cvik č.1 - PROTI DEPRESÍM

26.05.2009 22:06

Je známo, že na sílu naší deprese má vliv i nedostatek světla. Je dokázáno, že u severských národů se v období, kdy je půl roku nedostatek denního světla intenzita depresí jejich obyvatel zvyšuje. Náš mozek reaguje na intenzitu světla a tvoří více tzv. hormonu dobré nálady.

Naši náladu tedy můžeme zlepšit naprosto jednoduchou meditací, kdy se obrátíme ke zdroji světla a necháme paprsky dopadat do míst mezi obočím, tedy tam, kde se jogíni koncentrují na tzv. třetí oko. Slunili jste se už někdy v předjaří na nesmělém, ještě ochmýřeném slunci? Výborně, víte už, o čem je řeč.

Představujeme si, jak světlo prostupuje celou naší hlavou, pokračuje přes krk a ramena do paží a rukou,naplňuje i celý trup, břicho, pánev, nohy...

Užíváme si světelnou pohodu tak dlouho, dokud máme pocit, že nám to něco dává a vytvoříme si tak představu dostatku vnitřního světla. Snažíme se o to, abychom si toto vnitřní světlo taky chvilku udrželi. Rozdíl v naší náladě předtím a poté posuďte sami...

Zpět