KNIHY, FILMY, VIDEA...

Na této stránce Vám chci představit knihy, filmy, videa, které ovlivnily mé chápání, myšlení a tím i můj život...

Pokud  máte svou oblíbenou knihu, nebo film, který byste chtěli doporučit ostatním, napište na DISKUZNÍ FÓRUM, které je umístěno na konci této stránky.

Děkuji a těším se...

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Diana COOPER - 2012 a léta nadcházející,  

Budíček lidstva a Svět míří do nového Zlatého věku

 

Diana Cooper - 2012 a léta nadcházející

 

 

 

 

 

Tyto tři tituly naleznete na obálce nové knihy Diany Cooper, která v překladu Ivany Mukové nedávno vyšla v nakladatelství Práh. Knihy plné inspirativního čtení, zasvěcených informací i praktických cvičení a vizualizací. Knihy, která se může stát průvodcem následujícím obdobím pro ty, kdo touží spatřit pravdu, která není pravdou několika jednotlivců nebo skupin, ale celé naší planety...

Více si můžete přečíst ZDE, pro inspiraci přidávám několik ukázek z knihy:

"...Dávná proroctví pro rok 2012

Den 21. prosince 2012 vyznačuje konec 26 000 letého astronomického období a rovněž 260 000 letého cyklu. Poprvé v historii naší planety podstupujeme dvojitý transformační skok. Možnosti duchovního růstu jsou nesmírné, což je důvodem, proč bylo téměř sedmi miliardám duší dovoleno se vtělit, aby tuto monumentální událost mohly prožít. A všechny vesmíry bez výjimky náš pokrok sledují se zvědavostí a úžasem...

...Nejvyšší možnosti roku 2012

Nejvyšší možností je to, že velké množství bytostí žijících ve třetí dimenzi otevře svou srdeční čakru a bude světlem povzneseno do dimenze čtvrté. Když se vaše srdce otevře, nebudete druhé zraňovat, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Pro tyto lidi bude probuzení do duchovních světů nádherným rozšířením jejich vědomí. S otevřeným srdcem budou přirozeně milovat ctít jiné kultury a zvířata, takže po celém světě budou lepší podmínky pro děti, zvířata i uprchlíky. Také začnou chápat svoje minulé životy a rozpomínat se na to, kým ve skutečnosti jsou, a vážit si cesty své duše. S poznáním své velikosti a hodnoty začnou ctít sami sebe i ostatní – a lidé se sebeúctou se k sobě i k druhým chovají s respektem. Procítí se jednota se zvířaty, rostlinstvem a ostatními lidskými bytostmi. Lidé začnou cítit vzájemné bratrství/sesterství a začnou pracovat pro společné blaho...

Modlitba vize

Mám vizi, v níž všichni lidé žijí v míru, 
nasyceni a se střechou nad hlavou,
kde je každé dítě milováno a vychováváno
k rozvíjení svých schopností,
kde srdce je důležitější než rozum
a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní.

V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost.
Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné,
vzduch je svěží a průzračný.
Rostlinám a stromům se dostává výživa
a všem zvířatům úcta i laskavá péče.
Vládne tu štěstí a smích.

Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.
Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu
a pokoru, díky níž přispívám k šíření světla.
Nechť vzestoupí celý svět.
Tak se staň.

 

...Děti

Je předpovězeno, že do roku 2032 se narodí až 17% dětí s aktivovanými 12 vlákny DNA. Tento počet může ještě narůst, pokud zde budou dospělí s dostatečně vysokou frekvencí, kteří by je mohli porodit a patřičně se o ně postarat. Čím více dospělých otevře svých dvanáct čaker, tím spíše se to uskuteční. Protože tyto děti budou telepatické, jasnozřivé, duchovně vyspělé na všech úrovních a budou vládnout neobvyklými schopnostmi, jako například levitace, teleportace, komunikace s jinými formami života nebo léčení, jejich rodiče musejí být schopni je chápat a podporovat jejich talent... 

 

CVIČENÍ: Převzetí vlády nad svým osudem

Tento týden si všímejte, jak se v každé oblasti svého života rozhodujete. Vyčkáváte až co udělají druzí, nebo se rozhodujete rychle a jasně? Všímejte si, jak přijímáte zodpovědnost za svoji inkarnaci. Máte-li pocit, že jste obětí nebo že váš život řídí někdo jiný, zvažte, co byste mohli udělat, abyste se stali silnějšími. Svoji sílu můžete předávat vládě, svému lékaři, vlastním dětem, partnerovi, šéfovi nebo spoustě dalších osob či institucí. Opanujte se a pomalu a důkladně převezměte tuto sílu a převeďte ji tam, kam patří. Prohlaste: “Jsem pánem svého osudu.”

CVIČENÍ: Prověrka vašich zkoušek a výzev

Vyhraďte si čas k prozkoumání svých zkoušek a výzev, kterým jste museli čelit, abyste se stali tím, kým nyní jste. Změnil vás některý z nich? Když se ohlédnete zpátky za svým životem, vidíte sebe a druhé jinak, když víte, že jste museli prožít to, co jste prožili, abyste se dostali tam, kde jste nyní? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JITKA KADLECOVÁ - DATUM NAROZENÍ a jeho vliv na náš charakter

 

Obálka: Datum narození

 

Datum narození - anotace
Chcete se dozvědět něco o charakteru svém či lidí, kteřívám vstupují do života?V tom případě držíte ve svých rukou tu správnou knihu,která sestává:
o z charakterových vlastností, které vám dává do vínku váš den a měsíc narození
o z charakterových vlastností, kterými vás obohatil váš příslušný rok narození
Hledejte tedy své klady a snažte se je ukázat světu. Hledejte své zápory a usilujte se jich zbavit dříve, než vás pohltí. Život přeje připraveným a proto si hledejte k sobě ty správné lidi a važte si jejich kladů. Zavčas odložte růžové brýle a vnímejte i jejich zápory. Uchovejte si však naději, že stejně jako vy můžete zapracovat na svých slabostech, mohou tak učinit i druzí.

----------------------------------------------------------------------------------

Moji drazí přátelé, známí i neznámí,
 
posílám vám poslední díl knihy Samoléčení, jóga a osud.
 
Když jsem před několika měsíci dostal tuto knihu poštou od své dobré kamarádky z Anglie, roztrhal jsem obálku a knihu asi během hodiny přečetl. Stejně jako u čtení Elisabethina ZASVĚCENÍ jsem byl fascinován jednoduchostí a hloubkou jejích slov, její moudrostí a vědomostmi. Cítil jsem, že si knihu musím přečíst znovu a tak jí ještě asi dvakrát rychle přečetl. Chtěl jsem ale, aby se mi její slova zaryla hlouběji do duše a aby se mnou tato moudrost zůstala a nevytratila se po pár dnech, a tak mě napadlo, že bych jí mohl přeložit, protože u překládání se člověk věnuje textu mnohem déle a mnohem hlouběji a musí nad ním MNOHEM víc přemýšlet, než jen při jeho přečtení a porozumění! A tak i když to možná vypadá, že jsem přeložením této hodnotné knížečky udělal dobrý skutek, byly moje úmysly především egoistické! :-)) 

Věděl jsem ale zároveň, že si tuhle skvělou knížku nemůžu nechat pro sebe, a tak jsem nakonec zabil dvě mouchy jednou ranou - strávil hodiny přemýšlením nad tím, jak to nejlépe přeložit do češtiny, a tím si zaryl mnoho mouder nesmazatelně do hlavy, a zároveň poslal knihu do světa, aby se dostala i k těm, kteří by možná nikdy neměli možnost si ji přečíst.
 
Když jsem jí poslal asi dvaceti svým přátelům, ani mě nenapadlo, že mi přijde TOLIK e-mailů od cizích lidí, kteří mě prosili o zaslání další kapitoly. Tento e-mail už neposílám 20 lidem, ale 120 lidem a je mi jasné, že každý z vás ho rozešle ještě mnoha a mnoha dalším. A z toho mám velkou radost! Dokonce i když si dnes zadám název této knihy do googlu, vyskočí mi spousta odkazů na stránky, kde se objevuje můj překlad, zatímco když jsem se snažil tuhle knížku sehnat, český google o její existenci mlčel, byla k nalezení jen v angličtině a němčině. Takže znovu a naposledy vás prosím, přepošlete ji co nejvíce lidem a sdílejte, jak můžete.
 
 Bohužel musím říct, že už jsem na internetu také zaznamenal případy, kdy tento překlad někdo nabízí v plné verzi k přečtení za poplatek! Jak už jsem řekl, práci s překladem jsem si dal kvůli sobě a v druhé řadě kvůli tomu, aby si text mohlo přečíst více lidí. Byl bych rád, kdyby tato knížka vyšla i tištěně a pokusím se zeptat se několika nakladatelství, ale moc naděje tomu nedávám, protože mám s nakladatelstvími své zkušenosti. Pokud by mezi vámi, kteří čtou tento e-mail, byl někdo, kdo by mohl pomoci nebo zná někoho v nakladatelství, které by bylo ochotné knihu vydat, budu moc rád, když se se mnou spojí. Těm chytrákům, kteří by se snažili tenhle překlad zpeněžit nebo nabízet někde za vlastní, přeju hodně štěstí a silné nervy! Jsem si jistý, že jejich čin bude náležitě "odměněn" ;-)
 
 Žijeme v době duchovního obrození a i přestože se o duchovnu čím dál tím víc mluví a píše, je stále strašně málo lidí, kteří opravdu něco VĚDÍ. Elisabeth Haich ale byla jednou z mála! Tento relativně krátký text z její tvorby je důkazem její hluboké moudrosti a skutečných duchovních znalostí. Každý, kdo je trochu vnímaví a opravdu hledá, musí cítit, že tato kniha je klenot mezi kamením! Pokud tenhle e-mail a její překlad bude číst někdo, kdo cítí, že by strašně rád šel cestou, o které Elisabeth píše, a je opravdu připravený na sobě tvrdě pracovat, jen neví JAK, tak mu doporučuji dílo jednoho ohromného velikána, který se dokonce narodil na české půdě. Je jím František Bardon a jeho kniha BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ je doslovně praktická příručka, která začíná tam, kde Elisabeth skončila své vyprávění. Nikdy jsem nenašel tak jasný a praktický návod toho, JAK má člověk přesně postupovat, pokud má pocit, že je připravený jít tou strmou cestu a není ochotný už déle čekat. BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ je v podstatě do podrobna popsaný duchovní učební systém, podle kterého se vyučovalo už ve starém Egyptě, kde i Elisabeth absolvovala své zasvěcení. I když je zatím ještě asi jen málo z nás, kteři jsou připraveni jít touto cestou, je dobré vědět, že existuje jasný a praktický návod jak na to, a že pokud ještě nejsme připraveni, můžeme žít v klidu a míru, protože budeme vědět, že jakmile udeří vnitřní volání, máme po ruce tu správnou "učebnici"!
 
 Moc rád jsem Vás (které jsem neznal) díky tomu překladu poznal a je mi až skoro líto, že už jsme u konce. Přeju Vám všem krásný den a týden a hlavně mír a pohodu! 
 
 S láskou,
 
 Jan Menděl 
 john.mendel@centrum.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

JIŘÍ HAMERSKÝ - SEDM POSELSTVÍ

Sedm poselství

 

SEDM POSELSTVÍ je více než pouhou knihou o tom, jak v životě nalézt štěstí. Je o pochopení, že vše se ukrývá hluboko v nás. Nemusíte se trápit. Nemusíte všemu rozumět. Nemusíte vědět proč. Tato kniha v sobě ukrývá sedm hlubokých pravd o nás samotných a o tom, co udělat pro to, abychom se stali šťastnými, spokojenými a naplněnými bytostmi. Sedm poselství vás nebude učit a nebude vám říkat, co musíte udělat a co dělat nesmíte.

Ukáže vám, že vše, po čem toužíte, se ukrývá ve vás a není těžké ho nalézt...

 

1. poselství     ZÁZRAK PŘIJDE, KDYŽ OTEVŘEŠ SVÉ SRDCE 

2. poselství     ŠTĚSTÍ SE RODÍ V TICHU 

3. poselství     COKOLIV DĚLÁŠ DRUHÝM, DĚLÁŠ SÁM SOBĚ.  

4. poselství     VÍCE LÁSKY. TOHLE MÁ SMYSL. 

5. poselství     DOKUD TO SVÍRÁŠ, TAK TO NEMÁŠ.  

6. poselství     JSI BYTOST BEZ HRANIC.

7. poselství     SVÝM ÚSMĚVEM MŮŽEŠ ZMĚNIT SVĚT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Plejádská světelná terapie

  

Aktivace světelného těla Ka.  Nadešel znovu čas se rozvzpomenout

Plejádská světelná terapie je přímým sdělením od Plejádských vyslanců Světla - světelných bytostí z Plejád - kteří hlásají, že nadešel čas k duchovnímu růstu, nanebevzetí a uzdravení.

Kniha americké duchovní učitelky a léčitelky Amorah Quan Jin Plejádská světelná terapie s podtitulem Probuzení vašeho božského Ka před rokem 2012 přináší ukázkay jak si aktivovat světelné tělo. Autorka je mnoho let vedena a učena Plejáďany,kteří ji předali i Plejádskou světelnou terapii.

Jedná se o energetickou terapii spojenou s přikládáním rukou, jasnovidné výklady, Delfíní převzorování mozku, Delfíní hvězdné napojení a spojení s Vyšším Já. Hlavním smyslem Plejádské světelné terapie je otevřít a aktivovat naše kanály Ka, které přitahují vysokofrekvenční energii a světlo z našeho multidimenzionálního já do našeho fyzického těla.Tato aktivace otevírá nezbytné dráhy v našem těle pro sestup naší Mistrovské přítomnosti či Kristovského Já a také navozuje možnost nanebevzetí v protikladu k fyzické smrti.

Spojení mezi našim božským Já a fyzickým tělem pozvedá naše vibrace, nabíjí energií naše akupunkturní meridiány, což vede k fyzické rovnováze a omlazení, urychluje náš duchovní vývoj, aktivuje naše světelné tělo, zvyšuje proudění mozkomíšní tekutiny v centrální nervové soustavě, čistí neurální dráhy a nastartovává naše emocionální uzdravení. Plejádská světelná terapie totiž urychlí vynořování karmických vzorů, myšlenek, přesvědčení a také energetických bloků z různých zdrojů,které potřebují čistit.

Díky této knize se naučíte spoustu zajimavých technik i to, jak navázat kontakt s léčitelským týmem Plejádských vyslanců Světla. Léčebné praktiky týkající se božského Ka ( Ka je vlastně naše éterické světelné tělo - božský dvojník fyzického těla, které mu přináší vysokofrekvenční světlo a životní sílu. Musí být plně funkční, aby se ve fyzickém těle mohla ukotvit Mistrovská přítomnost neboli Kristovské vědomí) tvořily klíčovou část starověkých léčebných chrámových praktik v Lemurii, Atlantidě a Egyptě.

Práce s technikami uvedené v knize Plejádská světelná terapie vám může umožnit učinit kvantový skok ve vašem osobním růstu a transformaci. Je to jedna z cest. Vyzkoušejte ji ...

Malou ochutnávku toho, co můžete v knize nalézt si přečtěte v Radách a doporučení...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nechala jsem se přemluvit svými "dospělými" syny a po dlouhé době jsem vstoupila do prostoru multikina. Atmosféra nic moc a při úvodních reklamách jsem myslela, že mi upadnou uši a celá rozdunělá se s rachotem rozpadnu na kousky, ale již při  prvních minutách filmu jsem zapomněla na okolí a nechala se vtáhnout do kouzelného světa na planetě Pandora...

První část dvojfilmu byla pro mě snem, který jsem ráno nezapomněla. Nádherná příroda, rostliny, stromy, soudržnost, společné vědomí jednoty v souznění bytostí a přírody v jedno, vzájemný respekt, úcta a láska...

Na druhé straně chamtivost lidské rasy, která v honbě za "vzácným" minerálem ničí a likviduje vše, co jí stojí v cestě...

Tento "příběh" velmi reálně připomíná nedávnou skutečnou stituaci v Amazonii a lidkvidaci deštných pralesů. Stejně jako ve filmovém příběhu se zde sjednotily všechny domorodé kmeny a s luky a šípy bojovaly proti obřím helikopterám, které po nich stříleli z kulometů... :o( 

Doporučuji tento film shlédnout ... příjemný zážitek 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Barbara Marciniak: Poslové úsvitu
 

Učení Plejáďanů sdělené obyvatelům planety Země.

Plejáďané, původní autoři této knihy jsou kolektivem mimozemšťanů z hvězdného systému PLEJÁDY. Od 18. května 1988 mluví k lidem skrze Barbaru Marciniak. Říkají, že byli počati, nebo koncipováni při harmonickém sbíhání planety Země, jenž se dělo v roce 1987 a narodili se, nebo začali na Zemi působit o devět měsíců později v Athénách. Kolektiv Plejáďanů se původně skládal ze sedmdesáti pěti až sta jednotlivých entit - existencí. Nyní si často říkají Plejáďané Plus, vzhledem k energiím dalších mimozemšťanů, kteří se k nim přidali z jiných hvězdných systémů.

Učení Plejáďanů může být přirovnáno k šamanistickému učením z pradávných dob, k tomu pravěkému tělu vědomí, které sloužilo jako prostředník mezi fyzickými a duchovními říšemi, vedouce lidi k odhalení pravdy o sobě samých ve světě paradoxů, posouvajících se paradigmat a duchovna.

Obsah
1. Vyslanci v čase
2. Na cestě Prvotního Stvořitele
3. Kdo jsou vaši bohové
4. Vzpomínky v zóně svobodné vůle
5. Kdo nese světelný provazec ?
6. Otevírání historie
7. Multidimenzionální splynutí
8. Mimo nejzazší tyranii
9. Nové, zásadní hranice
10. Nové světelné paradigma
11. Jméno hry
12. Je to strašlivý úkol, nést světlo
13. Čí cíl jste ?
14. Emoce - tajemství v kronikách času
15. Iniciace Země skrze integritu
16. Heretici předbíhají svou dobu
17. Světelná řeč
18. Symfonie vědomí
19. Zažehnutí vnitřního plamene
20. Sexualita - most k vyšším úrovním vědomí
21. Vaše odhodlání vyvíjet se v trojrozměrném světě
22. Přílivová vlna světla


Autorka

Barbara Marciniak je mezinárodně známým vesmírným kanálem ze Severní Karolíny. S touto činností začala v květnu 1988 v Athénách na konci své třítýdenní cesty po starověkých památkách Egypta a Řecka. Na tomto výletě prožila Barbara vzpomínky na události ve starodávných chrámech a na posvátných místech, na nichž dnes stojí Velká Pyramida v Gize, chrámy kolem Nilu, Akropolis v Athénách a Delfy.
Od té doby vede Barbara semináře a pracovní sezení po celých Spojených Státech. Navštěvuje posvátná místa v Peru, Mexiku, Egyptě, Řecku, na Bali a v Austrálii. Cítí, že samotná tato místa mají spojení s energetickými víry, které udržují vědění vyšší mysli, vyšší ideu, že Země v této době hledá jak se znovu přetvořit.
Barbara cítí, že její zkušenosti s Plejáďany jsou darem s neocenitelnou hodnotou. Její práce ji spojuje s příležitostí získat osobní, celkovou a kosmickou transformaci a je za to obrovsky vděčna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí

Nejžádanější kniha, kterou napsal ing. Miroslav Hrabica https://www.hrabica.unas.cz/, pojednává o cca 330 onemocněních lidského těla a předestírá jednání, které zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu a ukazuje možnou cestu k nápravě. Kdo si v ní přečte o svých 3 - 5 zdravotních neduzích a je trochu sebekritický, ten se v ní docela pozná a uvědomí si, v čem a jak může být lepší, a tak urychlí ozdravný proces.

Jako malou ochutnávku uvádím krátký úryvek:

JÁTRA jsou jako my. Měkká, poddajná, s pěknou růžovou barvou. Nebo také tvrdnoucí, tvrdošíjně odmítající. Játra ukazují náš vztah ke světu, to, jak dovedeme milovat, jak dovedeme tolerovat. Ustupovat, je-li třeba. Vyjadřují míru a kvalitu naší komunikace s okolím a chápání přicházejících situací.

ŽLUČNÍK je vyjádřením naší spokojenosti se světem, jeho stav ukazuje, zda dokážeme vnímat život s láskou a tolerancí, nebo jestli se často hněváme, rozčilujeme či sžíráme uvnitř. Nepotlačujte zlobu, hořkost, nespokojenost a hněv - ventilujte ven a komunikujte. Nezlobte se na svět a lidi kolem sebe, berte život, jaký je, najděte si krásu a sladkost života. Všichni lidé kolem vás jsou jako vy, duše kráčející kamsi, každý je na jiném úseku své cesty, snažte se chápat a tolerovat.

LEDVINY jsou dvě. Ve dvou žijí lidé - manželé, partneři, milenci. Lze žít i sám, ale není to již život, v němž by se člověk mohl plně rozvinout a uplatnit, protože nejdůležitější pro každého je vztah. Ledviny jsou ve své tělesné funkci zeslabovány nebo posilovány kvalitou našich partnerských vztahů s nejbližšími i s ostatními lidmi, zvířaty a rostlinami.

Ledviny filtrují krev a vytvářejí moč a to asi v poměru 800:1. Stejně tak bychom měli přistupovat k setkáním, rozhovorům a problémům my - vybrat si jen tu část, ze které získáme nějakou zkušenost, dobrou radu, směr a orientaci pro svou další cestu životem - ostatní je přebytečný balast.

Všechny problémy s ledvinami jsou problémy se vztahy. Rozdávejte lásku a pochopení, pohlaďte a pomazlete, nikdy toho není dost. Pokud nebudete dávat dost lásky, ledviny se ozvou bolestí písku nebo kamenů. Važte si svých nejbližších a obdarovávejte je láskou, nezneužívejte nikoho ve vztahu, nemějte strach o vztah - nebudete mít oslabené ledviny.

S ledvinami souvisí činnost močového měchýře. Močový měchýř v sobě hromadí odpadní látky a vylučuje je z těla ven. Zbavme se i my myšlenek, které nepotřebujeme. Lehejme večer do postele vyrovnaní s tím, že co se stalo dnes už nezměním, je to minulost a raději se přitulte k partnerovi a věnujte se chvíli, která je právě teď, protože žijeme právě teď, nejdůležitější je, co děláme teď, ne včera ani zítra.

PLÍCE -  Nádech a výdech v sobě zahrnuje schopnost brát a dávat. Dýchání musí být harmonické, tak i braní a dávání v životě musí být v harmonii. Braní ve smyslu, zda nám ostatní dovolují svobodně dýchat a žít, zda nám k tomu druzí dávají potřebný prostor a čas a nedusí nás a dávání ve smyslu, zda umožňujeme druhým svobodně jednat a uvažovat, zda je nesvazujeme, duchovně neznásilňujeme jejich křehké nitro příkazy a naplňováním ne jejich, ale svých přání, zda je necháváme volně dýchat.

Nedostatek pohlazení, soucítění a lásky rodiče často nahrazují materiálními věcmi, nemají čas se s dítětem posadit a tak mu koupí, co chce a pak říkají, že chce koupit všechno, co vidí, že mu nic není dost. Dítě ale jen volá po pozornosti, potřebuje brát lásku, bezpečí a pocit rodinné harmonie. Když se mu nedostává, dusí se, začínají dýchací potíže. Svobodně, bez potíží dýchat znamená mít všechny rád. Vše vnímat radostně, s láskou. Odpouštět i těm, kteří nás svírají a jejich činy vidět jako nedokonalost ducha a ne jako snahu vědomě nám ublížit a znepříjemnit život. Rodiče, naplňujte své domovy láskou, pro dobro svých dětí i pro štěstí své.

TLUSTÉ STŘEVO - Střevo je cesta, tlusté střevo zapracovává a zahušťuje odpady - vzpomínky a minulost, ale také z nich odčerpává potřebné - vše, co prožijeme, má svůj smysl na cestě k poznání. Ale ruku na srdce - kdo z nás ve svém životě na něco nepěkného, obtížného a neradostného nevzpomíná, kdo v sobě nenosí nedořešenou minulost? Rodinné rozepře mezi rodiči a dětmi, vzpomínky na nevydařené manželství, na křivdy v zaměstnání, na protěžování druhých na náš úkor, to vše v sobě nosíme zdánlivě zapomenuté. Když se o situaci nebavíme, jsme v klidu, ale její nepatrné připomenutí si těchto životních bolestí a pocitů ublížení v nás vyvolává strach, malou, ale skutečnou touhu po odplatě, po splacení bolesti bolestí. Chceme, aby se těm, kteří nám ublížili, přihodilo v životě něco podobného. A tak se sžíráme navzájem, ničíme druhé i sebe.

Hleďme si zejména své životní cesty, dokažte odpustit těm, kteří zaseli bolest do vašeho života a svým životem okolí hlaďte. Nevytvářejte zlo, vždyť je ho kolem nás už tak tolik. Zbavte se starých problémů a budete mít volnou cestu. Pokud trpíte zácpou, začněte tím, že vyházíte ze svých skříní vše, co jste rok nepotřebovali. Půjde to těžko, ale pomůže vám to zbavit se i starých myšlenek.

SLINIVKA je orgán lásky a její stav nám ukazujeme, jak jsme schopni lásku dávat a přijímat. Láska je sladší než med i cukr. Upřímné políbení či pohlazení od toho, koho zbožňujeme a kdo nás miluje, je živou vodou, která dává a probouzí život i tam, kde jej mnoho není. Vždyť i kámen ožije, promluvíme-li na něj s láskou. Kdo opravdovou, čistou duševní lásku neuměl plně dát, kdo v pravý čas neslyšel prosby druhých, nevnímal jejich potřeby, pouze plnil svá přání, ten trpívá od útlého věku cukrovkou. Sladkost, kterou nedával svým jednáním, je mu ve stravě nyní zakázána, nesmí ji brát. Cukrovkou v pozdějším věku trpí lidé, kteří ve svém současném životě dělali obdobné chyby a prohospodařili své síly. Přeslazovali, upravovali si život k obrazu svému natolik intenzivně, že jim na stáří nezbylo. Dávejte lásku, mluvte k druhým s láskou, s touhou pomoci. Myslete na ostatní lidi jenom v dobrém

SLEZINA je jedním z významných obranných míst těla. Oslabenou slezinu poznáme okamžitě na mandlích. Slezina reaguje při všech infekčních chorobách, nemocech krve a jater, při sebemenším rozladění organismu. Její správná funkce podporuje aktivitu a život. Slezina zachycuje unavené červené krvinky a je filtrem lymfy - zachycuje potravinářská barviva a chemii, zachycuje také naši zlobu a nešvary. Její stav ukazuje naši sympatii k lidem, přírodě, zvířatům, rostlinám. Pokud vše soudíme, hodnotíme, o vše se staráme a nad každým se rozčilujeme, poškodíme si tento měkký a citlivý orgán a nakonec, víte, jak často dochází k úrazům a nehodám s natržením sleziny, pak dojde k jejímu odstranění a protože nic není náhoda, půjde o krátké a velmi silné pročištění. Pokud je poškozená slezina, shromážděné negace musí být pročišťovány tělesným trápením a ztrátami. Nikdy nikoho nesuďte a nekritizujte, přistupujte k lidem se sympatiemi a pochopením..

ŽALUDEK Každá událost v životě člověka učí. Mnohé situace jsou pro nás jako kameny, které nás ubíjejí a které nedokážeme přijmout. Nejsme schopni vydržet tvrdost na nás dopadajících ran, ale nemáme iniciativu a snahu tuto situaci opustit, zmírnit a postupně ji zvládnout. Potom náš žaludek s obtížemi tráví a nestrávení, nezvládnutí situace provází zloba. Projevuje se nejprve zánětem žaludeční sliznice a může se postupně tato zloba nebo neschopnost vyřešení situace zhmotnit žaludečním vředem. Situace, které se nám vysloveně příčí, se kterými se nedokážeme smířit, přijmout a vstřebat, vracíme a zvracíme - tak vzniká žaludeční neuróza.

Pokud vás tato krátká ukázka zaujala, přijďte si poslechnout i přednášku Ing. Miroslava Hrabici dne 30.1.2010 - více v AKCÍCH

-------------------------------------------------------------------------------------

 ZERO LIMITS - SVĚT BEZ HRANIC

Náplní této ojedinělé knihy je havajská metoda ho'oponopono. Tato metoda učí, jak můžeme rozpustit skryté programy, které člověku brání v dosažení tužeb, ať jde o zdraví, bohatství, štěstí nebo cokoliv jiného. Vše je naším zrcadlem a MY tedy máme plnou zodpovědnost za nápravu všeho, co zažíváme.

Nadchla mě nejen jednoduchost a síla této techniky, ale v jedné chvíli jsem docela "zkoprněla" a to při čtení jednoho z příběhů:

"...Neočekávala jsem výsledky a naprosto skepicky napsala na papír slova "syn", "počítač" a "manžel". Vzala jsem do ruky tužku, poklepala na ně a řekla léčivou formulku "kapka rosy". Znovu opakuji, že sílu všeho jsem si uvědomila teprve po svém návratu domů..."

Ráda bych si přečetla tut část v originále, protože není dál vysvětlené, co je to za "léčivou formulku", kterou se pisatelka Dana Hayne naučila na jednom ze seminářů. Ovšem v překladu zní takto krásně :o)

Tuto knihu napsali Dr. Joe Vitale a Dr. Ihaleakala Hew Len. Je jednou z nejúchvatnějších knih, která kdy vůbec byla napsaná. Vypráví o neobyčejném terapetuovi, který vyléčil celé oddělení mentálně postižených recidivistů, aniž by kteréhokoliv z nich viděl. Popisuje skutečnou příčinu všeho, co se vám přihodí a jak "očistit" negativitu, abyste se mohli znovu spojit s Božskou podstatou.

Krátký úryvek:

"...Před dvěmi roky jsem se doslechl o havajském terapeutovi, který vyléčil celé oddělení mentálně postižených vězňů - aniž by kterékoliv z nich viděl. Tento psycholog prostudoval jejich záznamy a pak se podíval do sebe, aby zjistil, jak vytvořil nemoc dotyčné osoby. A když se zlepšoval, zlepšoval se i stav pacienta.

Když jsem poprvé tento příběh slyšel, myslel jsem, že jde o legendu. Jak někdo dokáže vyléčit kohokoliv tím, že léčí sám sebe? Jak může i seberealizovaný mistr vyléčit šílené kriminálníky?

Nedávalo to smysl. Bylo to nelogické a příběh jsem zavrhl.

O rok později jsem ho však slyšel znovu. Dozvěděl jsem se, že terapeut používá havajskou léčitelskou metodu nazvanou ho'oponopono. Nikdy jsem o ní neslyšel, ale nemohl jsem to pustit z hlavy. Pokud byl příběh pravdivý, chtěl jsem se dozvědět více.

Vždycky jsem věděl, že "stoprocentní zodpovědnost" znamená, že jsem zodpovědný za to, jak myslím a co dělám. Cokoliv nad to už nemůžu ovlivnit. Myslím si, že většina lidí takto také rozumí pojmu naprostá zodpovědnost. Jsme zodpovědni za to, co děláme, nejsme zodpovědni za to, co dělají druzí. Havajský terapeut, který léčil mentálně postižené lidi, mě naučil nový a pokročilejší náhled na stoprocentní zodpovědnost...

...Tato pokročilá technika si zasluhuje podrobné vysvětlení a k tomu je zapotřebí celá kniha. Postačí, když řeknu, že budete-li chtít zlepšit cokoliv ve svém životě, můžete to udělat jenom na jednom místě - v sobě.

"A až to budete dělat, dělejte to s láskou."

------------------------------------------------------------------------

 Neobyčejný život Nikoly Tesly

Nikola Tesla

 Poznámka vydavatele

Tento text přepsal John R.H. Penner z malé brožury, zakoupené v jednom antikvariátu za 2.50 dolaru. Jedinou identifikací knihy bylo jméno jejího původního majitele (Arthur Daine) a datum 29.dubna 1978.
Kniha se zdá být mnohem starší, byla vytvořena na psacím stroji, potom kopírována a svázána. Jediným dalším významným rysem brožury je, že obsahuje kopie fotografií Tesly a původně čítala 40 stran. Musím se omluvit za kvalitu snímaných fotografií, ale originály byly velmi slabé kvality, a toto je to nejlepší, co jsem mohl získat úpravami pomocí grafického programu (Photoshop).
Tato kniha nemá údaj o autorských právech, ani neudává způsob, jak kontaktovat vydavatele. Pokud je mi známo, tato autobiografie není nikde jinde k dispozici v tištěné podobě.
Abych učinil tento důležitý text dostupným širší veřejnosti, přepsal jsem celý text slovo od slova z původní brožury. Jediná slova, která se zde objevují a nejsou v původní brožuře, jsou Úvod a tato Poznámka vydavatele. Přesně jsem zachoval čísla stránek jako v originále.
Pokud někdo ví, jak dostihnout původního vydavatele, kontaktujte mě, prosím, na níže uvedené adrese, aby mohl být dán tomuto dílu patřičný kredit.
John Roland Hans Penner
464 Scott Street
St. Catharines, Ontario
L2M 3W7, Canada
Telefon: 905.646.3551
E-mail:
J.Penner@GEnie.GEIS.com
Tento soubor může být volně šířen, pokud nebude žádným způsobem upravován. Nemůže být prodáván nebo vydáván za účelem zisku bez souhlasu vydavatele Kolmogorov-Smirnov Publishing nebo Johna R.H. Pennera. Pokud se neozve původní vydavatel, má na tuto práci copyright (c) 1995 John R.H. Penner.

28.října 1995

 Pro ty z vás, kterým nedělá problém dívat se na film v angličtině nabízím tímto možnost podívat se na 10ti dílní seriál o Nikolu Teslovi

ČÁST 1

ČÁST 2

ČÁST 3

ČÁST 4

ČÁST 5

ČÁST 6

ČÁST 7

ČÁST 8

ČÁST 9

ČÁST 10

------------------------------------------------------------------------------------

HOVORY S BOHEM  - Neale Donald Walsch

První část mimořádné trilogie Hovory s Bohem zaznamenává úvodní „dialog“ N. D. Walsche s Bohem. Tato kniha pojednává o osobních otázkách týkajících se například vztahů, hojnosti, dobra a zla, na které Bůh dává jasné a srozumitelné odpovědi. Při čtení knihy si uvědomíte, že v pozadí tohoto autorova rozhovoru s Bohem jde o vaše pochopení a o váš rozhovor s Bohem, který je ve skutečnosti předmětem této nezapomenutelné knihy…

Slyším, jak tvé srdce pláče. Vidím, jak tvá duše hledá. Znám tvou hlubokou touhu po pravdě. Voláš po ní v bolestech i v radosti. Nekonečně dlouho mě úpěnlivě prosíš: Ukaž se mi. Odhal se mi. Toužím po srozumění.

Nyní tak činím. Otevřeně, jazykem prostým a tak přímým, že nemůžeš neporozumět a ztratit se v záplavě slov.

Tak prosím. Zeptej se Mě na cokoliv, opravdu na cokoliv, a Já ti odpovím. Stojí při Mne celý vesmír. Tak tedy hledej; tato kniha není jediný Můj nástroj. Můžeš položit otázku a pak knihu odložit. Ale dívej se.

Naslouchej.

Slovům písně, kterou vzápětí uslyšíš. Poselství knihy, kterou budeš číst. Pointě filmového příběhu, který příště uvidíš. Náhodné promluvě člověka, kterého právě potkáš. Propříště naslouchej šumění řeky, hukotu moře, hlasu vánku, který tě ovívá - to vše je Mým záměrem; všechny tyto cesty vedou ke Mně. Popovídáme si, pokud budeš naslouchat. Pozveš-li Mně, přijdu. Ukážu ti, že jsem do věků existující a všudypřítomný.

Ve skutečném dialogu, odehrávajícím se v nitru každého člověka, který se rozhodl žít v pravdě, nezáleží na tom k jakému náboženství se přiklání, nebo zda se vůbec považuje za věřícího člověka. Základem je ochota naslouchat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HOVORY S BOHEM II - Neal Donald Walsch

 

„Dialog“ N. D. Walsche s Bohem pokračuje v druhé knize z trilogie Hovory s Bohem. V této části Bůh navrhuje sociální, sexuální, vzdělávací, politickou, ekonomickou a teologickou revoluci – změnu v osobních paradigmatech člověka, která by následně přinesla transformaci ve světě.

Rozhovor pokračuje...

...tato změna od vás bude vyžadovat velkou moudrost, velkou odvahu a velkou vytrvalost. Neboť strach vám bude našeptávat, že tyto myšlenky jsou mylné. Strach bude tyto vznešené myšlenky nahlodávat a vy si začnete myslit, že jsou prázdné...

Nikdy však nevytvoříte společnost, po jaké jste vždycky toužili, dokud nepoznáte nejvyšší pravdu: Co děláte druhým, děláte sobě; co neuděláte pro druhé, neuděláte pro sebe; utrpení druhých je utrpením vaším; radost druhých je radostí vaší. Když se toho všeho vzdáte, vzdáte se části svého já.

Je čas začít nový život. Musíte si uvědomit, čím skutečně jste, abyste se opět stali viditelnými. Neboť jste-li viditelní a je-li viditelný i váš opravdový vztah k Bohu, pak jsme neoddělitelní.

A nic nás už nikdy neoddělí. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PŘÁTELSTVÍ S BOHEM - Neal Donald Walsch

 

V této knize s námi N. D. Walsch sdílí poslední část své cesty a vede nás k tomu, abychom prohloubili a posilnili své vlastní spojení s Bohem. Stejně jako v jiných vztazích je rozhovor prvním krokem k tomu, abychom získali důvěru, vybudovali vztah a vytvořili vzájemné spojení. A tak potom, co jsme Bohu nejdříve naslouchali, dalším přirozeným krokem je navázat přátelství, abychom si tak k Bohu vybudovali svůj vlastní jedinečný vztah.

Rozhovor se stává přátelstvím...

Tvůj vztah ke mne se neliší od tvého vztahu k lidem. Chceš-li navázat vztah s nějakým člověkem, obvykle začneš rozhovorem. Je-li rozhovor úspěšný, začneš budovat přátelství. Je-li přátelství úspěšné, máš pocit splynutí s přítelem. Přesně tak je tomu i se mnou.

Nejdříve máme rozhovor.

Každý z vás prožívá rozhovor s svým vlastním způsobem - různým způsobem v různých chvílích. Vždycky je to dvoustranný rozhovor. Právě takový, jako máme teď. Může to být rozhovor v "tvé hlavně", nebo na papíře. Moje odpovědi mohou přicházet také ve formě písničky, kterou někde uslyšíš, nebo filmu, který uvidíš, nebo přednášky, které se zúčastníš, nebo novinového článku, který budeš číst, nebo nahodilé poznámky přítele, kterého "náhodou" potkáš na ulici.

Jakmile si uvědomíš, že spolu neustále hovoříme, můžeme navázat přátelství.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUNCE ZAPADÁ NA VÝCHODĚ - VĚRA NOSÁLOVÁ

  

Tato knížečka je zázračná. Ovlivní každého, kdo ji vezme do rukou, otevře na první straně a začně číst...

Pár úryvků z knihy...

Neumím psát knihy, umím jen rozdávat slova.

...Některé ženy
se jako krásné čarodějky
už rodí

jiné
se čarodějkami stávají
až během života...

...Příběh "Jak se rodí čarodějnice", který vám nyní budu vyprávět, zní pohádkově a tak začnu klasicky- za devatero horami, za devatero řekami, na vysoké skále nad jezerem stála osamocená roubená chaloupka. Bydlela v ní mladá žena. Nikdo si nepamatoval, kdy a odkud žena přišla a zřejmě se jí na to nikdo nezeptal, neboť v její přítomnosti se každý člověk zabýval bezvýhradně jen sám sebou. Živila se docela prozaicky masážemi zad, bylo tam však něco navíc, říkali o ní, že dokáže namasírovat nejen tělo, ale i duši, měla neuvěřitelně horké dlaně...Nikdy neřekla bolest, ale bolístka a už jen tím se ta bolest zdála být menší, nikdy neřekla lidi, ale lidičky, neřekla paní, ale děvenko..."ach děvenko, nosíte si na zádech baťůžek s bolístkami, musíme ho rychle sundat..."

Ty, kdož vezmeš poprvé tuto knihu do ruky, věz, že je rozhraním na tvé cestě životem. Je to jediná poslední překážka při řešení tvých osobních problémů...Přečetla jsem knihu bez přerušení a opravdu- osud vzápětí vyřešil bravurně a řekla bych až neobvykle moji složitou životní situaci. Dala jsem rukopis přečíst několika dalším lidem a také oni brzy našli správné naplnění života. Nevím, zda je to v tom příběhu či ve výře či ve správném nastartování podvědomých procesů, ale to není důležité. Co důležité je, že tento zvláštní odkaz beze zbytku funguje...

Pro ty, kteří stále váhají, zda si tuto malou zázračnou knížečku kupit, jsem se rozhodla uveřejnit "ochutnávku" v podobě čtené povídky s názvem O vnitřní kráse, kterou na své přednášce čte sama autorka. Tak pěkný poslech... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Muž, který sázel stromy -   Jean Giono

Ačkoliv si knihy kupuji docela často, velmi málo chodím do prodejny v našem městě. Spíš si je objednávám na internetu, nebo ve specializovaných obchůdcích.... Jednou mě ale kroky vedly přímo tam. Vstoupila jsem dovnitř a vůbec nevěděla, na co se jdu podívat. Nešla jsem do jetlivých regálů, ale přímo k pultu, kde byla malinkatá knížka s nádhernými ilustracemi...

Příběhem je skutečná událost...starý muž Elzéard Bouffier odešel do ústraní hor, ze kterých vymyzela voda a tím i život. Pásl ovečky a každý den s pomocí své železné hole sázel 100 žaludů denně -později i jiných stromů- do tvrdé horniny v oblasti několika desítek kilometrů od své salaše...

krátký úryvek...

"Má-li charakter člověka prozradit své skutečné kavality, musíme mít to štěstí moci pozorovat jeho konání po dlouhou řadu let. Pokud je tato jeho činnost prosta všeho sobectví, je-li myšlenka, která ji vede velkomyslná, je-li naprosto zřejmé, že se nikde nepídila po odměně a že navíc zanechala na světě viditelné známky, pak ovšem stojíme, bez možnosti mýlky, před nezapomenutelným charakterem...

 ...Když si uvědomíme, že to všechno vyšlo z rukou a ze srdce toho člověka bez přispění techniky, pak je zřejmé, že lidé by mohli dokázat to, co Bůh i v jiném oboru, než jen v ničení...

Když pomyslím, že stačil jeden jediný muž odkázaný pouze na své fyzické a morální zdroje, aby vydobyl z pouště tuto zemi kananejskou, pak mám za to, že postavení člověka je přese všechno čímsi podivuhodným. Když si však uvědomím s jakou vytrvalostí byl velkodušný a s jakou horlivostí velkorysý, aby došel k takovému výsledku, zmocní se mě nezměrná úcta k tomu starému venkovanovi beze škol, který dovedl do konce takové dílo hodné Boha..."

             

...dnes jsem zjistila, že tento příběh je zpracovaný do filmové podoby a na této stránce  si ho můžete stáhnout.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ČTYŘI DOHODY          DON MIGUEL RUIZ       

Praktický průvodce osobní svobodou
Kniha moudrostí starých Toltéků 

Kniha je skvělý pomocník k uvědomnění si svých návyků myšlení a chování. Ovšem v podání Jaroslava Duška je vysvětlení naprosto jedinečné. Vtipnými a přitom hlubokými myšlenkami vám ukáže jak se zbytečně zraňujeme a trpíme...

NEHŘEŠTE SLOVEM - ...většinou používáme slovo k šíření našeho osobního jedu, k vytváření hněvu, žárlivosti, závisti, nenávisti. Slovo je čisté kouzlo- nejmocnější dar, který jsme kdy dostali a užíváme ho proti sobě...

NEBERTE SI NIC OSOBNĚ - ...vše,co jiní lidé dělají, nedělají kvůli nám, dělají to kvůli sobě... vše,co si o mě myslíte není pro mě důležité, neberu si to osobně...

NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY - ...vytváříme si domněnky o tom, co lidé říkají nebo dělají, bereme to osobně a pak je obviňujeme a reagujeme tak, že svými slovy vysíláme jed...nevnímáme věci tak, jak jsou, vidíme a slyšíme jen to, co chceme...lepší je klást otázky, než vytvářet domněnky...

VŽDY DĚLEJTE VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDETE - ...NE VÍCE A NE MÉNĚ...nejsi zde proto, abys obětoval svou radost nebo život, jsi zde proto, abys žil, abys byl šťastný a miloval. Dokážeš-li udělat to nejlepší čeho jsi schopen ve dvou hodinách, ale ve skutečnosti tím strávíš osm hodin, jen se unavíš a nebudeš mít radost ze života...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTA    Brandon Bays

Praktický průvodce k uzdravení vašeho života a osvobození sebe sama

Když autorce knihy, Brandon Bays, našli v děloze velký nádor, vydala se na neobyčejnou cestu. Rozhodla se uzdravit přírodní cestou. Nebrala žádné léky, nepodstoupila operaci a o šest a půl týdne později nádor zcela zmizel. Na základě svých vlastních zkušeností pak sestavila jednoduchý návod, pomocí něhož se může každý člověk může vydat na vlastní cestu uzdravení, odkrýt a vyřešit potlačené buněčné vzpomínky, které způsobují emocionální a fyzické problémy a začís se přirozeně uzdravovat...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 https://www.youtube.com/watch?v=_b1GKGWJbE8&feature=channel_page

link na torrent The Secret + ceske titulky.
link na torrent : https://www.mininova.org/get/590786
link na ceske titulky : https://www.titulky.com/The-Secret-61655.htm

THE SECRET - TAJEMSTVÍ   Rhonda Byrne

V TÉTO KNIZE NAJDETE NÁVOD, JAK POROZUMNĚT A ZAČÍT POUŽÍVAT NEVYUŽITOU MOC, KTERÁ VE VÁS DŘÍMÁ
...moc, která vás přivede k hojnosti ve všech oblastech Vašeho života

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      

VIRTUEN DOREEN 

Doreen Virtue je psychoterapeutkou a spisovatelkou se zaměřením na spirituálno a léčitelství. Proslavila se zejména svými knihami o andělech a propagováním andělské terapie, v níž spojuje psychoterapeutické poznatky s vírou v anděly....

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNEJ SVÉHO ANDĚLA      BENJAMIN KLEIN

Toto je nádherné čtení....Ukáže vám pohled na fyzicky postižené osůbky z jiné strany... Někdy je potkáte a díváte se na ně s lítostí a někdy se na ně nejste schopni podívat vůbec. Naopak spoustu lidí si říká proč se vůbec rodí, takoví by neměli ani žít, je to za trest pro všechny....Kéž najdete odpovědi a pochopení...

Je tělesné postižení opravdu jen ranou osudu? Spočívá smysl života skutečně jen v tom, abychom si užili co nejvíce zábavy? Kde leží skutečné příčiny nemoci a jak se před ní ochráním? Kdo vůbec jsem? Proč tu jsem? Proč dělám stále znovu stejné chyby? Co je to boj, válka, mír, smrt? Kdo je Bůh?
Barbara, tělesně postižená dívka a Michael, její anděl, nám ukazují všední věci ve zcela jiném světle. Román, který nás povede do duchovního světa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELESTINSKÉ PROROCTVÍ- JAMES READFIELD 

Dívej se duší, ne rozumem. Nadcházející život je již zde, aby světu otevřel oči. Dívej se pozorněji...

1. Uvědomujeme si, že žijeme v tajuplném světě plném náhod.

2.. Až si to uvědomí více lidí, vznikne zcela nový náhled na svět. Vesmír pro nás bude posvátným a plným energie.

3. Zjistíme, že veškerá hmota vychází z Božské energie, kterou začínáme vidět a chápat.

4. Takto poznáváme, že lidé žijí v nejistotě a mimo posvátný zdroj. Energii čerpají ovládáním jiných. Tento boj je původcem všech lidských sporů.

5. Jediné řešení je pěstovat osobní napojení na Boží podstatu, a to mystickou přeměnou, jež nás naplní energií a láskou, rozšíří naše vnímání krásy a pozvedne nás k vyššímu vědomí.

6. Osvobodíme se od modelu nadvlády a objevíme zvláštní pravdu, sdílené poslání, kterým lidstvu pomůžeme ve vývoji vyšších skutečností.

7. Tak objevíme vnitřní intuici, která nám ukáže cestu. Vyložíme-li si ji správně, potká nás sled náhod, díky kterým dokážeme poslání naplnit.

8. Až nás díky předávání energie bude v proudu vývoje dostatek, vybudujeme novou kulturu v níž naše těla vkročí na vyšší stupeň energie a vjemů.

9. Takto od velkého třesku prožíváme cestu evoluce s jediným cílem: S každým pokolením vstřebávat více a vícce energie, dokud nevstoupíme do nebe...

10. ............ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tato kniha se ke mě dostala e-mailem. Nezjistila jsem žádné vydání... a tudíž nevím, jak by měla vypadat... 

CESTA ZA POZNÁNÍM VESMÍRU A ŽIVOTA

Zpracoval: Miroslav F. 2002  

úryvek z knihy....

...Tato kniha je svědectvím o proniknutí za hranice času a prostoru. Je to popis skutečných událostí, které zasáhly a ovlivnily můj život.

Hlavním zlomem v mém životě byla klinická smrt, kterou jsem přežil a tím získal neuvěřitelná poznání, o kterých jsem dosud ani netušil.

Je již mnoho lidí, kteří věří, že naše ego přetrvává, nejen během existence života, ale za další hranici, jejíž fáze jsou ŽIVOT a SMRT. Každý člověk je v podstatě dvojí bytost a to fyzická - hmotná a vnitřní - duchovní.

Fyzický člověk je viditelný, má hmotné tělo, city, vlastnosti a to považuje svět za pravého člověka. Ale není tomu tak, neboť pravým člověkem je zcela něco jiného, pro ostatní skryté a neviditelné. Kromě fyzického těla je to DUŠE, tzv. duchovní energie. Ta během života sbírá zkušenosti a po smrti prožívá období, v němž je odpojena od fyzického těla. V určitých případech se dokáže vrátit i do svého původního fyzického těla. Bez poznání tohoto vnitřního člověka - duše, jsme stále ve tmě a musíme se vracet do koloběhu životů. Teprve dokonalým poznáním dojdeme k osvobození, to je věčné dokonalé blaženosti.

Moje cesta poznání mě přivedla až tak daleko, že jsem se mohl setkat s mimozemskou civilizací a získat mnoho cenných poznatků a tím se můj život na této planetě rozjasnil.

Pokusím se čtenářům jednoduchým způsobem přiblížit tyto události. Není důležité, zda budete věřit, nebo ne. Je ale důležité, abyste se alespoň dokázali nad touto problematikou zamyslet. Žijeme ve světě hádanek a tajů a vše, co přispěje k poznání vesmíru jako takového a objasní skutečnosti, kdo jsme, by mělo být vítané.

Kniha je schematicky rozdělena do dvou částí. První část je věnována, tomu, co mě přivedlo ke změně dosavadního způsobu života. Druhá část se zabývá problematikou poznání, která z této změny vyplynula.

Diskusní téma: KNIHY, FILMY,VIDEA ...

Datum 28.05.2014

Vložil Pharmd493

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site!

Datum 28.05.2014

Vložil Pharmd851

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site! cheap goods https://apeyixo2.com/ysyaoys/4.html

Datum 28.05.2014

Vložil Pharmd260

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site! <a href="https://apeyixo2.com/ysyaoys/1.html">cheap goods</a>

Datum 28.05.2014

Vložil Pharmd747

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site!

Datum 28.05.2014

Vložil Pharme110

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site! cheap goods https://apeyixo2.com/ysyaoys/4.html

Datum 28.05.2014

Vložil Pharme247

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site! [url=https://apeyixo2.com/ysyaoys/2.html]cheap goods[/url]

Datum 26.05.2014

Vložil Pharmg638

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site!

Datum 26.05.2014

Vložil Pharmb59

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site! cheap goods https://aieopxy2.com/osovqov/4.html

Datum 26.05.2014

Vložil Pharmg861

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site! [url=https://aieopxy2.com/osovqov/2.html]cheap goods[/url]

Datum 25.05.2014

Vložil Pharmd866

Titulek Good info

Odpovědět

Very nice site!