ENDOGENNÍ DÝCHÁNÍ

 

 inhalator_trenazer            

Rehabilitace organismu pomocí endogenního dýchání ( ED ) je geniálním objevem ruského vědce a biochemika Vladimíra Fedoroviče Frolova, který 25 let sám trpěl tuberkulózou plic třetího stupně a ve dvaapadesáti letech mu byla diagnostikována rakovina slepého střeva třetího až čtvrtého stupně. Byl léčen cytostatiky a velmi trpěl. Rizikovou operaci v tomto stavu odmítl.
Při pokusech s ED v devadesátých létech minulého století vycházel ve svých úvahách z hypotézy buněčného dýchání lékaře Genadije Petrakoviče a pozorování lidí a jejich způsobu dýchání v oblastech, kde se dožívají vysokého věku, jogínů a také různých živočichů. Podařilo se mu sestrojit dýchací trenažer s jehož pomocí může člověk dýchat tzv. endogenním (vnitřním) způsobem a přímo zázračně regenerovat svůj organismus. Pan Frolov je dodnes živ a zdráv.

Základní účinky ED se projevují téměř okamžitě v krevním oběhu.
- zvyšuje se kvalita krve, která výrazně ovlivňuje látkovou výměnu, činnost mozku a vnitřních orgánů, aktivitu imunitního systému a psychický a emocionální stav. Dochází k výraznému nasycení organismu energií.

Hlavní faktor tohoto způsobu dýchání je dýchání pod tlakem, s odporem vody.
Odpor při nádechu vede ke zvýšenému tlaku v plicích a změně obsahu plynů v nadechované směsi.
- 21% O2 – při ED dochází ke snížení na 18% a dochází k hypoxii (ta způsobuje stažení cév)
- 0,045 % CO2 – při ED dochází ke zvýšení na 3-4% a vzniká hyperkapnie ( roztažení cév).
  Tím dochází k masáži krevních cév. Tato Hypoxicko-hyperkapnická směs pak zvětšuje počet vzduchových molekul pronikajících do plicních sklípků. Vyvolává okysličení polynenasycených mastných kyselin v buněčných membránách volnými radikály a to způsobuje, že kyslík se tvoří přímo uvnitř buněk (buňky se tak v kyslíku přímo koupou).  

- Při běžném dýchání se zvýšený tlak v plicích udržuje asi 1/5 dýchacího aktu. U ED je to po 90 % této doby.

- Až desetinásobně vzrůstá podíl aktivně činných buněk, což má okamžitý vliv na látkovou výměnu a posílení imunitního systému. Jde o AKTIVACI běžně nečinných buněk.

- Výkonnost plíc při ED roste postupně na 3-5ti násobek předchozího stavu. Buňky jsou aktivnější, zlepšuje se činnost orgánů, detoxikace a rehabilitace organismu. Zřejmě nejdůležitější  je zvyšování kvality krve a následný vliv na orgány a tkáně, které mají vysoké nároky na zásobování krví –  srdce, mozek, ledviny, plíce, a žlázy s vnitřní sekrecí… Tento trenažér a tato metoda endogenního dýchání jsou právem považovány za „ dokonalý léčebný prostředek…“

Metodika nácviku endogenního dýchání je darem pro ty, kterým není lhostejné jejich zdraví a kondice a pro ty, kteří dosud marně bojují se svým onemocněním.

Po 2 – 4 měsících  dochází ke spontálnímu dýchání tímto novým způsobem.

Pokud máte zájem, doporučuji další odkazy? názor MUDr. J R iedla, a stránky Lázní Bludov , kde je ED součástí léčebného programu  

Dýchací trenažér si případně můžete zakoupit zde v našem krámku ROSA.

 

Kurzy ozdravného dýchání pro děti, dospělé i seniory!

 

Pro přihlášení do kurzu mě prosím kontaktujte.