam, kam patří. Umí dobře hospodařit se vším a nebojí se i s druhými dostat do půtky. Prostě šťastný člověk

9. 6. Stanislava – Má se naučit nelpět na muži, ale být součástí společnosti. Její život není o spoutanosti, ale o otevřenosti ve všem co činí. Nemá se bát vlivu ostatních a má se naučit s tímto vlivem zacházet. Občas se jí stává, že ujede na pocitech druhých

10. 6. Gita – Žena mnoha tváří. Umí se dobře přetvařovat a hlavně nikomu neříkat, co cítí. Bude se vám zdát společenská, nezávislá, ale opak je pravdou. Touží po hluboké lásce, citu, oddanosti a protože se jí toho nedostává, snaží se zakrýt svoji touhu nezávislostí

11. 6. Bruno – moderní muž plný elánu, je zahlcen prací a nevnímá okolí, má se naučit také trochu rozhlížet a ne se jen dívat jedním směrem. Občas se mu daří se rozhlédnout, ale netrvá to dlouho a opět se vrátí zpět. Chce to více rozletu a ne spěchu

12. 6. Antonie – Žena pevných mravů, nemá ráda kritiku. Ráda navštěvuje kluby, kde se hovoří o zdravém životním stylu, bude se mít na pozoru před špatnými mravy a bude se snažit každého ukáznit v jeho životě. Měla by se naučit být více objektivní a nebýt tak zaujatá

13. 6. Antonín – Toník je muž, který se chová ke svému okolí ohleduplně až příliš a proto se občas stává, že toho okolí zneužívá a vnucuje mu své politické cítění a on je schopen podlehnout. Pro politiku se tedy příliš nehodí, protože neumí být diplomat a snaží se druhým podbízet

14. 6. Roland – Duše hodná důstojnosti, ale občas se mu také stává, že ujíždí na citech a pak si přestává vážit sám sebe. Má se naučit za všech okolností uznávat své hodnoty a nesnažit se vnutit druhým jejich hodnotami, tam se ztrácí jeho směr

15. 6. Vít – Člověk, který občas neví kudy kam, svého života si moc neváží a občas s ním i hazarduje. Má se naučit vážit si všeho, co mu v životě přichází do cesty a ne to znevažovat. Trpí občas pocitem marnosti a marnotratnosti

16. 6. Zbyněk – Tento muž má tvrdou vůli se prosadit a nebojí se do svého zápolení dát vše, co má. Otevírá se novým možnostem a nebojí se zklamání, má silné předsevzetí dokončit věci a stává se občas závislým na své ženě. Tam se jeho cíle míjí s účinky

17. 6. Adolf – Silný muž silných předsevzetí, ale je závislý na ostatních. Pokud má okolo sebe silný tým, může leccos dokázat. Sám o sobě si nevěří, potřebuje mít pevné zázemí, pak má vyhráno. Občas by se měl zaměřit na své cíle diplomaticky a nesnažit se své cíle honit i za cenu úpadku své duše

18. 6. Milan – Muž, který si je vědom svých kvalit a dává je do popředí, měl by zmírnit formu náhledu na svoji osobnost, neboť to budí v okolí dojem ega. Má se naučit vnímat ostatní jako svoji součást a netrápit se tím, že oni nejsou jeho součástí. Bojí se být sám a má se naučit být sám se sebou spokojen bez závislosti na druhých

19. 6. Leoš – Muž, který neví co chce. Občas chce toto a pak zas hned tamto. Má se naučit nelpět na maličkostech, ale dát v životě průchod velkým věcem. Utápí se v malichernostech a ty mu ztěžují život. Ať dá do svého života více optimismu a bude mít hned dost sil uskutečnit vše, co si přeje

20. 6. Květa- Má ještě v životě nesnáze s muži, neboť jim příliš věří a pak je zklamaná jejich neochotou. Má se naučit v mužích vidět dobro i jejich stinné stránky a netrápit se tím, že nejsou dle jejích představ. Učí se ve vztahu být nezávislá a soběstačná

21. 6. Alois – Má občas silné stránky sebeprosazení, ale hned ho to zas přejde a to je škoda. Kdyby se naučil jít za svými cíly, nabyl by jistotu a vše v životě by pro něho nebylo problémem. Ať se učí odvaze a snaze stát si za svými předsevzetími. S ženami má občas svízel, neboť jim lehce podlehne

22. 6. Pavla – Žena, která je občas nejapná a má v sobě chaos v tom, co chce. Má se naučit vzhlížet ke všemu, co k ní přichází s pokorou a ne se stále proti všemu bránit a odmítat to. Občas, když je toho všeho na ní moc, raději hraje mrtvého brouka než by se postavila čelem k řešení. Má odmítavé stanovisko a zbytečně si tím ztěžuje život. Ať se snaží ve všem, co k ní přichází nacházet poučení a bude lépe

23. 6. Zdenka – Žena, která si je vědoma svého života a jde si za tím, co chce. Občas se ještě bojí následků svých činů, ale pokud obstojí a nebude se bát, bude si stále jistěji razit cestu životem a život jí nebude tak přítěží jako dosud, ale bude jí radostí. Má se naučit stát si za svými názory a netrápit se názory druhých.

24. 6. Jan – Je muž, který je v tomto světě dosti vítaný, protože přináší druhým poučení. Má v sobě silný vliv ovlivňovat ostatní a to také činí. Setkání s tímto mužem vždy přináší do života kladný vliv v podobě poučení. Měl by si dát pozor na zveličování své osobnosti a také na to, že občas se jeví jako muž nezodpovědný. Měl by pečlivě zkoumat vše pro a proti, neboť jeho poslání ovlivňuje ostatní

25.6. Ivan – Jméno, které se hodí pro statného muže. Nebojí se práce a má vystaráno. Má v sobě mnoho odvahy a nebojí se poprat se situacemi, které k němu život přináší. V lásce se u něho očekává vývoj až v roce známosti jeho dcery, kdy se u něho objeví žárlivost a on se bude muset vypořádat s tím, že nic a nikoho nevlastní

26. 6. Adriana – Bude mít nesnáze v lásce. Je to křehké stvoření a příliš času věnuje tomu, aby byl vztah v pořádku. Musí se naučit nesdílet s druhým úplně všechno, ale naučit se dělat věci pro sebe, aby nebyla závislá na druhém a tím pádem i v jeho rukách. Musí se naučit samostatnosti a vytrvalosti, aby se posílila

27. 6. Ladislav – Klidný a rozvážný muž, který se zbytečně moc do ničeho nehrne a nechává vše plynout a do věcí se vrhá až když je to bezprostředně nutné. Občas může se zdát tomu druhému nutný a nezábavný, ale on je ponořen do svého klidu a nemíní jej opustit. Je třeba se na něho dívat jako na spokojeného člověka a ne jako na líného člověka

28. 6. Lubomír – Jeho syn dosáhne velkých úspěchů, protože do něj bude vkládat veškeré naděje a také úsilí. Neumí se poprat s životem a proto to očekává od svého syna. Tento muž se má v životě dobře a také umí se svým životem dobře naložit. Potíž jeho je jen v tom, že neumí rozlišovat co je pro něho dobré a co ne

29. 6. Petr – Vážený muž plný ctnosti a vloh pro dvoření se ženě. Bude se snažit zalíbit za každou cenu a vždy si bude od nového vztahu slibovat něco nového povznášejícího. Občas ujede na svých myšlenkách, které se neslučují s jeho plány, ale snaží se v druhém nacházet sebe a protože se mu to občas daří, začne mu ten druhý nevyhovovat

          Pavel – Zdatný v domácích pracích. Umí si vážit pohodlí a umí to ocenit. Bude mít problém s ženami, neboť na ně bude příliš naléhat a jejich uváženost ho bude popuzovat. Má se naučit s nimi jednat mírně a nechtít věci zveličovat, což se mu daří

30. 6. Šárka – má vliv na muže. Muži v její blízkosti jihnou a dávají jí najevo svoji přízeň. Má docela šťastný život, plný bohatství duše a umí se radovat i z maličkostí. Má vliv na ostatní a proto by toho neměla zneužívat. Bojí se občas spolupracovat s ostatními, neboť má strach z jejich podlosti

Poselství na jména automatickým písmem – přijala Zdenka Blechová

 

Zpět