ARCHANDĚLÉ

Jsou obvykle větší, silnější a mocnější než andělé Archandělé  jsou mimo náboženská vyznání, pomáhají každému, ať už věří v cokoli nebo nevěří vůbec . Dokáží být s každým z nás, jednotlivě a se všemi zároveň, neboť nepodléhají časoprostorovým omezením . Archanděly  přivoláme, požádáme – li vnitřním hlasem o pomoc . Nejsou potřeba žádné formální modlitby .

Archandělů  je spousta - závisí na tom, jaký náboženský systém a nebo duchovní text   bereme v potaz . Bible, Korán, Kabala …každý z těchto textů uvádí odlišné počty a jména Archandělů.

ARCHANDĚLÉ jsou v různých náboženských tradicích považováni za nejvyšší anděly  v andělské  nebeské hierarchii . Slovo archanděl pochází z řečtiny – archón – vládce , angelos – posel . Jsou nositeli božích milostí a jako zosobnění božských vlastností stojí nejblíže Nejvyšší božské bytosti, představují její majestát a velebnost .

ARCHANDĚLÉ byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů .Mohli bychom je tedy označit za jakési architekty vesmíru a světla, tvůrce nejohromnějších i nejdrobnějších součástí Univerza .

Tyto vznešené světelné bytosti se staly prvními duchovními učiteli  a vůdci lidí. Rovněž jsou všichni léčiteli i uzdravovateli , i když je označován

 za patrona léčitelů, lékařů, lékárníků - tedy uzdravovatelů - někdy pouze RAFAEL .

Mohou hojivě působit na jakékoliv úrovni a uzdravovat naše fyzická, tak mentální i éterická těla. Naplňují nás Světlem pocházejícím přímo z věčného zdroje . Otevřením se světelnému působení jejich energií pročišťujeme celou svou bytost i své bytí a umožňujeme sami sobě dojít neuvěřitelné přeměny – transformace . Archandělské energie nám nemohou nikdy ublížit a nebo způsobit jakoukoliv škodu . Naopak, přijímání jejich energie nás posouvá někdy až skokem na cestě k pokroku v našem každodenním i spirituálním životě .

Požádáme –li o pomoc jednoho z Archandělů a obracíme-li se na jednoho z nich, zpravidla tím současně přivoláme pomoc a přítomnost i ostatních andělských bytostí .

zdroj:  Ivana Sedláčková

 

ARCHANDĚLÉ

VELKÉ KARTY ARCHANDĚLŮ

09.07.2009 19:18
Archandělé jsou mocnými, moudrými a láskyplnými průvodci, kteří vás mohou zázračným způsobem motivovat a léčit. V tomto nádherném balíčku vás s nimi Doreen seznamuje pro­střednictvím jejich poselství. Mimo jiné se naučíte, jak archanděly přivolat a získávat od nich odpovědi na důležité životní...

ARCHANDĚL BARIEL

09.07.2009 18:58
  sklizeň, služba, zázraky nebe a Země, naplnění, smích, prožít Zemi všemi smysly, respekt ke všemu životu, soucítění, odpovědnost, uzemnění, užívání si, spojení s říší zvířat a rostlin, ochrana fyzického těla, růst, rozpuštění pocitu odloučení Energie archanděla Bariela    je...

ARCHANDĚL RAZIEL

09.07.2009 18:57
  sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jak Fénix z popela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch Energie...

ARCHANDĚL RAGUEL

09.07.2009 18:53
vědomit si fyzické tělo, hlava v nebi, nohy na zemi, kontakt s andělem strážným, přátelství, práce na sobě, stabilita jemněhmotných těl, vážit si přírody, růst, materiální nadbytek, prostor pro sebe a ostatní, dýchání, překonat útěk ze Země Energie archanděla Raguela    Jméno...

ARCHANDĚL NATANAEL

09.07.2009 18:52
  duchovní dárky, kontakt s anděly a mistry, vize, uskutečnění Boží vůle, víra, zázraky, spontánní vyléčení, pravda, kosmické osvícení, služba, odevzdání se, odložit duchovní strach, odevzdat se duchovnímu vedení Energie archanděla Natanaela    Archanděl Natanael reprezentuje...

ARCHANDĚL ANAEL

09.07.2009 18:51
  kosmický oheň, odvaha, pokrok, energie, připustit zlost a agresi, aby mohl přijít mír, transformace nižších pudů, osvobození od kolektivních traumat, prosazení ve světě, křest ohněm, rozhodné jednání, sexualita, vláda, Boží spravedlnost, zničení pro nový začátek Energie archanděla Anaela...

ARCHANDĚL MATKA SOFIE

09.07.2009 18:50
  tmavý měsíc, smyslnost, ženské mystérium, přijímání, porod jako tvůrčí akt, žárlivost, ponoření se do materiálního světa, zneužívání, ženské učednictví, moudrost, dimenze mimo čas a prostor, překonání závisti, konkurence a vazby na matriarchát     Energie archanděla - Matky...

ARCHANDĚL MURIEL

09.07.2009 18:49
  odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat mentální omezení bránící v pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost, vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody ...

ARCHANDĚL CAMAEL

09.07.2009 18:48
  temnota před Světlem, vnitřní pád, osud, duchovní moc, dualita, temná stránka duše, smířit protiklady, splnit životní úkol a jednat, nechat věcem volný průběh a akceptovat je, rozvíjet životní odvahu, setkat se se stínem a vypořádat se s nerozpuštěnými strachy Energie archanděla Camaela...

ARCHANDĚL SANDALPHON

09.07.2009 18:46
  setkání s vnitřním dítětem Světla, hledání dvoupaprsku, realizovat sny, připustit pocity a vyzvednout je z úkrytu, otevřít se nebeské a pozemské lásce, vyléčit bolavé srdce, odpuštění na všech úrovních, blaženost, zrození bohyně, mužská a ženská energie se spojují v odevzdání se Božství ...