KAPIČKY - moudra, citáty ...

Zjistila jsem, že nemám vytvořený prostor na pravdy, které někdo někde a někdy řekl a které se mě hluboce dotkly...

Pokud se chcete se svými žiotními moudry podělit s ostatními, napište na DISKUZNÍ FÓRUM, které je umístěno na konci této stránky.

Děkuji a těším se...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIVAČNÍ

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe

18.12.2011 23:40
  Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mne jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě. Dnes vím, že se tomu říká být pravdivý.   Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, jak moc...

ČEHO NEJVÍCE LITUJEME PŘED SMRTÍ

18.12.2011 23:37
Bronnie Ware pracovala mnoho let se starými a umírajícími lidmi, sdílela s nimi poslední chvíle života. Na svém blogu nyní zveřejnila pět nejčastějších věcí, kterých umírající lidé litují. Co může být větší inspirací pro naše současné životy relativně daleko od smrti?   Jak se Bronnie...

ROZHOVOR S REŽISÉREM IGOREM CHAUNEM

12.03.2011 18:04
Režisér Igor Chaun (43)  je člověk mnohovrstevný.   Lidé političtí ho znají jako jednoho ze studentských vůdců z roku 1989 a autora dokumentů o Václavu Klausovi a Václavu Havlovi. Milovníci napětí jako režiséra řady detektivních a tajemných příběhů. Hudební...

Ženy sú ako jablká na stromoch...

09.11.2010 11:01
Ženy sú ako jablká na stromoch... Tie najlepšie sú na vrcholoch stromov... Muži nechcú prísť k tým najlepším, lebo majú strach, že spadnú a zrania sa... Namiesto toho zbierajú jablká popadané na zemi, napriek tomu, že nie sú až také dobré, ale sú ľahko dostupné... A jablká, ktoré sú na vrcholoch...

Toltécká dohoda druhá : Neberme si nic osobně

03.10.2010 21:45
    Minule jsme si rozebrali způsob, kterým své slovo mířit přesně, nyní se naučíme, jak slova, činy a okolnosti přijímat. Avšak pozor, následující tři dohody vycházejí z té nejtěžší - z první! Druhá toltécká dohoda zní: Neberme si nic osobně. Povětšinou vše začíná vyřčeným slovem,...

Toltécká dohoda první : Miřme svým slovem přesně

03.10.2010 21:44
  Je to tu, právě teď a tady začínáme Měsíc velkých změn! Asistovat nám budou po tisíce let utajované Čtyři dohody. První z mocných dohod říká, jakým způsobem máme používat svá slova. Ačkoliv se nám určité slovo může zdát nepodstatné, každé slovo je spjaté s obrovskou energií. Nejsme-li si...

Zastav se na chvíli a čti!

27.09.2010 00:22
Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil na ženu, která měla dost...

Stará a nová duchovní cesta pohledem Jiřího Nováka

20.05.2010 11:24
Stará duchovní cesta postavila před člověka nepřekonatelnou duchovní bariéru     Umožnila Stará duchovní cesta propagovaná prakticky všemi autory probudit v lidech tuto možnost neomezeného vzestupu? Nejen že ji nedokázala probudit, ale o této možnosti jakoby neví. Dokonce...

Zpomal, ať ti něco neuteče

29.04.2010 08:20
aneb Carpe diem trochu jinak... Washington DC, Spojené státy americké, chladné ráno 12. ledna roku 2007. Ve stanici metra se objevil mladý muž ve volném oblečení a kšiltovce. Z příručního pouzdra vyňal housle, pouzdro položil otevřené před sebe a vhodil do něj trochu peněz. Začal...

Káva a hrníčky

29.04.2010 08:10
Skupina bývalých studentů se sešla, aby navštívila svého starého univerzitního profesora. Během odpoledne spolu debatili, ale zprvu veselý rozhovor se pomalu změnil ve stížnosti na zátěž v zaměstnání i v životě. Starý profesor nabídl všem kávu, odešel do kuchyně a vrátil se s...

KRÁTKÝ PŘÍBĚH

Jeden člověk přišel za mudrcem a řekl:

" Poslyš, musím ti říci něco důležitého o tvém příteli. "
" Počkej, " řekl mudrc, "prosel jsi všechno, co mi chceš vyprávět o mém příteli, třemi síty? "
"Jaká tři síta máš na mysli? " otázal se muž.
"První síto je síto pravdy. Jsi přesvědčen o tom, že vše, co chceš říci, je opravdu pravda? " -
"Ne, ne všechno, " odpověděl muž, "jen jsem to slyšel od druhých. "
"Ale pak jsi jistě nechal svá slova prosít druhým sítem, " řekl mudrc, " a sice sítem dobra. "
Muž zčervenal. "Musím se přiznat, že jsem nepoužil ani druhé síto. "
"A myslel jsi na třetí síto a zeptal jsi se sám sebe, jestli je snad užitečné mi vyprávět o mém příteli? "
" Užitečné? " odvětil muž, " ne, užitečné to vlastně také není. "
"Pak ovšem, " řekl mudrc, " když tvoje slova nejsou pravdivá, dobrá ani užitečná, je lepší je nevyslovit. V budoucnosti vždy používej ta tři síta. Jen tak můžeš odhalit sílu slova a tajemství ticha."

(Z publikace Barevná země a jiné příběhy, Rosekruis Pers.)

NEČEKEJ 

- na úsměv, abys byl milý

- až tě někdo bude milovat, miluj sám

- až budeš osamělý, abys poznal hodnotu přátel

- na lepší práci, abys začal pracovat

- až budeš bohatý, můžeš se rozdělit i o málo

- až padneš, abys přijal radu

- na bolest, abys uvěřil v sílu modlitby

- až budeš mít čas, abys pomohl druhému nebo abys ho zvedl na duchu

- až jiní budou kvůli tobě trpět, abys je poprosil o odpuštění

NEČEKEJ , protože nevíš, jak dlouho budeš mít ještě příležitost…

 

****************************************************************

BUĎ SVĚTLEM SÁM SOBĚ 

KAŽDÝ Z NÁS V SOBĚ MUSÍ ROZVINOUT SCHOPNOST PROJÍT TEMNOTOU BEZ SPOLEČNÍKŮ, MAP A PRŮVODCŮ

****************************************************************

  

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.

Obohacuje toho, kdo jej přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo jej dává.

Trvá jen chviličku, ale vzpomínka na něj je věčná.

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Má hodnotu chvíle, není možné si ho koupit ani půjčit.

A kdybys někoho potkal a on neměl pro tebe úsměv, i když na něj čekáš, buď velkorysý a daruj mu ho ty. Protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, který ho nemá pro druhé.

 

Co se stane, když za úsměv přiřadíme LÁSKU…?

**************************************************************** 

 

 

SMLOUVA O VTĚLENÍ


Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě:

1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jinak nedostane totéž tělo.

2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce

používají vyváženě.

4) Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.

5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.

6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělění.)

7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když toněkteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)

8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jakojiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.

9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové.(Může dojít k čekacím dobám.)

10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.

11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!

Užitečné pokyny a tipy:

Není cílem mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.

Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.

Nemusíte se řídit chybami ostatních.

Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.

Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.

Čas je iluze!

Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.

Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.

Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.

Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.

Násilí nikdy nevede k řešení.

Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.

Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.

Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.

Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.

Můžete podat žádost o odpuštění.

Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.

Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.

Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.

Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.

Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.

Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.

Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle respektive v mozku.

Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.

Snažit se opisovat nemá smysl!

Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.

Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.

Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.

Nejde o to, být první.

Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.

Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.

Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.

Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

Zdroj :Jo Conrad, přeložil Jiří Fiala

LIDÉ V NAŠICH ŽIVOTECH 

Lidé přicházejí do našich životů z nějakého DŮVODU, na určité OBDOBÍ anebo na CELÝ ŽIVOT.
Když je budeme umět rozlišovat, tak budeme vědět, co je třeba pro ně udělat.

DŮVOD
Když je někdo v našem životě z nějakého DŮVODU, tak je to vlastně vyjádření naší potřeby.Přišli, aby nám pomohli vyřešit nějaký problém, přišli nám poradit a podpořit nás po fyzické, emoční anebo duševní stránce. Může se nám zdát, jako kdyby nám je poslalo samo nebe a ono to fakt udělalo. Jsou tu proto, že
my potřebujeme, aby tu byli. Později, když už se náš problém vyřešil anebo přišel ten čas nechat zbytek problému na nás samotných, tak tato osoba udělá
anebo poví něco, co ukonči náš vzájemný vztah. Někdy tyto osoby zemřou.Někdy prostě odejdou. Co si musíme uvědomit je, že náš problém byl vyřešen, naše potřeba uspokojena a teda jejich práce v našem životě skončila. Naše modlitba byla vyslyšena, teď už musíme vstát a jít sami, bez jejich pomoci.

OBDOBÍ
Někteří lidé jsou v našich životech na určité OBDOBÍ ... naše cesta životem nám je poslala na určité OBDOBÍ ... většinou se navzájem od sebe něco
naučíme, zažijeme něco super, dobře se zasmějeme, naučíme se pomáhat si. ... většinou nás tito lide naučí něco, co jsme nevěděli anebo nás přinutí
vyzkoušet něco, co jsme ještě v životě neudělali. Obvykle zažijeme s těmito lidmi hodně zábavy, no je to jen na určité OBDOBÍ ...

CELÝ ŽIVOT
Celoživotní vztahy nám dávají Celoživotní lekce. Musíme těmito lekcemi postupně procházet a budovat jimi tento vztah, aby měl dobré základy.
Důležité je učit se z těchto lekcí, milovat tuto osobu a uvádět do praxe to, co jsme se naučili ve všech ostatních našich vztazích, ve všech oblastech
našeho života.

Je smutné, že láska je slepá, ale přátelství ne. Přátelství je jasnovidec. Děkuji za to, že jsi součástí mého života bez ohledu na to, zda jsi tu z nějakého DÚVODU, pro nějaké OBDOBÍ anebo na CELÝ ŽIVOT.

Jeden z nejskvělejších spisovatelů Latinské Ameriky naší doby Gabriel García Márquez se stáhl z veřejného života ze zdravotních důvodů.
Má rakovinu lymfatického systému a jeho stav se stále zhoršuje. Svým přátelům napsal dopis na rozloučenou, obsahuje mnoho životní moudrosti a díky internetu ho zde máte:

 "Kdyby Bůh na chviličku pozapomněl, že jsem hadrová loutka a daroval mi kus života, snažil bych se využít čas co nejlépe. Možná bych neřekl všechno, co si myslím, ale dozajista bych si rozmyslel, co říci.
Věcem bych přikládal hodnotu ne podle toho, co stojí, ale podle toho, co znamenají.
Spal bych málo a více bych snil. Mám za to, že když zavřeme oči, každou minutou ztrácíme šedesát vteřin světla.
Pokračoval bych v chůzi, když se ostatní zastaví.
Probouzel bych se, když ostatní budou spát.
Kdyby mi Bůh daroval kousíček života, nosil bych prostý šat. Vystavoval bych se prudkému slunci a obnažoval nejen své tělo, ale i duši.
Dokázal bych lidem, jak se mýlí, když se domnívají, že ve stáří nemohou milovat. Nevědí totiž, že zestárli, protože milovat přestali.
Dítěti bych dal křídla, avšak nechal bych je, aby se samo naučilo létat.
Staré lidi bych naučil, že smrt nepřichází, když zestárneme, ale když zapomeneme.

Tolika věcem jsem se od vás, lidičky, naučil.
Každý chce žít na vrcholku hory a nechápe, že skutečné štěstí spočívá v tom, JAK JI ZDOLÁVÁ, KDYŽ STOUPÁ.
Naučil jsem se, že když novorozeně sevře do pěstičky prst svého táty, lapí ho tak navždy.
Naučil jsem se, že člověk smí shlížet na druhého shora pouze tehdy, když mu pomáhá postavit se na nohy.
Je tolik věcí, kterým jsem se od vás naučil, avšak mnoho mi již neposlouží, neboť až mne uloží do té bedny, budu bohužel umírat.
Říkej vždy, co cítíš a konej tak, jak myslíš. Kdybych věděl, že se dnes naposledy dívám, jak spíš, stiskl bych tě v objetí a v modlitbách bych prosil Boha, abych směl chránit tvou duši.
Vědět tak, že mi zbývá pár minut, řekl bych ti do očí "mám tě rád" a bláhově bych nepředpokládal, že to víš.
Vždy přijde nové ráno a život nám dá další šanci. Pokud se mýlím a život mi dá jen ten dnešní den, rád bych ti řekl, jak moc tě mám rád a že na tebe nikdy nezapomenu.
Zítřek nemá jistý nikdo ať mladý nebo starý. Nečekej na nic, protože nebude-li žádné zítra, litoval bys, že sis neudělal čas na úsměv, objetí a políbení. A žes jim nestihl vyplnit poslední přání.
Buď nablízku těm, které miluješ. Opakuj jim, jak moc je potřebuješ. Měj je rád a chovej se k nim hezky. Udělej si čas na to, abys jim řekl "mrzí mě to","odpusť", "prosím tě", "děkuji" a všechna slova lásky, která znáš. Nikdo na tebe nebude vzpomínat pro to, co sis ve skrytu myslel.
Žádej Pána, ať ti dá sílu a moudrost, abys své myšlenky sdělil. Prokazuj svým přátelům a svým nejdražším, jak ti na nich záleží.

 

Gabriel García Márquez

MILOVANÝ JSEM TU - James Dillet Freeman

..prosím čtěte pomalu a vnímejte vibrace slov, která budete číst...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.5.2009

PÁR CITÁTŮ

Všechno co jsme, povstává v našich myšlenkách. Mluv a jednej s nečistou myslí, a budou tě následovat problémy. Hovoř a jednej s čistou myslí a štěstí tě bude následovat jako stín.... Buddha

Svět je takový jací jsme my sami.....Deepak Chopra

K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené oči. K tomu je třeba otevřít i srdce....P. Cézane

Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo....L. A. Seneca

Pokud bych si mohl vybrat mezi cestou za poznáním a poznáním samým, vždy bych volil cestu za poznáním....I. Kant

Skutečným poznáním člověka je nalézt sám sebe....H. Hesse

Chalíl Džibran k tématu manželství:

Ale ať jsou ve vaší pospolitosti prostory a nebeské vánky tančí mezi vámi.

Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta: nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší.

Plňte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše.

Dávejte si vzájemně ze svého chleba, ale nejezte vždy jen z téhož krajíce.

Zpívejte, tančete a radujte se spolu, ale dopřejte jeden druhému, aby byl sám, právě tak, jak jsou samy struny loutny, i když všechny zachvívají stejnou melodii.

Dávejte si svá srdce, ale ne proto, abyste si je vzájemně svěřovali do opatrování. Neboť vaše srdce může obsáhnout jen ruka Života.

A stůjte při sobě, ale ne příliž blízko sebe: neboť pilíře chrámu stojí odděleně a dub neroste ve stínu cypřiše ani cypřiš ve stínu dubu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskusní téma: KAPIČKY - moudra, citáty...

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.