Další změny

30.07.2009 10:14

 

Dnešní den je velice významný  z hlediska meziplanetárního dění. Souvisí s tím také zvýšená aktivita UFO. Mnoho z vás má pocit, že současné dny jsou velice zátěžové a také se tyto pocity zakládají na pravdě. Stále více přichází tlak do všech oblastí života, mnozí stále vyčkávají a nesnaží se tak, jak by měli. Je mnoho z vás, kteří cítí, že toto dění je velice neobvyklé. Mnoho událostí tomu odpovídá. Neustále se projevuje střídání počasí, což je nyní jev zcela běžný. Počasí však ještě daleko více změní svůj ráz. Nebude možnost rozeznat, o jaké roční období se jedná, neboť dny budou  vypadat podobně jako v ostatních obdobích. Klima se mění a stále se zvětšuje množství velmi rychle mizejících živočišných a rostlinných druhů. Země spěje velice rychle k výraznému pokroku. Vliv vyšších vibrací je den ode dne zřetelnější. Toto zahrnuje celou škálu prožitků, které velmi ovlivňují další smýšlení. Vibrační vlny přicházejí již velice pravidelně. Nejvyšší tlak bývá mezi 8-10 hodinou ranní. Poté se tlak zmírňuje a lidé začínají být unavení. Únava převažuje hlavně u lidí, kteří zcela nesouhlasí s procesem transformace a nebo se z nějakého důvodu brání řešení různých životních situací. Mnohdy přichází únava také proto, že se ocitáte mezi velkým množstvím jiných lidí a neuvědomujete si, že nyní vzniká daleko vyšší spotřeba energie nežli dříve. Energeticky jsou dny opravdu náročnější. V noci bývá energie doplňována tak, aby organismus mohl další den opět fungovat na vyšší vibraci. Současné dny také velice silně ukazují, jak zesiluje zájem světelných bytostí o probouzení lidí. Je to důležité, neboť je zde stále jen malé množství těch, kteří by vedli ostatní a zodpovídali jejich otázky, dávali odpovědi. Během několika let dojde k probuzení minimálně 100 tisíc lidí. Je období, které lidi uvádí do nového způsobu žití i prožívání. Mnozí z vás již v této chvíli obracejí své zraky do nové budoucnosti a dostávají obrazy, které je na toto připravují. Je zde mnoho lidí, kteří se stále uzamykají ve své osamocenosti, ačkoliv touží po opaku. Možností změny je u nich velmi mnoho, avšak pokud u nich nebude projevena aktivita, tyto možnosti stále neuvidí, neboť neodstraní ze svého zraku mlhu, která znemožňuje prohlédnout. Proto je velice důležitá aktivita. Dále je důležité zaměřit se na to, co si od života přejete a podle toho vytvořit svůj záměr. Je to proto, že je ve vašich možnostech materializovat si vše, co ke svému životu potřebujete. Máte možnost, máte sílu. Stačí jen chtít. Každý z vás je toho schopen. Nejprve však je důležité uvědomění toho, co je pro vás důležité. Mnoho dnů již nezbývá a přijde další roční období. Čím více se budou dny blížit konci roku,  tím očekávejte důležitější a výraznější události a změny. Je důležité výrazně „zahýbat“ vším kolem, neboť už není v moci Země dále držet tuto situaci, vše se dožaduje změn. Proto nečekejte, až budete nuceni, ale začněte sami od sebe, tady a teď. Stále jste podporováni na svých cestách, věřte sobě a věřte vesmíru, že chce pro vás jen to nejlepší. Ámen.

Zdroj:https://zlata.dusicka.sweb.cz/

Zpět