6.6.2009

02.06.2009 15:13

Nejbližší telepatická meditace proběhne v sobotu 6. června od 21 do 22 hodin.

Tento úplněk je ve znamení Střelce a astronomicky se uskuteční 7. června ve 20:11 hod., úplňková meditace bude uskutečněna už 6. června od 21 do 22 h, je to z hlediska energetického vlivu úplňku lepší než po úplňku. 

Energie tohoto úplňku je schopna posílit a zvýšit inteligenci, prohloubit vhled do svého já a lépe porozumět sobě samému - energie Střelce dobře rezonuje        s určitými ohnisky 6. energetického centra. Velmi můžete během tohoto úplňku posílit svůj záměr uskutečnit jakoukoli dlouhou cestu, vizualizace tohoto záměru, spojená s aktivací centra vůle v solaru, vám tuto cestu doslova ve vašem životě zmaterializuje. Můžete odstranit své "spirituální problémy", tedy nevhodné energie nebo vlivy opět hlavně z oblasti 6. centra, vyhnat vše oslabující a nežádoucí z "hlavy". Tedy lze přeseknout energetická vlákna, skrze která nám ubírají životní energii např. různí "guruové" (VŠICHNI berou energii) nebo náboženství (VŠECHNA berou energii). Pokud jste např. v dětství či jindy  v životě byli napojeni na jakýkoli náboženský EGREGOR  (kabalistický termín označující energetické pole, shluk pseudovědomí), během tohoto úplňku můžete tomuto egregoru (energoinformačnímu poli) navždy zabránit v tom, aby vám ubíralo energii určenou Vesmírem VÁM a aby vámi podvědomě nebo skrze energii strachu jakýmkoli způsobem manipuloval. Náboženství, guruové a jiní paraziti se sice napojují na spodní energetická centra hlavně v pánvi, ale tento úplněk projasní tak silně důležitá ohniska 6. centra a centra v solaru (centrum osobní vůle), že se do nich tyto vlivy nedostanou. Je vynikající též k vyléčení nemocných mezilidských vztahů, opět hlavně ve smyslu odseknutí energetických pout,  která nás svazují s lidmi, vyvolávajícími konflikty - což je rozšířený druh energetického vampyrismu.  Je vhodné pracovat s centrem v solaru a spojovat se se Sluncem a "kosmickým ohněm", aktivací tohoto centra nad běžný současný planetární průměr získáte neotřesitelnou víru v sebe a ve schopnost realizovat, zhmotňovat své záměry. Celkově - v planetárním měřítku - bude na Zemi posilněn ženský aspekt. Síly usilující o pokoření a zneužívání ženského aspektu budou drceny do základu. Také síly vyvolávající konflikt a násilí budou ve svých pozicích oslabeny. Lze vysílat (vydechovat) na Zemi v duchu zlaté světlo, prohřívat ji, nechat ho jí prostoupit... Tím pomůžeme všem silám usilujícím      v této době zvlášť silně o skutečný duchovní pokrok Země.

PCH sděluje, že tento úplněk bude pro každého, kdo se napojí, velice významný.  Vládne mu Jupiter - kněz, zasvěcenec, vyšší moc... Pole této úplňkové meditace podpoří také Jun Labo, nejsilnější filipínsky léčitel, psychický chirurg a médium (psychické operace, kdy rukama otevírá tělo, dělá již 60 let), se kterým PCH v těchto dnech pracuje dle instrukce Bytostí v silném místě v horách na ostrově Luzon. Napojí se i další silní kontaktéři a média této planety - několik amazonských a andských šamanů, učitelé starobylé školy aktivace 7. energetického centra v Japonsku a další. Úplňkové meditace iniciované PCH se spontánně vyvinuly již v celoplanetární akce. Během nich se kolem planety diky strategickému rozmístění ohnisek působení vytváří "energeticky prstenec". Je využívána i energie nejsilnějších silových míst  na Zemi - zřejmě poprvé v historii Země v jejich vzájemném propojení. Jezero Shimbe v Andách, Nazca, rakouský Untersberg, hora Kailas, Fuji, hora Banahaw na Filipínách atd... představují jen malou část těchto zón. Síla léčebných a transformujících úplňkových meditací tedy stále roste. Časy napojení jsou synchronizovány dle časových pásem, takže meditovat budou všichni ve stejnou dobu. Bytosti mají možnost skrze pole meditace stále více propojovat Zemi se svými světy, se svojí vyšší realitou a předávat nám a celé planetě více a více energie a zvyšovat naše vibrace.

Důležité je, že meditaci posiluje řada médií, která jsou silně otevřenými kanály do kosmu - ať je to PCH, nebo s ním spojení šamani, brazilská média, filipínská média atd... Vzniká dostatečně funkční spojovací článek s Vesmírem a jeho silami. Práce se může podstatně změnit, skála možnosti vzrůstá. Vznikla možnost ovlivňovat blahodárným způsobem děni na celé planetě, protože meditační pole již disponuje dostatečnou energií k ovlivňování hmoty a vědomí. Pokusně byla část energie minulé meditace vyslána na žádost Bytostí několikrát jako shluk zlatého světla nad území Pákistánu, neboť existovala určitá pravděpodobnost vzniku rozsáhlého konfliktu na tomto území s hrozbou jeho "rozlití" na větší plochu planety. Tisíce vyspělých Bytostí působily skrze toto pole na srdeční centra všech obyvatel Pákistánu a podařilo se jim aktivizovat je významným způsobem. Bytosti nemohou působit zcela bez nás, nemohou zasahovat do námi vytvářených událostí. Pokud jim ale umožníme pozitivní intervenci, využijí toho. Musí zde být náš zájem. Na území, kde dojde                k významnější aktivizaci srdečního centra, nemůže dojít ke vzniku silně negativních událostí. Budoucnost není určena, je pouze naším výtvorem. Během minulé úplňkové meditace došlo ke vzniku něčeho, co Bytosti nazvaly "Spojené léčivé síly". Došlo k integraci ve všech významech - jednotlivá média mezi sebou, média a všichni napojení, napojení mezi sebou, silová místa mezi sebou, napojení a silová místa a především Vesmírné síly a pole meditace - vznik Prstence.

Bytosti nás žádají: nevěřte v katastrofy a negativní vize budoucnosti, nebo je zrealizujete! PCH referoval na svých přednáškách o ZASTAVENÍ SOPEČNÉ AKTIVITY v 90tých letech, v roce kdy ji předpověděl Edgar Cayce. PCH            v uvedené době přednášel v USA a nevěděl o této hrozbě. Bytostmi mu bylo sděleno, že pokud neproběhne masivní psychická operace, dojde k obrovské seismické a vulkanické aktivitě jak v Asii, tak v obou Amerikách (jednoduše po obou březích Pacifiku, ožije tzv. FIRE RING). PCH meditoval 3 dny na již probouzející se sopce Volcano Arenal ve Střední Americe a cítil, že do "akce" jsou zapojeny stovky šamanů a nad sopkou byla vysoká aktivita UFO. Došlo       k zastavení "předem dané" události. Cayce se nikdy nemýlil a i v tomto případe viděl "budoucnost", ale ne 100%ně danou, pouze velice pravděpodobnou. Podobně během 90tých let meditovala velká skupina, vedená PCH v Chorvatsku, na zastavení ozbrojeného konfliktu - velice uspěšně. I do této akce bylo zapojeno několik silných jógínů a šamanů. PCH říká, že doba, kdy za Zemi bojovali jen speciálně disponovaní jedinci ovšem končí, my všichni se musíme v současnosti stát "jógíny" a "šamany". Všichni bychom měli v dalších letech pozvolna získávat schopnosti brazilských médií, léčitelů atd... Kosmické síly vyžadují naši evoluci a vyšší zralost. Budou Zemi poskytovat pomoc úměrně našemu zájmu o ni. Nemohou nic vnucovat, dokonce ani štěstí, nebo radost.    

Úplňkové meditace budou samozřejmě v prvé řadě sloužit svým léčebným a transformačním účelům. Může je využít každý, kdo chce. Kdokoli bude mít zájem podpořit také samu planetu Zemi nebo přispět ke korekci událostí  probíhajících na ní tak, aby se snižovala míra utrpení a naopak se zvyšovala  všeobecně míra bdění a schopnost soucitu, může se zapojit i do této aktivity. Vše záleží na tom, co chcete. I bez specielního záměru je každá úplňková telepatická meditace pro celou Zemi přínosem. Konkrétní záměr ale může energii lépe nasměrovat do konkrétních oblastí, které potřebují akutně pomoc.  Je to jen jiná forma léčení. Stejně jako funguje léčení v individuálním měřítku, funguje i v měřítku celých oblastí, států a podobně... Transfomující a léčivé síly jsou dnes více než  k dispozici. Pouze potřebují určitý kanál, pozemského příjemce - aby mohly účinně působit. Na pokyn PCH níže umisťujeme techniky, které lze použít od této chvíle během každé úplňkové meditace.    

TECHNIKY:
Během každé úplňkové meditace doporučuje PCH soustředit se maximálně na 3 specielní techniky.

1. RUŠENÍ OMEZUJÍCÍHO VLIVU:

Pokud se chcete zbavit nějakého omezujícího vlivu, můžete si v jakékoliv chvíli během meditace libovolněkrát vizualizovat, jak se na vašich rukách nebo nohách rozpouštějí symbolická pouta, jako by se měnila v pěnu nebo v mlhu... Je to jasný signál směrem "nahoru" a Bytosti ho okamžitě zachytí. Jazykem vesmíru jsou vize, barvy a obrazy - a použití SYMBOLU je v meditaci velmi účinné. Vše, co nám "svazovalo ruce" v pracovní oblasti nebo v jiné sféře, se jednoduše ROZPLYNE i ve fyzické realitě, která je pouhým odrazem  reality vyšší - energetické a vnitřní.

 2. KANÁLY HOJNOSTI

Kosmická energie, která proudí na Zemi skrze "okno" úplňku, může opět dost napomoci otevření "kanálů hojnosti" do vašeho života, tedy kdo má v současné době hospodářské krize problémy s dostatečným množstvím "směnných symbolů" MEDITUJTE! Všechny problémy jsou virtuální povahy a mizejí z našeho života hned poté, co přeprogramujeme sebe sama. Pokud chcete mít financí opravdu DOST, můžete si během této telepatické meditace v JAKÉKOLIV její fázi libovolněkrát  představit, že vaše nahé tělo je POTŘENO hlavně v oblasti stehen, břicha, chodidel, lýtek (ale v zásadě kdekoliv po svém povrchu) jakoby JEMNÝM ZLATÝM PRACHEM. PCH bude během této úplňkové meditace otevírat kanály hojnosti na základě přímé rady Bytostí, které nás chtějí vidět BOHATÉ, ZDRAVÉ a ŠTASTNÉ.

3. PŘITAŽENÍ KVALITNÍHO PARTNERA

Silné energie, zapojené do úplňkových meditací, mohou ZMĚNIT i dlouhodobé partnerské vztahy - samozřejmě k lepšímu, ale buďte připraveni... To nefunkční může ze vztahu odejít a může přijít něco nového. Energie této telepatické meditace může PŘEDEVŠÍM velmi dobře přitáhnout nového partnera na vyšší vibrační hladině, pokud vy tu svoji, díky energii meditace, zvednete! Pokud je to vaším záměrem, kdykoliv během telepatické meditace  libovolněkrát pomalu vdechněte teplé zlaté světlo do podbřišku a pak, jako byste tamtéž nasávali energii z celého vzdušného prostoru planety Země. Pak v  duchu jasně vyslovte: Přibližuji k sobě ideálního partnera (partnerku). Pak  pomalu několikrát vdechněte průzračnou duhovou energii do hrudi a větu zopakujte. Bytosti rychle zareagují a "přihrají vám" vhodnou bytost.

4. ZRUŠENÍ NEFUNKČNÍHO VZTAHU

Pokud se chcete RYCHLE za pomoci Bytostí, monitorujících telepatické meditace, zbavit  nefunkčního partnerského vztahu, lze doporučit vizualizaci, kdy se takto rozpouštějí symbolická pouta, která jakoby spoutávají vaše nohy     v oblasti  kotníků nebo v kolenou. Pak vší silou náhle přesekněte symbolický most mezi vámi a nevhodným partnerem paprskem ostrého Bílého Světla a vzápětí naplňte bytost,  od níž se odpojujete (na žádoucí úrovni), teplým Zlatobílým Světlem a energií  Lásky a v duchu ji ujistěte o vašem pozitivním vztahu k ní. (Nejvíce se navzájem  dlouhodobě svazujeme hustou a negativní energií vzájemných výčitek.)

5. KOSMICKÁ TANTRA

Kosmická tantra zahrnuje techniky PAR EXCELLENCE, pokud existuje nějaká "zkratka" na Cestě k Cíli, pak je to vysoká světelná sexuální magie. Vztahy - partnerské - vznikají na Zemi hlavně tak, že nás navzájem propojí vlákna mezi našimi 2. energetickými centry v podbřišku. Pokud jsou naše vibrace vysoké, dochází  k "doplňujícímu" propojení na úrovni srdečního centra  (Evropa, rozvinuté země), výjimečně i na úrovni 7. centra - zde lze mluvit o vpravdě kosmické, osudové Lásce a daleko vyšším Sdilení, které se již podobá Prolnutí, což je kosmická forma komunikace našich Bytostných Jader (duší, co překonaly reinkarnační cyklus a astrální prostor). Úplňková meditace (dále "UM")  může mocně posílit naši schopnost vyššího partnerského sdílení, což je velice důležité pro naši další evoluci. Na této planetě jsou miliardy párů, které NIKDY nezažily hlubší sdílení. Jsou území, kde dochází JEN k slabému propojení přes 2. centrum (Indie, islámské země, Afrika atd...) Přitom právě partnerský vztah, je-li umocněn a zesílen, může VELMI zvednout celkové vibrační pole planety, a tak zamezit vznikání katastrofických a jinak negativních událostí na jejím povrchu. Stav planety PŘÍMO souvisí s aktivitou našich energetických center!

Pokud znáte ze seminářů techniku přivolání kosmického tantrického partnera, můžete ji během libovolné úplňkové meditace s úspěchem vyzkoušet. Spojení     s Bytostí z vyšší dimenze je pro nás vždy maximálně životadárné, osvěžující a akceleruje náš růst. Léčebná a transformující sila "netělesné tantry" je OBROVSKÁ. Partneři si VŽDY předávají energii, jejich biopole se otevírají  a spojují se navzájem. Spojením vzniká mocný systém vyššího řádu, který není jen součtem energie partnerů, ale spíše jeho násobkem. Obecně platí, že jeden, který vibruje rychleji, "vytahuje" během spojení toho druhého "nahoru" - tedy zvyšuje  i jeho vibrace. Lidské bytosti ovšem vibrují podobným způsobem, zvláště jako partneři, protože "podobné přitahuje podobné". Pokud se spojíme s kosmickou bytostí "andělské" úrovně Bytí, je schopna ovšem naše vibrace zvýšit daleko víc. Předává nám během spojení vlastně "stav svého byti". Zároveň z nás tato bytost vysává spontánně vše negativní a spaluje to automaticky v sobě již pouhou rychlostí své vibrace. Také nám zcela automaticky dodává velké množství čisté energie, nezatížené lidskými kódy a programy. PROTO jsou tyto formy tantry tak velmi účinné,  hlavně co se týká LÉČENÍ a ROZVOJE ESP (mimosmyslového vnímání). Jde o starobylé techniky, jedny z nejstarších na Zemi vůbec. V době Velkého Úpadku (přibližně 10 000 let dozadu až k současnosti) byla většina       z nich zapomenuta nebo zdeformována. Kdysi se bytostem z vyšších dimenzí - především v roli tantrických partnerů) říkalo KRSTAHA. To bylo později v době všeobecné nevědomosti zkomoleno do "KRŠNA" a "KRISTUS" (koncovka -us, -os byla přidána ve středomořské oblasti). Přibližný  původní význam slova KRSTAHA je "bdíci bytost se silnou vibrací" a bylo vytvořeno podobně jako kabalistické termíny či mantry složením vibračně vhodných zvuků, sloužících jako "klíč" který odemyká spojení...  

Pokud budete pracovat s hmotným partnerem, doporučujeme spojit se až po vyladění asi půl hodiny po začátku úplňkové meditace nebo také ještě těsně PO této meditaci.  Doporučujeme párům vyzkoušet především metodu stahování energie během sexuálního spojení do oblasti pánve s vizualizací jejího nasávání z nejvyšších oblastí Bytí a z nejsilnějších energetických zdrojů. Ideální je vizualizovat si duhovou,  pastelově jasnou nebo neónově zářivou energii, sestupující v proudech, přičemž vaše nádechy tento sestup energie umocňují. Perfektní by bylo alespoň občas své dechy synchronizovat. Energie bude mít během procesu tendenci sama preferovat ty či jiné barvy. Naplňte pánve zářivou duhovou energií a nechte ji se v pánvi  "pohybovat", může mít tendenci se hadovitě kroutit, pulsovat, rotovat, vytvořit duhový "cyklón" atd...  Nejlépe během orgasmu a po něm nechte energii prolétnout celým tělem a naplnit vás až do konečků prstů a vlít se do celého prostoru lebky a vědomí... V této fázi, a také během vašeho spojení, je užitečné alespoň občas zažít pocit, že vaše podoby jsou lehké, průtočné (jakoby až duté) a průzračné. Tato technika zrychlí vaše vibrace a naplní vás neobyčejnou životadárnou silou. Duhové světlo v sobě obsahuje všechny vibrace a frekvence a každé vaše energetické centrum bude posíleno, včetně center mimosmyslového vnímání, v  dalších dnech bude nadstandartně posílena vaše intuice a schopnost vizualizace. Váš organismus bude zaplaven harmonizujícími a léčivými kosmickými energiemi, posilujícími imunitní systém, obranyschopnost, vytrvalost a výkonnost v jakékoliv oblasti. Mozek bude pracovat lépe, budete snadněji přijímat data a myslet přesněji a rychleji.
V případě, že chcete otevřít své životy energiím hojnosti, STEJNÝM způsobem vdechujte jemnou zlatavou mlhu (jak je uvedeno výše).
V případě, že chcete výslovně takto v páru naakumulovat léčebnou energii, vsávejte zářivě bílé a bledě modré (jakoby pomněnkové) světlo.
V případě, že chcete prudce "pohnout svými životy" a dosáhnout nějaké rychlé pozitivní změny nebo prostě akcelerovat svůj růst (v libovolné oblasti vašeho konání či celkově), použijte žhavé zlatobílé světlo.
Energii veďte buďto jakoby shora (hlavně ze začátku). Můžete mít při tom pocit, že nad vámi pulsuje či vibruje nebo "vře" oblak či oceán světla daného typu. Později můžete mít pocit, že vás zdroj energie přímo obklopí.
Pro ženy je často snazší akumulovat tímto způsobem energii tak, že ji vědomě nasávají skrze vagínu do pánve, jako by procházela shora jejich partnerem (v té chvíli sloužícím jako živá organická anténa), ale během spojení lze energii vést i jakoby ze všech stran přímo do pánve nebo skrz vlastní tělo shora. 

6. AKUMULACE LÉČIVE ENERGIE

Pokud chcete akumulovat čistíci, posilující a životadárnou energii (může Vám velmi dobře sloužit celý měsíc!), v jakékoliv fázi meditace doporučujeme vědomě nadechovat energii do pánve s představou, že ji vdechujeme či nasáváme z  těch nejvyšších zdrojů a akumulujeme ji v pánvi. Odtud ji během výdechů necháme proudit do celého těla i do lebky a svého vědomí. Energetická centra    v oblasti  pánve a podbřišku jsou k tomuto "nasáváni" všeobecně velmi vnímavá a budou snadno energii akumulovat a jejich vlastni vibrace se zrychlí. Pokud chcete sebe sama či jiné léčit, doporučujeme vtahovat do pánve zářivě bílou a bledě modrou energii a s několika dechy pánev doslova  proměnit v kosmický bazén hojivého Světla. Tím si vytvoříte v pánvi silný rezervoár LÉČEBNÉ SÍLY, kterou pak můžete během dalších výdechů v průběhu meditace (ale i dalších dnů, týdnů!) distribuovat do libovolných míst ve svém organismu  či vědomí nebo ji můžete vést např. přes paže a dlaně nebo distančně výdechy na dálku či do fotografie do libovolných osob (zvířat, rostlin...) Tato metoda také vyčistí velmi rychle celou oblast vaší sexuality a partnerských vztahů od nežádoucích kódů a omezujících programů, které mohou mít libovolný původ  (nevhodné energie předků, problematické vlivy minulých vtělení, negativní  imprinty morfického pole rodiny a výchovy, přejaté cizí myšlenkové formy, astrální paraziti atd...).

7. NAAKUMULOVÁNÍ ENERGIE HOJNOSTI

 Pokud chcete naakumulovat energii hojnosti, doporučujeme stejným způsobem vdechovat do pánve jemné zlaté světlo podobné teplé mlze. Následně tuto energii vydechujte jako teplou mlhu do celého těla a vědomí a v duchu ji nechte jakoby zaplavit celý prostor svého života nebo naplnit myšlenkovou formu (záměr), kterou chcete zrealizovat, zhmotnit ve fyzické realitě. Bytosti upozorňují, že se  musíme postupně naučit zhmotňovat svá přáni, je to součást našeho výcviku na této planetě.  

8. "AKCELERACE ŽIVOTA" - PŘIVOLÁNÍ ZMĚN

Pokud chcete mocně akcelerovat svůj celkový "kosmický růst" a vůbec prostě tak říkajíc pohnout svým životem kupředu - stejným způsobem jako v předcházející technice si napumpujte do pánve žhavé zlatobílé světlo, až proměníte pánev       v "lávovou  lagunu", můžete toto naakumulované světlo v pánvi nechat chvíli i mocně  pulsovat nebo se "hadovitě svíjet". Pak ho prudce vydechujte do páteře a veďte zády s pocitem tepla a světla v míše a páteři až do lebky a nechte ho vlévat se do svého vědomí a tam "expandovat".  Budete překvapeni, k JAK VELKÝM pozitivním změnám ve Vašem životě brzy dojde... Bytosti upozorňují, že musíme pochopit, že svůj osud si vyrábíme ve svých energetických centrech.

9. AKTIVACE CENTRA VŮLE

Centrem vůle je energetické centrum v solaru. Pokud bychom ho aktivizovali jen o 1% nad současný planetární průměrr, disponovali bychom schopností              v podstatě ZHMOTŇOVAT svá přání. Bohužel toto centrum je v nás oslabováno hlavně výchovou v ranném věku. Také je zatíženo a blokováno kódy ze spodních center oslabující negativní energií z našich vlastních minulých životů (energoinformační proudění z 3. centra v břiše) a z životů našich predků (uložených ve vnitřních hladinách 2. centra v pánvi). Skrze oslabené centrum vůle "skrze nás" žijí PROGRAMY MINULOTI, tzv.karma. Karma neexistuje, ani osud, přesto 99% lidí odžívá život podle karmického scénáře. Jde o to, že mají svá spodni centra naplněna PROGRAMY a KÓDY, které vytvářejí velmi přesvědčivou ILUZI KARMY a OSUDU. Tyto kódy se uvolňují do páteřního kanálu, jsou distribuovány do našeho vědomí, našich buněk, našich životů... Pokud vyčistíme spodní centra, zbavíme se veškeré "lidské karmy". Jak správně uváděli staří jógíni, "karmu" lze spálit během minut... Ale k tomuto "spálení" potřebujeme OBROVSKOU ENERGII, kterou můžeme získat jen z vyššího zdroje. Jde o energii VYŠŠÍCH SVĚTŮ, dimenzí bezmezné Lásky a Svobody. Zde energie vibruje dostatečně rychle, aby mohla posloužit danému účelu. Na tyto dimenze jsme napojeni skrze svá vyšší energetická centra - především ta od 7. centra      (v temeni lebky) výš. Ale "filtrem" je také 4. (srdeční) centrum. Pokud není dostatečně aktivní, vyšší energie dolů prostě neproteče, neprojde... 4. centrum je centrem EMPATIE, tedy schopnosti VCÍTIT SE do jiných bytosti. Jedině tato schopnost vede    k prožitku, kterému říkáme láska. Průtočnost srdečního centra je tedy jakási "vesmírná pojistka" - bytost, která není ještě schopna soucitu, nemůže vědomě měnit hmotnou realitu, protože by své schopnosti - ke škodě jiných - nezvládla...  

Během úplňkové se dostáváme do přímého kontaktu s vyššími dimenzemi a máme dostatek čisté a rychle vibrující energie. Centrum v solaru můžeme velmi dobře očistit, odblokovat - a nadstandartně aktivizovat. Mnozí lidé se podvědomě bojí vzít na sebe odpovědnost za utváření reality a odmítají realizovat skrze sebe aspekt Tvůrce. Ale přitom jsou zároveň nespokojeni i s rolí karmické loutky. Čím více zaktivizujete solar, tím více v sobě posílíte aspekt Tvůrce. Čím jasněji solar září, tím snadněji a v kratším čase dosahujeme našich cílů. Cím  silnější je toto centrum, tim snadněji dokážeme ve svém životě zhmotnit jakákoliv svá přání. Pomalu dospíváme do role Vědomých Tvůrců reality. Pokud chcete využít úplňkové meditace k posílení centra vůle, v jakékoli fázi meditace a libovolněkrát nadechujte pomalu, dlouze do solaru TEPLÉ, ZLATÉ SVĚTLO. Na nádechu přitom můžete, aspoň ze začátku, v duchu vyslovovat mantru "DZA- WA" (DZA na nádechu a WA na výdechu). Tím toto centrum opravdu mocně posílíte. DZA - WA (dříve se to psalo YAH - WA) je silná kódová mantra, která sloužila i  k označení ASPEKTU TVŮRCE a TVŮRCI ENERGIE, projevující se na hmotné úrovni  jako takové. V dobe Velkého Úpadku zdegenerovala tato mantra sloužící k práci na sobě ve jména různých "bohů",  protože před Zapomenutím lidé žádné "bohy" nepotřebovali. Tak vznikl ŠIVA a v Egyptě YAHWA (Jahve). Později bylo toto jméno zcizeno  černými židovskými mágy,  kteří ve "starozákonních dobách"  používali mocnou astrální larvu (Jehova) hlavně jako zbraň na vyhlazování "méněcenných" národů.       Slovo YAH-WA se nikdy nevyslovovalo ve své pisemné formě, ale vždy, i v egyptských dobách, jako DZA - WA. Není náhoda, že YAH-WA (Jahve) byl sluneční bůh, vlastně šlo o OZNAČENÍ SLUNCE, jeho energie a inteligence. Solar je PŘÍMO spojen s jedinou a ústřední hvězdou naší soustavy, se Sluncem.

Toto energetické centrum bylo velmi důležité i pro mnohé kultury Střední a Jižní Ameriky a také např. obyvatele Japonska. Je zajímavé, že vlivem morfogenetických polí, na která jsou naše spodní centra velmi silně napojena, mají i v současnosti potomci Inků v Peru, nebo Japonci energeticky poněkud AKTIVNĚJŠÍ solar. Solaru se říká v Japonsku HARA, v Peru CUZCO. Někdy      v tomto označení splývá se solarem celé 3. centrum v břiše, protože solar je vlastně vibračně "nejvyšší" součástí energetického systému 3. centra. Všechny tyto kultury pracovaly velmi s energií Slunce, jejich zasvěcenci pumpovali tuto energii do solaru. Energie v solaru je velmi mocná a i když neaktivujeme dostatečně srdeční centrum, může její použití vést (vždy ale dočasně) k dosažení velkolepých cilů a zaměrů. Může být i zneužita - starozákonní magie Židů, ovladnutí a kontrola prakticky celé Jižní Ameriky Inky atd... Asi nejdéle udržovaly právě vedení o tomto centru slovanské národy, jejichž jazyk (později jazyky) se nejvíce podobaly kosmickému mantrickému pra-jazyku z doby Bdění, SANSKRTU.  Slovo ŽIVA označovalo POSVÁTNOU ŽIVOU SÍLU, životní energii a také "pránu", kterou lze do solaru vdechovat a čerpat ze Slunce, ze stromů atd...  České slovo ŽIVOT má velice silnou a vysokou vibraci a kdykoli je kdekoli vysloveno, čistí energeticky prostor a zvyšuje vibrace, jelikož je to vlastně MANTRA. V ruštině slovo "ŽIVOT" znamená přímo BŘICHO. Dokonce ještě pravoslavni kněží a mniši (ruská a řecká archaická forma křesťanství v podstatě kopírujici obřady ve starověkých chrámech středomoří) pracovali ještě v 19. a 20. století např. na poloostrově Athos mocně s centrem    v solaru a energií v břiše, teto účinné meditační metodě se říkalo "zření Boha    v břiše"! Bohužel spolu s formou křesťanství,  šířenou Franky, došlo k likvidaci slovanského transcendentního vedení, které bylo obrovské a spolu s tím i            k velkému psychofyzickému oslabení Slovanů jako takových. Všeobecně se dá říct, že pokud nějaký národ soustředí energii do SOLARU, ziskává nutně DOMINANTNÍ POSTAVENÍ. Ale pokud ho zneužije, je posléze "smeten" nějakým protivníkem, protože podobné přitahuje podobné a agresor přitahuje agresora (pokoření Egypta Římany, likvidace Inků Španěly, rozdrcení Japonska Američany atd...).

Být tvůrce reality vyžaduje přijmout odpovědnost za své rychle se materializující myšlenky i za veškeré sklony své mysli. Když máme aktivnější solar, naše myšlenky se i v lidské společnosti prosazují snadněji než myslenky jiných lidí. A tím spíše si na ně musíme dát pozor... Během úplňkové meditace můžete aktivizovat centrum vůle více než snadno. Tedy nadechujte z "vyššího zdroje" ZLATÉ, TEPLÉ světlo a vydechujte ho do solaru spolu s vnitřním vyslovováním mantry DZA - WA. Snažte se naakumulovat v solaru co nejvíc zlaté světelné energie, až se solar začne do hloubky pohřívat a vibrovat. Velmi účinné je představit si v solaru energetickou pulsaci. Čím víc se centrum v solaru zahřeje a rozsvítí, tím lépe! Energie naakumulovaná v solaru může být tak koncentrována, že připomíná pocitově roztavené, žhavé zlato.  Nebo si můžete představit, že máte v solaru malé, ŽHAVÉ SLUNCE. Během úplňkové meditace si můžete dokonce představit, že se vylaďujete na samo Slunce, je jedno, že je venku tma, v rozšířeném stavu vědomí uvidíte Slunce, jak se vznáší jako živá, vědomá koule ohně v černém kosmickém prostoru... Pak si můžete představit, jak ze slunečního povrchu vystřikuje vzhůru žhavé magma, možná to SKUTEČNĚ spatříte... Můžete si vizualizovat, že vás pruh poloprůzračné magmatické energie spojuje jako kosmická "pupeční sňůra" se Sluncem a vy skrze tuto šňůru čerpáte mocnou sluneční energii... Přímo ve Slunci žijí bytosti, jejichž těla jsou jemnohmotná, jsou to mocní správci určitých úrovní existence Sluneční soustavy. Možná se na ně naladíte. Mohou na sebe vzít podobu průzračně zlatých "solárních andělů". Pokud je zaregistrujete, požádejte je o pomoc a o zesílení celého procesu. Jinak Vám budou během provádění VŠECH technik asistovat Bytosti Světla, které samozřejmě také můžete KDYKOLI požádat o jakoukoliv pomoc...

VŠEOBECNÉ INSTRUKCE, platí pro KAŽDOU ÚPLŇKOVOU MEDITACI:

 Klíčová vyvolávací mantra je ÓM-KCHÁ. Tuto mantru (je jako vyvolávací kód, jako vytočení telefonního čísla) stačí jednou či vícekrát v duchu vyslovit hned, jak ulehnete (usednete) k meditaci. Ideální je vyslovit ÓM v duchu na NÁDECHU a KCHÁ vyslovit v duchu na VÝDECHU. Zjistíte, že došlo jakoby k "vyladění se",  jako by se něco "sepnulo". Je to intuitivní pocit, který může následovat, pocit jako by Vás zalilo teplo nebo pocit bezpečí a zvláštního klidu či odpoutanosti. Intenzívní práce Bytostí, šamanů a PCH začne JAKO VZDY ve 21 hodin a potrvá do 22 hodin. PCH se snaží být během úplňkových meditací v silových mistech, tentokrát bude pracovat z Filipín z vrcholu posvátné hory na ostrově Luzon. PCH bude v době úplňkové meditace v transovém stavu, kdy je schopen vnímat KAŽDÉHO, kdo se napojí, ve stavu "nahé duše" disponujeme naprosto odlisným druhem vnímání.           Ve 21 hodin je dobré se vyladit na vizi Bílého Světla (ve formě jakoby zářícího slunečního kotouče, oblaku, víru či koule) na zcela uhlově černém pozadí nebo na pozadí kosmického prostoru. Vylaďujte se zcela uvolnění a relaxovaní. Vaši relaxaci nesmírně prohloubí např. technika "propínacích dechů", kterou PCH vyučuje na seminářích. Jde o to, že na každém nádechu zatněte ruce v pěst, vtáhněte břicho, silně sevřete hýžďové svaly, sevřete chodidla a napněte i svaly obličeje, nohou a paží. Po nádechu zadržíte dech asi na 7 sekund a přitom stále udržujete svaly napnuté! Pak velmi pomalu vždy vydechnete a přitom uvolníte svalovou hmotu do hloubky, do každého svalového vlákna. Po výdechu můžete opět zadržet dech, tak na 4 sekundy - a vychutnejte tělo "měkké na omak po celém povrchu",  naprosto bezvládné...  Stačí 20 takovýchto dechů a jste naprosto uvolnění. Nebo použijte JAKOUKOLIV účinnou metodu psychické a tělesné  relaxace). Poté, už uvolnění, začněte dýchat energii z Bílého Světla jakoby ústy a veďte ji  po těle, nejlépe přes plíce a krevní oběh - VAŠE TĚLO ZVÝŠÍ SVÉ VIBRACE a je vysoká pravděpodobnost, že může být zbaveno i biologických problémů jakéhokoliv druhu, neduhu, nemoci, bolesti i zárodků budoucích neduhů a chorob! Takto  pracujte přibližně 20 minut. Poté nadechujte energii do 3. oka (oblast přibližně mezi obočím nad kořenem nosu) hlubokými, co nejpomalejšími dechy s představou, že Bílé Světlo se HROMADÍ v lebce v této oblasti. Takto pracujte asi 10 minut. Pak si představte, že se Vám otevírá temeno lebky a do lebky jakoby "vane" temenem SVĚTELNÝ VÍTR ze zdroje Bílého Světla. Pak pomozte svými nádechy Světlu vtékat do lebky, až ji CELOU naplní. Poté nechte Světlo zkoncentrovat se uprostřed lebky (v oblasti hypothalamu). Takto pracujte asi 15 min..
Poté nadechujte do srdeční čakry UPROSTŘED hrudi a nechte se dech za dechem jakoby v duchu "zvedat" ze svého těla ve své jemnější podobě do Kosmu a do Zdroje Bílého Světla. Můžete zadat jakékoliv dotazy Entitám, s nimiž se pravděpodobně setkáte, nebo alespoň pocítíte jejich asistenci a vyzařování. Tyto láskyplné Bytosti Vám mohou pomoci spojit se Absolutnem a Celým Bytím.
Pokud byste z meditace z jakéhokoliv důvodu "vypadli" či měli problémy s napojením, dýchejte zhluboka a opět ZOPAKUJTE KLÍČOVOU MANTRU. (Pokud znáte podobu PCH, můžete si ho případně vizualizovat, je dobré si přitom živě představit Bilé Světlo v jeho lebce.  IDENTIFIKUJTE se následně v duchu s PCH, doslova jako byste byli v tu chvili jím. PCH Vám tim zajistí okamžitou TECHNICKOU POMOC, vyladite se totiz silně na jeho vibrace a stav jeho vědomí.)
Pokud si budete přát zesílit kontakt se Světlem či Bytostmi, můžete si kdykoliv pomoci vnitřním vyslovováním KÓDOVÉ MANTRY této meditace, tedy ÓM KCHÁ. (Ještě jednou:"ÓM" vyslovujte v duchu na NÁDECHU a  "KCHÁ" v duchu na VÝDECHU). 

Pokud si přejete touto meditací vyřešit jakýkoliv problém životní či zdravotní, formulujte před meditací v duchu jasně TENTO ZÁMĚR asi takto: Meditace, do které vstoupím, plně odstraní můj problém. Můj problém je... vyslovte krátce a jasně (tato práce je prací programátora!!!)  svůj problém.
PODMÍNKOU této ani dalších telepatických meditací NENÍ to, aby dotyčný ZNAL PCH!!! V jakémkoliv případě DOJDE k naladění, pokud bude v duchu vyslovena těsně před meditací či během ní KLÍČOVÁ MANTRA!!

Není nutné postupovat striktně dle těchto instrukcí, upravte si je dle svého pokud chcete a použijte TY, KTERÉ VÁM NEJVÍC VYHOVUJÍ. Samozřejmě velmi pomůže řídit se alespoň částečně instrukcemi, týkajícími se jak dechu, tak vizualizace, ale MŮŽETE PRACOVAT I PO SVÉM, jak jste zvyklí. PROTO, PROSÍM, MŮŽETE DO MEDITACE ZAPOJIT LIBOVOLNÝ POČET LIBOVOLNÝCH JEDINCŮ. Mantra slouží k okamžitému vyladění, opakujeme, je to doslova jako vytočit telefonní číslo. Klíčová mantra bude i v dalších meditacích dle instrukcí Bytosti již stále stejná.

Stejně jako během jiných úplňkových telepatických meditací budou opět aktivní inteligence působící směrem od hvězdy Arcturus (pokud bychom chtěli nějak vyjádřit fyzický směr), ale samozřejmě i další kosmické "celky" a skupiny - "klastry" takzvaně nehmotných energetických entit. Země nyní dostává velmi mnoho energie, jde o energii TRANSFORMACE a energii zvyšující vibrace všech našich energetických center a polí, z nichž jako bytost sestáváme. Celá Země je touto energií pozvolna měněna v souladu se změnami v jiných dimenzích a         v okolním kosmu.

CO je smyslem úplňkových telepatických meditací? Záměrem Bytosti, působících přes PCH, je SNIŽOVAT SYSTEMATICKY UTRPENÍ na planetě ZEMI. Proto jsou úplňkové telepatické meditace zaměřeny na celkovou pomoc každému jedinci, a také na akceleraci jeho evoluce, což je   z hlediska Kosmu pomoc největší.
Některé skupiny bytostí z energetického i quasihmotného Kosmu, asistující při této telepatické meditaci, vytvářejí také tzv. "kruhy v obilí" (agrosymboly, piktogramy). Pokud máte tu možnost, můžete si položit vedle sebe na dobu meditace foto nebo reprodukci  jakéhokoliv piktogramu. Pokud vedle sebe umístíte SKLENĚNOU OTEVŘENOU nádobu s vodou, získáte silně nabitou, doslova "živou" vodu, vhodnou k léčení kohokoliv!!! Můžete zesílit transfer energie tak, že vedle své hlavy umístíte KŘIŠŤÁLY a případně přilepíte leukoplastí na 3. oko VLTAVÍN (pro perfekcionisty...).
Meditujte vsedě v křesle nebo vleže, oči mohou být zakryté nebo by měla být místnost zatemněná,   v pohodlném oblečení, nejlépe bílé barvy z bavlny (není nutné) nebo nejlépe NAZÍ, ale tak, abyste cítili komfort a pohodlí, v místnosti by neměla být zima, lze se přikrýt lehkým prostěradlem. 
Bytosti doporučují během telepatické meditace také nacházet se ve vaně, naplněné teplou vodou,     v temné místnosti, nejlépe tak, že kolem sebe zapálíte pár svíček. Ve vodě může být ponořen křišťál. V případě, že se chcete zbavit nějakých životních omezení či kódů, způsobujících zdravotní problémy, můžete do vody nalít přes síto trochu odvaru z listů šalvěje (vařte 7 min asi hrst na 2 litry). Voda pomáhá akumulovat vám poskytovanou energii.

Důležité: Aby vaše napojení na pole telepatické meditace proběhlo úspěšně, před meditací prosíme NEJEZTE MASO, nepijte nic, co obsahuje KOFEIN a THEIN (čaj, káva) a rozhodně nepijte ŽÁDNÝ nápoj obsahující alkohol! 


PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ LET A ÚSPĚŠNOU MEDITACI.

Zpět