JMÉNA 1.7. - 31.12.

01.06.2009 14:57

1. 7. Jaroslava – Bude mít příliš často pocit, že je jí život přítěží a že ona ho nezvládá. Je to proto, že se nechává chytit do vlastních sítí tím, že se příliš utápí v iluzích. Myslí si, že všichni okolo ní jí musí být kdykoliv k dispozici a nesnese nepřízeň osudu. Chce prožívat jen lásku a harmonii a nechápe, že i neklid občas patří k životu jako voda ke květině

2. 7. Patricie – Tato žena slaví úspěch u mužů, protože ví, co chce a jde si za tím. Nebojí se říci, co chce a tím má muž jasno v jejich vztahu. Umí se i vžít do pocitů druhých a proto se jí v životě dobře daří usměrňovat své chování vůči druhým

3. 7. Radomír – Tento muž má rád klid a proto se zbytečně nevrhá do nových věcí, má rád stav věcí jaký je a nebude se bránit změně, pokud ji za něj udělá někdo jiný. Má rád své pohodlí a klid na duši a proto se vyhýbá rozbrojům a bojům. Nechce válčit, chce žít v míru

4. 7. Prokop – Silný muž silných stanovisek, ale občas podléhá lžím a ty mu přitěžují v jeho životě, neboť se zbytečně pak pokouší o klid, když ten druhý ví, že vše není tak, jak říká a že občas podlehne vášním a pudům toho druhého v rámci zachování vztahu. Je třeba se vyhýbat pokušením a mít čistý štít

5. 7. – Cyril a Metoděj

           Cyril je čestný muž pevných mravů a má pevné základy u Slovanských kmenů. Nebojí se čelit násilí a zachovává si úctu ke starším a zkušenějším

           Metoděj má značný vliv na lidi. Má v sobě mnoho nových myšlenek, které se nebojí hlásat a tím mění myšlení druhých, má vliv na vývoj lidstva v každé době

6. 7. Upálení Jana Husa

7. 7. Bohuslava – Žena, která občas mívá splýny, které pramení z jejích nálad. Nálady se dosti často střídají a ona si občas sama neví rady se sebou. Je třeba se mít na pozoru před těmito výkyvy a nepoddávat se jim, neboť mi zbytečně ztěžují život

8. 7. Nora- Žena tohoto jména bude klidná na duši a také přítulná k muži. Nebude se bát zpronevěřit i své srdce v rámci zachování rodu a bude se snažit toho druhého získat pro sebe a své účely a to za každou cenu, nebojí se i lsti a zášti

9. 7. Drahoslava – Děvče cudné, dělá drahoty, ale když se spustí, tak to stojí za to. Má se naučit nepouštět se zbytečně do konfliktů s druhými, což jí nedělá dobře. Vždy dobře rozvážit než se s někým začnu přít, neumí přiznat své chyby a dává je ostatním

10. 7. Libuše – Žena silných kvalit a předsevzetí. Co chce, to dostane a nebojí se ani násilí. Občas by měla dávat pozor na to, jakých prostředků pro své účely používá. Není třeba si vydobít za každou cenu svoji pozici, ale je zapotřebí mít dobrý pocit, že jsem na správném místě i za cenu toho, že druhé nechám být a nebráním jim v jejich rozvoji

11. 7. Olga – Má se naučit pracovitosti, občas zanedbává své povinnosti a trápí se tím, že s tím nejde nic dělat. Má se naučit jít do boje se svojí nerozhodností a dát si pevné cíle, které naplní a nebude se bát zklamání i z překážek, které jí brání v cestě v uskutečnění cílů. Nebát se prosadit a mít pevné zázemí a postoj

12. 7. Bořek- Muž, který strádá svým intelektem. Občas se mu zdá, že není tak dobrý jak by chtěl být. Ale nemusí být dobrý, stačí když bude s tím druhým více cítit a uvědomovat si, že život není o kvalitách, ale o citu a lásce, kterých není nikdy dost. Bojí se pouštět věci a lidi a má se naučit nebát se i samoty, když na to přijde

13. 7. Markéta – Má ráda klid a pohodu. Občas se tváří vůči světu skepticky, ale vždy najde východisko ze svých nálad. Nebojí se jít do všeho střemhlav a také se nebojí, že se jí občas nebude dařit v tom, co chce. Má odvahu činit velká rozhodnutí a jím tam, kam jí velí její srdce

14. 7. Karolína – Žena pustých mravů, má se naučit více zklidnit své emoce a nebát se v životě i proher. Občas má pocit, že jí život hází jen klacky pod nohy, ale ty si dává sama svojí benevolencí a frivolností. Ať si více váží svého těla a dává ho jen tomu, koho skutečně miluje, nemusím se za každou cenu podvolovat přáním druhého

15. 7. Jindřich – Má v sobě chaos a spěch. Neustále někam pospíchá a život si ani neužívá. Má se naučit také radovat z maličkostí a nechtít od života velké věci. Občas má pocit, že život je pro něho jen práce a neuvědomuje si, že si ji přidělává sám a že je třeba se dívat i očima pohody a lásky k bližním

16. 7. Luboš – Jméno muže, který si věří a ví, že vše co dělá, dělá správně. Občas se sice utne, ale to on nevnímá, moc si věří a občas také sejde ze své cesty vzhledem ke své nedůtklivosti. Měl by občas také zpytovat svědomí, zda vše, co činí, činí správně

17. 7. Martina – Žena, která podléhá svodům mužů, občas se sice cítí provinile vedle muže, který ji občas najde s jiným, ale zase na to rychle zapomene. Má se naučit nebát se pocítit svoji svobodu s každým a nebát se občas trávit čas i s někým jiným než sama se sebou

18. 7. Drahomíra – Má vcelku unáhlené názory a občas se setká s tím, že ostatní ji mají za člověka, který neumí brát věci vážně, ale že vždy váží, zda to má cenu nebo nemá. Má se naučit nebát se stát za svými názory a nebát se názorů druhých, obhájit sama sebe

19. 7. Čeněk – Muž, který neví občas, co činí. Má se naučit více zvažovat situace a nevrhat se zbytečně do nesnází. Sází na to, že to dobře dopadne, ale ono to nemusí vždy dobře dopadnout a to by si měl stále více uvědomovat a zvažovat tedy co činit a co nečit

20. 7. Ilja – Toto jméno se hodí pro člověka, který se bude věnovat vědám a také věcem nepoznaným. Má ve svém jménu mnoho energie a také znalostí o vědách, které se budou stále více objevovat mezi lidmi. Zatím o tom moc neví, ale v životě si bude stále více uvědomovat změny ve svém náhledu na ostatní

21. 7. Vítězslav – Slaví vítězství, vyhrál svoji roli v životě nad situacemi, které se občas zdají být složité, ale on je zvládá s přehledem. Nebojí se srážek s ostatními a jde ku svému cíli. Má velké nevšední schopnosti stát se velkým a váženým

22. 7. Magdaléna – Žena přísných mravů, ale také občas neukázněných mravů. Má za úkol dovést ostatní k pravdě a poznání. Nebojí se občas spasit i své známé ve jménu boha a bojí se neuznání a také zklamání ve své víře

23. 7. Libor – Muž, který má rád lidi a pro ně je schopen udělat cokoliv. Neměl by se tolik vydávat ve prospěch druhých, ale více si uvědomovat svoji osobnost a mít úctu k sobě a ne k ostatním. Neváží si sám sebe a občas to dává i ostatním najevo, což není dobré

24. 7. Kristýna – Žena, která má ráda okolo sebe lidi, ale také je dokáže od sebe odehnat svojí nezřízenou povahou. Nedává se ostatním mnoho, ale chce, aby se ostatní dávali jí. Je třeba v životě zachovávat úctu k sobě i k druhým a pak bude vše v rovnováze

25. 7. Jakub – Neboli Kuba je trochu nafoukaný, ale jinak uvnitř lidský. Netřeba se na něho dívat jako na povýšeného člověka, ale je třeba ho brát jako sobě rovného. Měl by se o to přičinit svým chováním a dávat druhým najevo, že je přirozený a nechce se vyvyšovat

26. 7. Anna – Svaté jméno pro ženu, která má ráda život a ví, jak s ním hospodařit. Bude mít vlohy pro akce, v nichž může činit dobro a také se bude ráda starat o přestárlé a nemocné. Hodí se do kláštera, kostela či do nemocnice svým založením, Ovšem umí být i reálná a dobře se o sebe postarat v životě

27. 7. Věroslav – Je třeba tomuto člověku věřit jen to, co uznám za vhodné. Bude se snažit mě přesvědčovat o svých dobrých úmyslech, které v jeho očích mohou být dobré, ale u ostatních mohou vyvolat zkázu. Je třeba se vždy při setkání s tímto člověkem řídit vlastním rozumem a ne jeho

28. 7. Viktor – Zde se tento muž potýká občas s filozofickými sklony a rád polemizuje o věcech, které se ho týkají. Nemá rád, když se ho snaží někdo zastrašovat a také odradit od jeho tvůrčí činnosti. Chce si jít svojí vlastní cestou a nestojí o rady

29. 7. Marta – Bude to mít v životě těžké, neboť se neumí o sebe postarat a spoléhá na druhé. Má se naučit síle a také se starat o sebe bez snahy okolí. Časem se má naučit osamostatnit a nedívat se zpět a netruchlit za minulostí, ale dívat se do budoucnosti

6. 8. Oldřiška – Žena, která má ráda, když je život pestrý a vše se okolo ní tvoří novým způsobem. Neumí si občas vážit toho co má a hledá to, co nemá. Její smysl života spočívá v nalezení klidu a rovnováhy ve všem, co dělá

7. 8. Lada- Zvláštní žena se sklonem pro umění. Nerada se potýká s nedorozuměním a má raději klid a pohodu. Nechce mít okolo sebe boj a tak se raději občas ubírá smírčí cestou. Má se naučit neupínat svoji mysl zbytečně ke klidu, ale také dávat do života více aktivity, když je zapotřebí

8. 8. Soběslav – Stačí si sám a má rád, když vidí okolo sebe lidi, kteří si umějí se vším poradit. Nemá rád nekňuby a budižkničemu. Má se naučit být shovívavý ke všem a snažit se občas i těm, které má za kazisvěty poradit a nevysmívat se jim

9. 8. Roman – Skládá rád básně a rád se snaží o hovornost tím, že se snaží na sebe upoutat pozornost za každou cenu. Má se naučit nechat ty druhé také promluvit a pak si říci svůj názor a nepřekřikovat je názorem svým

10. 8. Vavřinec – Šťastné jméno pro muže, který je předurčen ke šťastné hvězdě, daří se mu v životě mnoho věcí, ale on to občas nevidí a přehlíží. Má se naučit vážit si života a vidět jeho klady a ne jen zápory

11. 8. Zuzana – Je žena, která se staví občas ke všemu odmítavě a snaží si druhé podmanit svými vlohami pro vysvětlování. Má se naučit druhé brát i s jejich názorem a nevnucovat jim názor svůj, nemusí mít vždy pravdu

12. 8. Klára – Schopná žena, dobrých kvalit a také mravů. Umí se o sebe postarat a i v životě se jí daří nacházet rovnováhu ve všem co dělá. Nemusí se sice snažit tolik, ale o její život je více méně postaráno

13. 8. Alena – Jméno ženy, která přikládá důležitost půvabu a také oslovení druhých. Má se naučit vážit sama sebe taková, jaká je a nesnažit se zapůsobit na druhé svým šarmem, zde nejvíce ze sebe ztrácí. Je přitažlivá sama o sobě a není třeba své půvaby vynášet na povrch

14. 8. Alan – Muž, který ví, co chce a jde si za svým. Má dobré uplatnění všude, kde se něco děje a kde může dosáhnout velkých výsledků. Nebaví ho nicnedělání a také se starat o druhé. Má rád sám sebe a své vlohy pro život. Není třeba se toho bát a zbytečně se rozdávat druhým

16. 8. Jáchym – Tento muž bude dobrým manželem, neboť se hodí na vesnici nebo také pro obdělávání půdy či pro chov dobytka. To neznamená, že by mu to bylo na škodu, naopak v tom nachází své největší uplatnění a radost

17. 8. Petra – Žena, která má často sklon ke splínům a bojí se nevěry a nedůvěry druhých. Snaží se moc a čím více se snaží, tím více se jí nedaří nacházet pohodu, kterou hledá. Ať se přestane bát odsouzení druhých a dělá věci jak cítí a ne tak, jak by se mělo

18. 8. Helena – Tato žena ví, že vše v životě nezávisí na ní, ale také na tom, jak se jí v životě povede nalézt rovnováhu ve všem co dělá a pokud tuto rovnováhu nalezne, má spokojený život plný různých milých překvapení

19. 8. Ludvík – Snaží se ve svém životě příliš sklánět před druhými a to mu nepřísluší, není nikdo před kým by se měl sklonit. Ať se narovná a najde sám sebe

20.8. Bernard – Jedná se o silného muže silných myšlenek. Je ve svém svědomí dosti obezřetný a má občas i chmury z toho, že se mu dostávají do podvědomí myšlenky, které mu škodí. Má se naučit více relaxovat a tím se zbavovat negativních myšlenek

21. 8. Johana – Tato žena si myslí, že svým přístupem k ostatním spasí svět. Má se naučit nespoléhat na to, že ostatní uvěří mým názorům, ale stavět si svůj svět bez toho, zda ti ostatní mi věří nebo nevěří. Příliš lpí na tom, aby jí ostatní důvěřovali

22. 8. Bohuslav – Muž se jeví jako melancholik, občas zapomíná i na to, co slíbil a co má udělat. Potýká se s nedochvilností a také občas i s nelibostí okolí. Má se naučit více se jevit jako člověk, který ví o svých negativech a učí se je zvládat a zbytečně se nedohadovat, v tom je jeho síla

23. 8. Sandra – Ví, že život je o tom, že se mám naučit spoléhat na sebe a proto se velice málo spoléhá na ostatní. Ví si se vším rady a nečiní jí potíž být občas zde nebo onde. Ráda cestuje a poznává nové lidi a kraje

24. 8. Bartoloměj – Jméno předků, kteří v sobě nesou rodovou tradici nebát se prosadit svoji vůli. Občas v dnešní době naráží na okolí. Má se naučit prosadit jen to co je v souladu se vším a ne to, co si myslí, že je správné

25. 8. Radim – Učí se neradit ostatním. Myslí si, že jim pomůže, když jim bude dávat za každou cenu radu a vůbec nevidí, jak si ostatní znepřátelí. Více bude v souladu s ostatními, když bude dávat rady jen, když o ně bude žádán

26. 8. Luděk – Spoléhá na svůj um a umí si se vším poradit. Jen se nesmí nechat zlákat okolím k nesmyslům. Musí vědět kam svoji energii dát a bude dobře

27. 8. Otakar – Tento muž rád zápasí se vším, co mu přijde do cesty. Nebojí se poznání, že to co dělá, mu stejně nepřinese žádný užitek. Zkouší stále znovu a znovu a snaží se nalézt nové cesty, které ho budou v životě uspokojovat. Nebojí se zklamání

28. 8. Augustin – Je spjat se svým spasitelem z 11. stol. Jedná se o jméno, které přikládá význam svému původu a tudíž majitele řadí k zastaralým rodům. Tento muž někdy bude přehnaně uznávat staré vzory a nebude se chtít přizpůsobovat novodobým směrům

29. 8. Evelína- Veselá žena plná nových předsevzetí, která málokdy naplní, ale jí to nevadí, začíná stále znovu a má z toho radost. I když se jí v životě někdy nedaří, nedělá si z toho hlavu a snaží se vše brát s humorem a pozitivně. Staví si svět plný dobrých předsevzetí a snah o jejich naplnění

30. 8. Vladěna – Cudná to žena, která se snaží zakrýt svůj ostych vůči druhým a dává stále do popředí své schopnosti, aby si ostatní nevšimli jejího studu. Má se osvobodit od zastaralých dogmat, že nesmím projevit nic ze svých pocitů a jít směle kupředu, ke své spokojenosti

31. 8. Pavlína – Toto děvče bude soudit ostatní dle toho, jak si s nimi rozumí nebo nerozumí. Ten, kdo jí nerozumí, nemá pro ni smysl, ale ten, který rozumí, proto se snaží dělat vše. Má se naučit porozumět svým pocitů, sobě a tím přestat rozlišovat ostatní. Jen tak lze dosáhnout pozitivních výsledků ve svém životě a poznání

1. 9. Linda- Je děvče, které sice nevypadá slušně, ale uvnitř se skrývá něha a stud. Bude vždy vyzařovat něco jiného než skrývá. Má se naučit poprat s touto realitou a zbytečně se nenechávat strhávat ostatními k věcem, které jí nejsou blízké, jen proto, aby splynula s nimi

2. 9. Adéla – Staročeské jméno plné vlivných vibrací na ostatní. Bude působit milé a bude mít pod kontrolou své chování. Ostatní jí budou považovat za ctnostnou a také se k ní budou chovat vlídně a dokonce se k ní rádi vracet

3. 9. Bronislav – Tento muž by si měl dávat pozor na soudní výlohy. Občas se pouští zbytečně do sporů, které nevedou k vítězství. Je dobré se neptat, proč zrovna já, ale snažit se porozumět tomu, co stále opakuji a skrze co, se neustále dostávám do konfliktu s okolím

4. 9. Jindřiška –Bude mít v životě nesnáze skrze lidi, kterým bude příliš důvěřovat. Má se naučit více říkat lidem to, co se jí nelíbí než jim říkat jen to, co se jí líbí. Nerozumí si pak a dělá věci jinak než by chtěla

5. 9. Boris – Snaha být dobrý vede k tomu, že se občas stávám v kolektivu nedůtklivý a nerespektuji ostatní. Nemusím být nejlepší, stačí, když se budu více snažit porozumět všem okolo sebe. Příliš kladu důraz na sebe a zapomínám na to, co je okolo mne

6. 9. Boleslav – Má v duši příliš bolu skrze své bližní. Snaží se jim pomoci i za cenu toho, že si uškodí on. Nemá s druhými tolik tesknit, ale má se naučit brát vše jako lekce a nebrat jim jejich žezlo z rukou

7. 9. Regina – Snaha být lepší než ti druzí ji žene do věcí, které se příčí její osobnosti. Bere vše ve svůj prospěch a bere ostatní jako pomocníky na své cestě za vítězstvím. Nebrat vše jako samozřejmost a brát věci s větší ohleduplností a spolehlivostí

8. 9. Mariana – Žena bude mít v životě nesnáze skrze své vnuky. Občas se jí budou stávat na cestě věci, kterým nebude rozumět, ale na vše si přijde ve stáří, kdy si uvědomí prohřešky mládí a bude si vědět rady i se svým životem

9. 9. Daniela – Umí si v životě poradit se vším a je velice zručná v domácích pracích. Měla by přestat myslet na budoucnost a věnovat se přítomnosti, tam občas spočívá její bolest, stavět si vzdušné zámky. Ať bere život se vším, co jí nabízí a bude dobře a neulpívá na představách

10. 9. Irma – Tato žena je neústupná a to ji ztěžuje život. Není radno se s životem prát, ale přijímat ho jako dar učení v přístupu k ostatním. Je zapotřebí se na věci podívat i jiným pohledem a nelpět na svých přesvědčeních

11. 9. Denisa – Má v sobě mnoho protikladů. Jednou se chce přizpůsobit a podruhé nechce. Neví občas co od života chce a nechce se smířit někdy s tím, že budu žít to, co žiji. Je zapotřebí mít pokoru k událostem a věcem okolo sebe a přijímat je jako dar k nápravě myšlení

12. 9. Marie – Tato žena má v sobě něco důstojného a umí se vyrovnat s porážkou. Neumí se bránit a to je někdy její problém. Musí v sobě najít odvahu postavit se čelem situacím, kterým by se nejraději vyhnula

13. 9. Lubor – Jméno nižších mravů. Toto jméno dává svému nositeli bezvýznamnou roli a tudíž se moc nehodí pro člověka, který by chtěl být akční. Dává mu do života pasivnost

14. 9. Radka – Tato žena o sobě ví, že je krásná a tudíž přitahuje muže, kteří ji chtějí kvůli jejím půvabům, nikoliv kvůli jejímu nadání. Má se naučit nebát se vzít život do svých rukou a nespoléhat stále na to, že mě to přinese někdo jiný. Nebát se přesvědčení, že stojím za víc

15. 9. Jolana – Má v sobě mnoho vloh pro, to aby se naučila v životě vnímat chvíle s druhými více v hloubce citů. Stále více si bude uvědomovat pomíjivost všeho, až jí zůstane jen hloubka citu a o to její duši hlavně jde, naučit se cítit

16. 9. Ludmila – Má v sobě cosi zvláštního. Občas se přistihne, že žije jinak než ostatní a také prahne po tom, aby ostatní následovaly její vlohy. Je třeba nebát se žít jinak než ostatní a nechtít, aby mě následovali

17. 9. Naděžda – Tato žena má sklon k tomu, tvářit se kysele i když jí život baví a to občas mate ty ostatní. Neví na čem jsou, tak má náladu nebo nemá. Mate své okolí a to jí dělá radost. Má se naučit více se vyjadřovat o tom, jak se cítí, aby měli všichni okolo jasno

18. 9. Kryštof – Je hoch, který je srdcem oddán ostatním. Ví, že vše pochází z podstaty bytí a to se snaží vnášet do života nejen svého, ale i do života ostatních, což jim vadí. Má se naučit žít jen svoji podstatu bytí a ostatní nechat jít jejich vlastní cestou. Zbytečně jim ztěžuje jejich život, nemohou ho chápat

19. 9. Zita – Má tvrdošíjnou povahu a bude si za každou cenu prosazovat svou. Má se naučit obrousit své hrany a být mírnou a vlídnou pro všechny. Její zkoušky jí dovedou k cestě, kde najde časem mír a pochopení

20. 9. Oleg – Jméno jeho otce mu dává původ selský a to pokud rody sahají do dalekých generací. Je to jméno šlechtického rodu a dává svému majiteli vyniknout ve vědách a také v sebeprosazení

21. 9. Matouš – Je milý a věrný hoch. Bude rád v kruhu rodiny a nebude se chtít z ní vzdalovat. Má v sobě mnoho milého, což může ostatním dávat a dává rád. Má docela pohodový život, pokud se najde

22. 9. Darina – Žena tohoto jména bude dosti kritická vůči ostatním a bude se snažit prosadit. To jí dává velkou životní sílu a možnost něčeho dosáhnout. Jen se musí také naučit ohlížet na ostatní a nebýt jen pro sebe

23. 9. Berta – Tato žena bude mít v sobě vkus pro to, aby se naučila zacházet s hodnotami života jinak než zachází. Zatím se snažila v minulých životech dělit o sousto s ostatními a také občas i strádala na duchu. V tomto životě má v sobě určitý potenciál pro to, aby se naučila brát věci v kladném slova smyslu s možností výhry pro sebe

24. 9. Jaromír – Tento muž bude mít v životě úspěch u žen. Umí se jim dvořit a vycházet vstříc a to mu dává u žen naději ho získat. Jakmile však cítí, že by ho některá chtěla polapit do svých sítí, couvne. Má v životě mnoho údělů, ale jeho život je v podstatě pestrý a mírumilovný

25. 9. Zlata – Tato žena se bude zdát okolí velice příjemnou a milou duší. Umí si s lidmi povídat o všem, co potřebují slyšet. Jen se musí naučit více všemu dávat příchuť klidu a míru, občas se zbytečně pouští do boje s ničím

26. 9. Andrea – Bude mít v životě mnoho lásek, ale jen jednu tu opravdovou, která jí bude životně prospěšnou. Dá jí do života nový náhled a také nové vnímání situaci, bude se pak chovat úplně jinak a bude se učit se všemi zacházet vlídně a laskavě, což předtím neuměla

27. 9. Jonáš – Je to většinou statný muž, statného jména a dává lidem najevo svoji sílu tím, že se zbytečně pře o věcech, které mu nepřísluší. Má v sobě objevit více citu a lásky a ne se jen vrhat do boje za materiálními statky

28. 9. Václav – Václav v sobě poznatky českých králů a proto skýtá v sobě všehochuť. Nedá se tento muž přesně specifikovat, neboť každý typ osobnosti tohoto jména se hodí do jiných mravů dle své minulosti

29. 9. Michal – Bude mít v životě mnoho žen, ale jen jednu bude milovat. Ta mu bude osudovou a pokud s ní zůstane, čeká ho šťastný život. Pokud se uchýlí k jiným náhražkám, bude se celý život trápit tím, že propásl svoji příležitost a bude neustále hledat pro sebe porozumění v návykových věcech

30. 9. Jeroným – Zvaný dříve svatý. Je to jména ducha a má v sobě cosi důležitého pro život. Nehodí se dávat lidem, jejich život není spjat s duchovnem

1. 10. Igor- Tento muž je znalý ve věcech alchymie. Často v minulém životě používal různé kovy a jejich zabarvení a tak mu není cizí chemie, v níž má dobré znalosti. Bude zručný a bude si umět i mnoho věcí opravit, je dovedný a má v sobě klid a jistotu

2. 10. Olivie – Značně chytrá žena, která podléhá svodům mužů a to je její záhuba. Její chytrost se pod vlivem muže ztrácí a ona se cítí beznadějně samotná. Je třeba se nedat chytit do spárů milostných her, ale zachovat si svoji identitu a bude se cítit dobře i ve svazku

3. 10. Bohumil – Je muž, který má ambice se stát slavným. Ovšem jeho úsilí se stát slavným narušuje jeho soukromí. Neumí se vypořádat s věcmi uvnitř sebe a v okolí a to mu narušuje jeho správný směr. Mnohdy místo toho, aby šel dál, zůstane stát a jeho kariéra se bortí

4. 10. František – Má rád jistotu. Bude chtít mít klidný a útulný domov a bude se chtít přátelit s lidmi, kteří jsou také tak naladění. Nedělá mu dobře neklid a nejistota, potřebuje cítit, že je vše v pořádku a že mu nic nehrozí

5. 10. Eliška – Má v sobě emoce skrze své bližní, chce každého zachraňovat a přitom si ani neuvědomuje, že sebe potápí. Ať se začne starat o sebe a druhé ať nechá jít jejich cestou a bude se jí dařit dobře

6. 10. Hanuš – Člověk přísných mravů, chce mít vše na svém místě a nesnese nepořádek. Měl by si hlavně udělat pořádek ve své mysli a odchýlit se od striktních úkonů, které mu škodí. Chce to trochu volnosti a dopřát i chaos, vše se časem vrátí opět do normálu. Pokud chce zbytečně řešit věci, které nejdou, zbytečně si přivozuje utrpení

7. 10. Justýna – Děvče kypré a také značně na výši. Bude se chtít vyrovnat ostatním krásou a proto se bude starat o svůj vzhled a zanedbávat svoji duši. Měla by spíše hledět do svého nitra než na krásu okolo sebe

8. 10. Věra – Tato žena spoléhá na náhodu a také se jí v životě náhody daří. Nebojí se co bude dál a věří v dobro věcí, což jí přináší dobrou náladu a spontánnost, jen nesmí zapomínat na plnění závazků a věcí s ní spojených. Nesmí zahálet, jinak se odchyluje ze svého životního moudra a naplnění

9. 10. Štefan – Muž rozšafný, věrný svým ideálům, které nechce pohřbít a občas je vnucuje druhým. Je třeba se mít v životě na pozoru před falešnými představami a iluzemi. Je třeba se více dívat na věci rozumově než idealisticky

10. 10. Marina – Trochu jí vadí její vzhled, ale není třeba se tímto zabývat. Je třeba se více zabývat tím: Jsem ráda, že mám okolo sebe tyto lidi nebo bych raději měla okolo sebe jiné? Je třeba si dělat pořádek v přátelích

11. 10. Andrej – Skromný člověk, který hledá víru v tom, že bude dělat věci, které budou prospěšné druhým. Je třeba se smířit s tím, že ne vždy mohu být oporou druhým a je třeba hledat oporu sám v sobě. Tím, že hledá oporu v druhých se ubezpečuje o své hodnotě

12. 10. Marcel – Bude mít v životě trochu méně rozumu, což mu bude škodit, protože se bude vrhat do věcí střemhlav a nebude rozumově uvažovat. Je třeba se naučit rozvaze a nedělat věci unáhleně

13. 10. Renáta – Žena spokojená s málem, ale mohla by více. Měla by posílit své ambice a svojí cílevědomostí si jít za svým, bojí se prosadit a to jí brání prožívat život na plno

14. 10. Agáta – Snáší útisk a zbytečně se stále ptá sama sebe: Mám to zapotřebí? Je třeba se neptat, ale nenechat si líbit to, co se mi nelíbí. Sama se má naučit rozhodovat o svém životě a nečekat, že mě ostatní spasí

15. 10. Tereza – Je dívka, která má ráda pohodlí a je schopna pro to udělat cokoliv. Nemá ráda napomínání a upomínání. Má ráda dárky a také se ráda baví ve společnosti. Umí si užívat života, jen to nesmí přehnat a také se musí naučit myslet na to, co by měla více vnímat ve smyslu své odpovědnosti pro sebe

16. 10. Havel- Nezvyklé jméno dává svému dárci hodnost více lidí pohromadě. Tento člověk bude se jevit někdy jako podivín, nebude umět řešit reálně věci a bude se na vše dívat více filozoficky. Je nešťastný z toho, že mu nikdo nerozumí a on by tolik chtěl, aby se mu podařilo s druhými domluvit. Nemá se snažit s druhými domluvit, stačí, když s nimi jen bude

 7. 10. Hedvika – Sličná děva, která se nechává unášet city. Nemá se nechat zviklat tím, co si o ní myslí ti druzí, ale má se naučit věřit tomu, co cítí ona. Občas má splín na duši, že není tak dobrá pro ostatní, jak by chtěla. Zde dělá největší chybu, ať přestane o sobě pochybovat

18. 10. Lukáš – Neumí být podlý a přesto se stýká s lidmi nevalného charakteru. Má se naučit více vnímat nitro těch druhých a nebýt slepě důvěřivý. Je příliš zaujat tím, co si o něm myslí ti druzí, než by se začal ptát sám sebe: Co si o nich myslím já?

19. 10. Michaela – Má ráda své rodiče a proto bude upřednostňovat v životě rodinu. Bude ráda, když bude mít okolo sebe lidi, kteří jí budou nablízku. Neumí být sama a má se to naučit

20. 10. Vendelín – je schopný muž vždy nápomocný druhým. Je skromné povahy a umí být někdy i zákeřný, když druzí nevidí, co pro ně dělá. Očekává od druhých pochvalu a uznání a proto se snaží být nápomocný a když to nedostává, zlobí se na okolí. Má se naučit nesnažit se získávat uznání okolí svými činy, ale tím jaký jsem opravdu

21. 10. Brigita – Bude mít v životě problémy s muži. Neumí s nimi zacházet, buď se zamiluje, nebo je nenávidí nebo se s nimi chce stýkat jen v rámci sexu. Neumí si v tomto udělat pořádek a stále z jednoho tématu přeskakuje k druhému. Je třeba najít správný směr a rovnováhu v životě ve všem co činím

22. 10. Sabina – Sebevědomá žena, která prahne po materiálním zajištění. Měla by ubrat ze svého snažení v této oblasti a vrhnout se spíše na oblast charity. To jí může přinést úlevu na duši

23. 10. Teodor – Tento muž má významné jméno v dějinách lidstva. Již několikrát lidstvo zachránil před negativními vlivy a má se nyní učit najít si své místo na slunci. Přestat se starat o druhé a začít se starat o sebe

24. 10. Nina – Žena, která má ráda svoji sexualitu a skrze ní prožívá život. Měla by si uvědomit, že to není všechno a dát do svého života i více lásky duchovní

25. 10. Beáta – Má tvrdé jméno, které svědčí i o tvrdém srdci této ženy. Měla by se učit své srdce vnímat více ve všem co dělá a ne se snažit vše dělat tak, aby to bylo dobré. Přináší jí to zbytečně zklamání na duši

26. 10. Erik – Muž tohoto jména bude významný v oblasti financí. Umí dobře počítat a umí si spočítat i to, co se mu kde vyplatí. To znamená i ve vztahu s druhým pohlavím se umí pohybovat na tenkém ledě

27. 10. Šarlota – Vznešené jméno vznešeného rodu. Žena tohoto jména je předurčena k radosti a veselosti ve společnosti. Je dobré se mít na pozoru před tím, co dělám a co bych měla dělat. Naučit se rozlišovat co je radost a co už radost není

28. 10. svátek

29. 10. Silvie – Tato žena to v životě nebude mít jednoduché, bude se snažit prorazit, ale nebude se jí příliš dařit. Dává příliš velký pozor na to, aby se nespálila a to jí brání přinášet i oběti. Je třeba občas i něco opustit, aby mohlo přijít to, co chci

30. 10. Tadeáš – Zvyklé jméno pro kněze nebo jeho blízkého. Je to jméno, které nosí pro nositele spásu a také víru. Člověk se pod vlivem tohoto jména nebude cítit dobře ve společnosti a bude hledat ústraní, kde najde klid a pokání

31. 10. Štěpánka – Má v životě mnoho nesnází, které ji provází, neboť slepě důvěřuje v sílu osudu a neuvědomuje si, že vše si tvoří sama. Občas se nechá uvrhnout do věcí, které nejsou pro její oko dobré, ale ona si myslí, že se vše v dobré obrátí. Má se naučit více vnímat co je správné než to, co by mělo být správné

1. 11. Felix – Má v životě velice málo zklamání, snaží se docílit toho, co chce a když to nejde, nermoutí se, ale hledá jinde. Nebojí se nástrah života a vždy to, co chce docílí

2. 11. Památka zemřelých

3. 11. Hubert – Bude mít v životě mnoho známých a bude si na nich zakládat. Ví, že život je o tom, že se má brát vesele a tak se nebude příliš rmoutit, ale bude se chtít nad vším povznést a brát s humorem. Občas se musí, ale hodně zapřít, aby toto dokázal

4. 11. Karel- Jméno muže, který si potrpí na lichotky a má rád lidi okolo sebe vnímavé a bezostyšné. Příliš si s morálkou nedělá starosti a bude se vždy chovat tak, jak mu velí jeho rozum. Má rád veselí a radost, které se mu ovšem mnohdy nedostává

5. 11. Miriam – Žena, která si příliš nedělá starosti s tím, co bude. Umí se o sebe postarat a také se nebojí života. Umí život prožívat plnými doušky

6. 11. Liběna – Libé jméno libé děvy, která se snaží vnést do života více líbivosti na oko, ale v duchu se stále ptá sama sebe: Je to pro mě to správné? Bude se stále více v životě dostávat od povrchních věcí k vnitřním prožitkovým

7. 11. Saskie – Nemá v životě příliš přátel, neboť si zakládá na dekóru a to neladí s jejím okolím. Bude se stále ptát: A mají mě ti ostatní vůbec rádi? Má se naučit s nimi vycházet jako se sobě rovnými a nesnažit se je poučovat o tom, co je správné a pak najde více přátel

8. 11. Bohumír – Muž blízko k bohu. Má v sobě velkou sílu a může prosadit své plány. Nebojí se a jde správnou cestu, umí si v životě sjednat pořádek a to je důležité pro jeho plány

9. 11. Bohdan – Strmý muž, který se bude chtít vézt s ostatními. Nebude se snažit v životě docílit věcí svojí pílí, ale pílí jiných. Má se naučit v životě zabrat a nečekat, kdo mi co dá

10. 11.Evžen – Muž zvučného jména, který občas se potlouká mezi rovinou rozumu a citu. Neví občas, co zvolit. Co je lepší cit nebo rozum a tak se bude potýkat se situacemi, kde bude hledat své srdce, aby si porozuměl

11. 11. Martin – Je muž čestný a poctivý. Umí se na vše podívat shora a proto nedělá z ničeho problém. Jeho okolí mu občas nerozumí, protože se neumí s nimi dohodnout na tom, co by chtěl on. Má se naučit komunikaci a lépe vyjadřovat své city a pocity

12. 11. Benedikt – Jméno pro svatého apoštola, nosí svému zrozenci sílu a odvahu poprat se se světskými věcmi, nebojí se nástrah a má vždy pro strach uděláno. Nehodí se pro muže silných kvalit, neboť hrozí nebezpečí, že svého jména zneužije a bude se muset potýkat se zlem, které k sobě přivolá

13. 11. Tibor – Jméno, která dává muži sílu a také víru v moc věcí, které mohu ovlivnit. Nebojí se utkat v boji s lidmi, kteří mu dávají najevo svoji sílu a nebojí se ani dávat do života to, co chce. Má v sobě více síly než si ostatní myslí

14. 11. Sáva – Nedává se moc často, neboť nenosí svému zrozenci nic dobrého. Je dobré toto jméno vynechat

15. 11. Leopold – Jméno pro velkého muže, který má v sobě dosti strachu, který nedává najevo ostatním. Žije ve skrytu duše neustálý tlak z okolí, který se snaží rozpustit, ale moc se mu to nedaří, má se naučit zklidnit svoji mysl a tím nalézt klid, po kterém touží

16. 11. Otmar – Svému majiteli dává trochu nostalgie a trochu smutku. Tento muž v životě neprožívá příliš štěstí, netěší se z krás života. Má se naučit radost i z maličkostí a netrápit se zbytečně pro věci, které nemají smysl, je příliš romantický a zbytečně se trápí

17. 11. Mahulena –Panna, která se má utkat s mocí ďábla. Má se naučit nepodléhat náladám a svodům okolí, má být silná a odolat nástrahám světa svojí vírou a nebojácností

18. 11. Romana – Není dobré toto jméno dávat ženě, která má dobrý rod. Je to jméno, které bude mít za následek zplození potomka, který bude slepě následovat tradice a nebude se umět o sebe postarat, ale bude chtít, aby se starali druzí. Je to kód starých generací, který se pro dnešní dobu nehodí

19. 11. Alžběta – Tato žena je značně činorodá a pomáhá jí kontakt s okolím. Je třeba se mít na pozoru před lidmi, kteří mě nepřejí. Její život podléhá jejímu naturelu být prospěšná druhým

20. 11. Nikola – Je to statný hoch, který si umí poradit se vším. Má vlohy pro to, aby byl pomocníkem druhých a také pro to, aby se uplatnil jako dobrý pedagog

21. 11. Albert- Je třeba mít tohoto muže trochu dále od těla, dokáže být někdy dotěrný, když chce dosáhnout svého. Je třeba se mít na pozoru před svými přáními a zvažovat, která přání je dobré pro své dobro chtít a která přání je třeba opustit

22. 11. Cecílie – Jméno ženy, která je pro ostatní nepochopitelná. Ovládá s lehkostí věci tajemné a nedá na ostatní. Je sama sebou a dokáže si poradit se svým životem

23. 11. Klement – Muž rovný boji s ostatními. Nebojí se porážky a jde si hrdě za svým cílem. Má občas chmury na duši, které souvisejí s jeho zdravotním stavem. Je třeba se nebát nemocí, ale snažit se hlídat své tělo

24. 11. Emílie – Bude mít v životě mnoho nepřátel, neboť nebudou rozumět jejímu životu. Umí žít pro sebe a nestará se o druhé, což může ostatní dohánět k šílenství. Nechce nést na svých bedrech jejich břemena

25. 11. Kateřina – Má ráda život a umí se z něho radovat. Měla by občas být také sama se sebou, aby si mohla utřídit myšlenky a nebála se žít si pro sebe a ne pro ostatní. Občas se snaží na úkor sebe vyhovět požadavkům ostatních

26. 11. Artur – Je to tvrdý muž, plný zásad a moralizování, má rád klid a své blízké chce mít blízko u sebe. Nebojí se jít do věcí, které budou ostatní obtěžovat, neboť si myslí, že koná dobře. Má se naučit ohlížet nejen na sebe, ale také na ostatní. Vše nemusí být dle něho dobré pro ostatní

27. 11. Xenie – Je to výše postavená osoba, která má ráda věci mezi nebem a zemí, které jsou ostatním lidem cizí. Má v sobě ducha, který umí ovládat kouzla a má více možností dosáhnout věcí, které se ostatním nedaří. Nesmí zneužívat své moci a bude se jí dařit dobře

28. 11. René – Je muž, který má v sobě více bolesti než dokáže unést. Nerad kazí ostatním klid svým naříkáním a tak si vše chová v sobě, ale občas se může okolí zdát méně prospěšný než ve skutečnosti je. Má se naučit odkrývat své srdce a nebát se zranění ostatních

29. 11. Zina – Je tvrdohlavá žena, která nepřipustí nic jiného než to, co chce ona. Je těžké ji přesvědčit o opaku a tak si na vše musí přijít sama životními zkušenostmi, které občas zabolí

30. 11. Ondřej – Je rád ve společnosti žen a má rád více lidí okolo sebe. Je dvorný a také pro ostatní více hovorný. Je dobré se občas kontrolovat ve svých emocích, neboť pokud ten druhý nechce dělat to, co on chce, dokáže být nepříjemný

1. 12. Iva – Snivá žena, touží po princi z pohádek a když nepřichází, hroutí se. Je třeba se naučit realitě a ne jen snít. Teprve v druhé polovině života dochází ke smíření se skutečností

2. 12. Blanka – Je žena, která má ráda pohodlí a nechce udělat nic navíc. Má se naučit nestrádat tím, co nemám, ale naučit se uvědomovat si, co mám a tím žít

3. 12. Svatoslav – Je to svatý muž, jehož záře přináší ostatním klid a pokoj na duši. Je zde nedobrovolně a proto může občas pociťovat stín na duši a toto přenášet do okolí, ale je třeba si včas uvědomit svůj úkol a nedat prostor chmurám na duši

4. 12. Barbora – Je žena, která má v sobě více zálib, ale snaží se pro ostatní být dobrá a tak na úkor sebe potlačuje své zájmy ve prospěch ostatních, má se naučit upřednostňovat sebe a ne ostatní

5. 12. Jitka – Má v sobě mnoho vloh pro život, ale neumí s nimi hospodařit, občas se přistihne, že jedná jinak než by chtěla a přitom jí v tom nic nebrání. Má se naučit hospodařit se svým časem a nedávat ho ostatním na zmar

6. 12. Mikuláš – Jméno tohoto muže se nese daleko široko. Nezná nouze a nebesa podporují růst tohoto svatého muže, má se naučit vzdát pozemskosti a být jen v rámci možností zde na zemi, odkrývat více než povrchnost

7. 12. Ambrož – Jeví se jako svatý, ale svatý není, má v sobě mnoho zlosti a nenávisti vůči okolí, čímž si způsobuje bolesti a újmy na zdraví. Má se naučit hledat chyby v sobě a ne v ostatních. Ti ostatní ho jen podporují v růstu

8. 12. Květoslava – Květenová žena, plná dojmů, plná lživých dojmů, nechá se snadno opít slovy druhých a svést z cesty jednáním druhým, musí být stále u svých zájmů a nedát se svést jednáním ostatních

9. 12. Vratislav – Občas ho něco vyvrátí z kořenů, ale má sílu se vrátit zpět do svých kořenů. Je dobré mít silné kořeny, ale ne tak silné, abych se vracel do minulosti a zbytečně trpěl, když nemusím

10. 12. Julie – Vznešené jméno hodné rodu, dívka tohoto jména se bude chovat vznešeně a bude uznávána ve společnosti. Lidé k ní budou vzhlížet s obdivem. Bude se chovat i vyzývavě. Je třeba se usměrnit a dát svému životu řád, který blahodárně prospívá rozvoji této duše

11. 12. Dana – Má za sebou mnoho zklamání a má se naučit s nimi vypořádat. Nemá se zaobírat maličkostmi, ale vše brát jako celek. Mnohdy přes detaily jí unikají důležitější věci. Má se učit poznávat vše v globálu a tím pádem se učit žít i pro společnost a ne jen pro někoho

12. 12. Simona – Dívka, která nemá ráda divadlo a přitom ho tak ráda hraje. Ať jde více do hlubin své duše a nebude se zlobit na ostatní, že si s ní zahrávají. Musí se naučit věci vidět reálně a i se s nimi reálně poprat, nerada se pře a tak se trápí skrze zradu druhých. Ať jde více do jádra věcí a bude lépe

13. 12. Lucie – Lucie je jméno, které znamená mám ráda život, ale život nemá rád mne a proto si občas tato bytost připadá tady zbytečná a nenachází pro sebe uplatnění. Je to její strádání mysli, které se projevuje většinou při nicnedělání. Je třeba pro sebe najít směr a plnit si své povinnosti, pak se život nezdá tak šedý a pochmurný

14. 12. Lýdie – Je to skromná žena, která je bez předsudků a skrze to si tvoří život, občas se setkává se nepochopením okolí a to ji bolí. Má se naučit vnímat svůj směr a ne směr druhých

15. 12. Radana – Radost ze života je doménou této ženy, trápí se občas proto, že se jí radosti příliš nedostává a stále po ní prahne. Až pochopí, že radost je právě to, co žije a naučí se ji poznávat ve všem okolo sebe, bude se cítit dobře

16. 12. Albína – Staročeské jméno plné lásky a něhy, tato žena ráda dává a nerada přijímá. Myslí si, že je dobré jen dávat a skrze to se jí nedostává v životě ocenění. Musí vyvážit dávání a přijímání ve svém životě

17. 12. Daniel – Je to muž, který bude žádaný ve všech profesích, umí si se vším poradit, ale občas se setkává se svojí leností. Když bude chtít, dokáže hodně

18. 12. Miloslav – Je jméno, které si zaslouží odpočinku, toto jméno se dávalo od pradávna lidem, kteří rozhodovali a měli pravomoce a to je unavilo. Je dobré se s tímto jménem příliš nikam netlačit a spíše se radovat z mála a užívat si života. Ovšem je dobré si plnit své povinnosti

19. 12. Ester – Žena, která je nositelkou tohoto jména bude vychována v přísných mravech a ty bude uplatňovat ve svém životě. Je dobré se trochu uvolnit a nechat průchod věcem a životu, aby se zbytečně nesvazovala konvencemi

20. 12. Dagmar- Je to žena, která je rázná a umí se v životě o sebe postarat, ale občas zapomíná a potřeby druhých a upřednostňuje jen sebe na úkor druhých. Její počínání nesmí ovlivňovat ostatní, pak bude dobře

21. 12. Natálie – Šťastné jméno, tato žena si počíná v životě se vším obratně a dá se říci, že se jí daří ve všem, co započne. Nemusí se bát ničeho, narodila se pod šťastnou hvězdou a ta jí dává do vínku ochranu, nadání a vlohy pro vše. Jen se musí mít na pozoru před zlými lidmi, kteří jí mohou překazit její smýšlení a vnést do života zmatek

22. 12. Šimon – Světské jméno rovné zrození a znovuzrození. Znamená to, že tento muž, aniž to ví, bude konat dobro pro druhé bez nároku na odplatu. Je to jeho úděl a s tím vstupoval na tento svět. Nemusí se trápit, že jeho dobré skutky se občas minou účinkem, vše je v rukách spravedlnosti a ona řídí jeho kroky

23. 12. Vlasta – Tato žena se občas snaží vnést druhým do života pořádek, ale je třeba ostatní nechat jít jejich vlastní cestou a neplést se jim do života. Občas se míchá do věcí, které jí nepřísluší. Musí se naučit nevměšovat se ostatním do života a hledět si života svého

24. 12. Adam a Eva – Tato jména v kalendáři značí něco nového. Oba budou mít do vínku dané dary a bude záležet jen na nich, jakou cestou tyto dary využijí. Oba se mají zasloužit o více dané možnosti sobě i druhým, to znamená jít si svojí cestou a ukazovat druhým správný směr. Neptat se, zda ta cesta je správná, ale věřit jí

25. 12. Boží hod – Slaví se jako svátek ctnosti a radosti na výsostech

26. 12. Štěpán – Bude mít v životě mnoho starostí, ale vždy si bude umět s nimi poradit. Netrápí se skrze starosti druhých, ale snaží se jim tyto starosti odstranit, což ho občas odvrací od pravé cesty.Je třeba se pozastavit nad tím, zda mám opravdu právo druhým snímat jejich břímě nebo zda je jim potřeba tohoto břemene k uvědomění

27. 12. Žaneta – Tato žena očekává od ostatních přízeň a ta se jí občas nedostává, má se naučit nečekat na dary druhých, ale sama si vytvářet své dary osobní. Neptat se, zda se mi to vrátí, ale naopak dělat věci, které se vracet nebudou a ani nemusí

28. 12. Bohumila – Skromná žena, která občas trpí pocitem méněcennosti. Má se naučit vážit si sebe stejně jako druhých a skrze sebe se učit vědomě žít a ne skrze druhé. Občas ani nežije svůj život, ale život druhých

29. 12. Judita – Je to ta pravá žena pro zachování rodu. Neví, že se má naučit hospodařit se jměním a také následovat své pocity v rámci zabezpečení rodiny. Občas se potýká s nedorozuměním druhých skrze své smýšlení o nich. Má se naučit nesmýšlet o druhých, ale naučit se smýšlet o svých zájmech a skrze ně si tvořit názor na druhé

30. 12. David – Je to muž, který ví a zná. Umí se dobře postarat o vše, co je mu svěřeno do péče a neklade si příliš velké nároky na zisky.Neumí hospodařit s penězi a proto se mu občas nedostává materiálního zázemí. Musí více koukat na sebe a ne na druhé, tam se občas zapomíná a diví se, že zase něco promarnil

31. 12. Silvestr – Honosné jméno patří honosnému muži, který si jde za svým novým cílem. Narodil se pro nové věci a ty uskutečňuje všude kam přijde. Nehodí se do rodiny s požitkářstvím, ale do rodiny dobrých popř. i chudých lidí, kde se dobře učí se postarat o sebe i o druhé a to mu dává vlohy pro jeho další možné cesty v životě

Poselství na jména automatickým písmem – přijala Zdenka Blechová

Zpět