SVĚTELNÁ TERAPIE

Každá živá bytost potřebuje ke svému životu SVĚTLO. Lidská bytost, stejně jako každá rostlina i živočich jsou přímo závislí na množství světla, kterého se jim dostává. Nedostatek světelných paprsků způsobuje melancholické stavy u člověka, které můžou přecházet do stavů smutku a depresí...od těch je jen kousek k onemocnění fyzických orgánů...

Světlo pomáhá lidskému tělu při regulaci mnoha důležitých biologických procesů. I v lékařské praxi se účinky barevného světla osvědčili v mnoha oblastech.

Červená - aktivuje celý organizmus, zvyšuje jeho vitalitu, dynamizuje jej. Přináší teplo a lehce dráždí.

Modrá - uklidňuje, brzdí, koncentruje, snižuje hyperaktivitu, ochlazuje, psychicky vyrovnává.

Žlutá - organizmus posiluje, zvyšuje energii, harmonicky povzbuzuje, uvolňuje svalovou ztuhlost.

Zelená - organizmus vyrovnává, uvolňuje, uklidňuje, udržuje psychickou a tělesnou energii v harmonické rovnováze.

Podstatou světelné terapie je promítání fotografií aury esencí PHI Kirlianovou metodou přímo na člověka. 

PHI esence: a jejich použití při průběhu světelné terapie

1. esence drahokamů – působení: uzemnění, zakotvení, pomáhají stabilizovat energii těla a orgánů a tím harmonizovat vibrační pole ostatních esencí

2. esence hub: otevírají a reflektují energii země, uzemňují, odvádí jedy

3. květové esence – působení: vyrovnávají jako květiny (kořeny v zemi, stvol a květy otevřeny ke světlu), působí ve vícevrstevném poli

4. esence orchidejí – působení v mentální a spirituální rovině, vyšší čakry 0.5 – 4 m nad temenem hlavy, příjem informací

5. esence delfínů a ostatních mořských tvorů – působení: vlnové formování od emoční až po duchovní spirituální roviny. Delfíni mohou zastoupit celou škálu esencí. Působí jako Joker (žolík - zastupuje vše). Tuto esenci lze použít u každého ošetření

6. esence piktogramů – působení: široké vyzařování v duchovní a spirituální rovině, spojuje člověka s jeho vědomím a propojuje léčení v kosmické rovině


 

Tato terapie působí na lidský organismus v několika úrovních.

Každý diapozitiv nese " hlavní informaci", nosné téma, které člověk, který přišel s určitým problémem, je připraven řešit. ( problémy s obrazem otce, matky, sebevědomí, zodpovědnost, mezilidské vztahy, pokora, láska, sebepřijetí, odvaha, důvěra, vnitřní síla...)

Současně terapie působí ve fyzické rovině, kdy světlo enrgeticky působí na vyčerpané buňky, což je jednou z hlavních příčin řady zdravotních potíží, tak v emocionální, mentální i duchovní rovině. 

Při tomto světelném působení dochází k harmonizaci všech energetických těl. Naše podvědomí dostává  impuls uvědomění si a opuštění starých vzorců chování a podpoře sebeuzdravovacích procesů. Kombinace vybraných diapozitivů esencí a barev doplní v těle chybějící uzdravující informace a rozpustí blokády, které brání v toku čisté energie.  

Další předností tohoto "léčení", ve srovnání s většinou léků, je absence jakýchkoliv nežádoucích vedlejších účinků a rizika předávkování. Vaše tělo přijmě pouze tolik informací, kolik je schopné zpracovat a kolik je potřebné v této chvíli pro vaše pochopení a uzdravování.

Podle mých dosavadních zkušeností je ideální počet světelných lázní 10  při řešení závažných problémů. Už ale od 1 sezení jsou viditelné změny - především u dětí je tato změna okamžitá.  

Každý člověk je jedinečný, a proto i počet sezení ve světelné lázni je individuální.

Cena závisí na počtu vybraných diapozitivů a délce terapie.